CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

అనుకున్నదొకటి…అయిందొకటి – Part 11

రాము, సులోచన దగ్గిరకి వెళ్లి “ఎంతసేపు మీరు కొడతారు, ఇలా ఇవ్వండి నేను కొడతాను….. పంప్”, అని ఆమె చెయ్యి పట్టుకొని వెనక్కి లాగేసాడు. నాకు ఈ పనుల్నీ అలవాటే అండి, అని రాము పంప్ కొట్టడం మొదలుపెటేసాడు. వాడి చేతి స్పర్శ చల్లగా, కొత్తగా ఉంది కుమారికి. ఆ స్పర్శను అనుభవిస్తూ రాము చాతిని, గట్టిపడుతున్న జబ్బలని చూస్తుంటే కుమారికి కోరిక పెరిగిపోయింది. రాము కొంతసేపటికి నీళ్ళు కొట్టి టబ్ నింపేసాడు. లుంగీ పైకిలాగి చెమటలు తుడుచుకుంటుంటే వాడి కాళ్ళ వైపు చూసింది. వాడి కళ్ళు వెంత్రుకలతో, బలంగా ఉన్నాయి. నేను లోపలకి వెళ్తాను అండి అని రాము వెళ్లబోతుంటే, “ఇంకో సహాయం చేస్తారా?”, అని వినయంగా అడిగింది. ఆమె అల అడిగినప్పుడు ఆమె మొకంలోని ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ముద్దుగా అనిపించింది రాముకి. కాదనలేక, “తప్పకుండ చేస్తానండి.. ఎం చేయాలి?”, అని అడిగాడు. “నేను తల స్నానం చేయాలి, కాస్త మీరు నాకు పులుసు పోస్తారా?”, అని రిక్వెస్ట్ చేసినట్లు అడిగింది. రాముకి అ పని ఇబంది అనిపించినా కాదనలేక వోప్పుకునాడు. “కుమారి థాంక్స్”, అండి అని చెప్పి లోపలనుండి షాంపూ పాకెట్స్, మగ్ తీసుకొచ్చి రాముకి ఇచ్చింది. వీటితో రసం తయారుచేయమని చెప్పి బాత్రూం లోకి దూరింది. కుమారి తన చీరను కుచ్చిలతో సహా తీసేసి పక్కన పెటేసింది. తలుపు దగ్గిరకి లాగిoదేగాని, పూర్తిగా మూయకపోవడంతో రాముకి కుమారి చేస్తుంది స్పష్టంగా కనపడుతుంది. కళ్ళు పెద్దవి చేసుకొని, రెప్ప వలిస్తే ఏదో మిస్ అవుతాను అనట్లుగా కుమరినీ ఆత్రంగా చుస్తూవున్నాడు. రాముకి లోపల అలజడి మళ్ళీ మొదలయింది, రక్తం వాడి కాళ్ళ సందులోకి ప్రవిహించి మొడ్డ వూపిరిపూసుకోవడం వాడికి తెలుస్తుంది. కుమారి చేతులు ఆమె సన్నుల మీదకి వెళ్లి జాకెట్ విపుతుంటే రాముకి తాపంతారా స్థాయికి చేరింది, వోలంతా బొరువెక్కుతుంది. ఆమె జాకెట్ వాడి చేతులతో చించేసి ఆమె ఎద సంపదను దోచుకోవలనిపించింది.. ఆ కసిని షాంపూ పైన చూపిస్తున్నాడు, కసితో షాంపూని గట్టిగా పిసికేస్తూ ఆ కసిoతా షాంపూ పైన చూపిస్తున్నాడు. కుమారి జాకెట్ హుక్కులు తీస్తూ తల పైకెతిoది, రాము వెంటనే తల దించుకొని ఏమి తేలినట్లు వాడి పనిలో పాడాడు. కొంత సేపటికి ఓరకంటితో ఆమెని చూసి నిరాసపడాడు. ఆమె అప్పటికే తన లంగాని పైకి జరిపి ఆమె గుండెల మీద బిగించేసింది. ఆమె బాగా కండపట్టిన తెల్లటి కాళ్ళు తప్ప ఇంకా ఏమి కనపడట్లేదు రాముకి. వాడిపోయిన రాము మొఖాన్ని చూసి చిన్నగా నవ్వుకుంది. “షాంపూ కలపడం అయిపోతే లోపాలకి వోచి ఆ రసాని తలకి పట్టండి”, అన్న కుమారి మాటలకి రాము తేరుకొని బాత్రూంలోకి వెళ్ళాడు. ఆమె స్టూల్ తీసుకొని దానిపై కూర్చుoది, ఆమె చేతులు పైకి పెట్టి జుట్టుని పలసగా పరుచుకుంటుంది. ఆమెని దగ్గిరనుంది చూస్తుంటే రాముకి కంట్రోల్ చేసుకోవడం చాలా కష్టంగా ఉంది, దొండపండు లాంటి ఆమె ఎర్రటి పెదాలు రాముకి రమ్మని పిలుస్తునటుoది. కానీ కంట్రోల్ చేసుకుoటునాడు. ఆమె చేతులు పైకి లేపడంతో చంకలోని వెంట్రుకలు చెమటతో తడిసి మెరిసిపోతునాయి… అక్కడనుండి వొస్తున్న సువాసన రాముని వేర్రేకిస్తుంది. అక్కడ గట్టిగా వాసనా చూసి నాలికతో నాకలనిపించింది రాముకి. కుమారి, “ఇంక రసం పొయ్యండి”, అని కళ్ళు మూసుకుంది కుమారి. తాపంతో రగిలిపోతునా నిగ్రహించుకుoటూ వణుకుతున్న చెతులతో రాము షాంపూ వాటర్ పోయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుందని తెలిసి ధైరంగా ఆమె బంతుల వైపు పెదాలు తడుపుకుoటూ చూస్తునాడు. పులుసు ఆమె జుట్టునుంది జారి ఆమె మెడ మీదకు పాకి, అక్కడనుండి ఆమె మామిడి పళ్ళ మీదకు వెళ్లి, వాటి మద్య వున్న సన్నని లోయలోకి జారిపోతుంది. రాముకి శరీరం అదుపు తప్పేలా ఉంది. ఆ రసం లోపల ఎక్కడెక్కడ తాకుతుందో చూద్దాం అని ఎన్తో ఆత్రుతగా ఆమె లంగా లోపాలకి చూస్తున్నాడు కానీ ఏమి కనపడట్లేదు. “ఇంక చాలు నీళ్ళు పోయండి”, అని కుమారి అoది. రాము నీళ్ళు తీసుకొని ఆమె తలపైనుంది పోస్తుంటే అవి ఆమె కుడా సన్నుల మద్య చీలికలోంచి వేగంగా పాకి లంగాని మొత్తం తడిపేస్తుంది. కుమారి కావాలనే ఆమె చేతులు వెనక్కి పెట్టి ఆమె లంగాని లూస్ చేసింది. అది చుస్తుంటే రాము మొడ్డ లుంగీ లోపల పూర్తిగా పురివిప్పి పిచ్చిగా బుసల్లు కొడుతుంది.. ఐనా రాము ఓర్పు గానే ఉంటునాడు. రాము ఈసారి నీళ్ళు తీసుకొని ఇంకా వేగంగా పోసాడు, దాంతో కుమారి లంగా జారి ఆమె కాళ్ళ మీద పడింది… (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment