CLICK ME

Thursday, 7 February 2013

AUTY - AMMA

ఈ సంఘటన గత ఏడాది జరిగింది.అప్పుడు నా వయసు18.ఒకరోజు నేను ముందు గా ఇంటికి వచ్చి కారు బంగళా పోర్టికోలొపార్క్ చేసి ఇంట్లోకి వెళ్ళాను.ఇంట్లో ఎవరూ లేరు.అప్పుడు గురుతువచ్చింది మమ్మీ భానుప్రియ ఆంటీ ఇంటికి వెళ్తాను అని తెల్లవారి
చెప్పిన విషయము.సరే అని నేను నడుచుకొని పక్కనె వున్నభానుప్రియ ఆంటీ వాళ్ళ బంగళాలోకి వెళ్ళాను.
కింద నౌకరులు వున్నారు.నేను పై అంతస్తుకు వెళ్ళాను మమ్మీఅక్కడ భానుప్రి ఆంటీ తో మాటలాడుకుంటున్న్నదిఅనికొని.అక్కడ ఎవరూ లేరు.అంతలో పక్కనే వున్న బాత్రూంలోనుండి నవ్వులు వినిపిస్తునాయి.ఆ నవ్వులు మమ్మీ భానుప్రియలవి అని తెలిసి తలుపు కొట్టాను.ఎవరూ అన్నది మమ్మీ నేనుమమ్మీ అన్నాను.గడియ వేయలేదు రా అన్నదిలోపలికి వెళ్ళాను.అక్కడ పెద్దా బాత్ టబ్ లో మమ్మీ భానుప్రియఆంటీ ఎదురెదురుగా వున్నారు.ఇద్దరి భుజాల వరకు నీళ్ళువున్నాయి.నాకు ఏదో తెలియని తలుపు గా వుంది.ఇద్దరూనవ్వుకుంటూ ఒకరి మీద ఒకరు నీళ్ళు చల్లుకుంటున్నారు.మాటవల్స్ తీసుకురా అన్నారు.నేను తెచ్చి ఇవ్వగానే నువ్వు బయటవుండు వస్తాను అంది మమ్మీ.
నేను బయట కూర్చుని అలా చూసాను.భానుప్రియ ఆంటీ Fఓటోవుంది.39 వయసు అయినా 30 లా కనిపిస్తుంది.5'6 పొడవునాజూకు శరీరము వంపులు తిరిగిన నడుము, మమ్మీ తర్వాత అంతఅందముగా వుంది.కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ బయట వచ్చారు.మమ్మీభుజాలనుండి తొడల వరకు కట్టుకున్నది.భానుప్రియ ఆంటీ దాదాపునిపిల్ దగ్గ్ర నుండి మోకాళ్ళ వరకు కట్టుకున్నది.వినుండి దిగి వచ్చిన శ్రుంగార దేవతల్లా వున్నారు మమ్మీ ఆంటీ.డాడీ భానుప్రియ ఆంటీ భర్థ కలసి పెద్ద బిజినెస్ చేస్తారు.ఇద్దరుమంచి ఫ్రెండ్స్.అందుకే మమ్మీ బాగా క్లోజ్ భానుప్రియ ఆంటీకి.నన్నుఇంకా చిన్నపిల్లాడిలా స్తారు.అందుకేనేమో నా ముందు టవల్ తోతిరుగుతున్నారు.మమ్మీ చీర కట్టుకున్నది.ఇద్దరమూ మా బంగళాకు
వచ్చేసాము.మరుసటి రోజు నేను కాలేజ్ నుండి రాగానే మమ్మీ పిలిచి నాకు తలనొప్పిగా వుంది వెళ్ళి భానుప్రియ కు ఈ చీర ఇచ్చిరా సాయంత్రముఅది పార్టీకి వెళ్ళాలి అన్నది.నేను వెళ్ళినప్పటికి భానుప్రియ ఆంటీనిన్న్లాగే టవల్ లో వుంది.కూర్చో దిలీప్ అన్నది.నేను కూర్చున్న.నా ముందు కూర్చొని ఎలా వున్నావు అంటూ తన వంటికిరాసుకొనే లోషన్ తీసుకొని చేతులకు కాళ్ళకు పూసుకుంటున్నది.
 ముందు అలా సగము సళ్ళు చూపిస్తూ చూపిస్తూ వుంటే నాలోవేడి మొదలయింది.చేతిళొని క్రీము కింద పడడముతో దాన్నిఅందుకో బోతుండగా టవల్ జారిపోయింది.అబ్బా బంగారుబిందెల్లాంటి స్థన ద్వయము కనిపించాయి.ఠక్కున వంగి టవల్ తీసొకట్టుకొని నా వైపి చిలిపిగా నవ్వింది.సరే ఇలా ఇవ్వు అని మమ్మీపంపిన చీర తీసుకొని వెళ్ళి కట్టుకొని వచ్చి ఎలా వున్నావుఅన్నది.అప్సరస లా వున్నావు ఆంటీ .నిజానికి చీర లేకుంటేనేబాగుంటావు అన్నాను.
వ్వి నాటీ బోయ్ అన్నది.కళ్ళ ముందు భానుప్రియ ఆంటీఅందాలు కదలాడుతుండగా ఇంటికి వచ్చాను.మరుసటి రోజు మమ్మీచెప్పింది.మనము ముగ్గురమూ గోవా వెల్దాము.మమ్మీ నేనుభానుప్రియ ఆంటీ గోవా వెళ్ళాము.అక్కడ బీచ్ చూడగానే మమ్మీఆంటీ చిన్నపిల్లల్లా అయిపోయారు.లాడ్జ్ లో తొందరగా చీరలు విప్పినిక్కర్లు టీ షర్ట్లు వేసుకొని రా అని నన్ను లాక్కుని బీచ్ కి వెల్లారు.
గ్గురమూ నీళ్ళలో ఆడుకున్నాము.ఒకరినొకరు తోసుకోవడముతరుముకోవడము. మెల్లగా నీళ్ళలో ఆంటీ సల్లు పిసికాను.నవ్వుతూమమ్మీ కూడా వచ్చి ఆంటీవి పిసికింది.తర్వాత ఆంటీ నేను కలిసిమమ్మీవి పిసికాము.అలా అయ్యాక ముగ్గురము పక్కన వున్న

గదిలోకి వెళ్ళి వంటికి అంటుకున్న బురద పోవడానికి స్నానముచెయాలి అనుకున్నాము కానీ అక్కడ మంచి నీరు లేదు.సరే ఒక పని చేద్దాము మన దగ్గర టవల్స్ వున్నాయి కదా అనిఆంటీ టీ షర్ట్ వీపింది.లోపల బ్రా పగిలిపోయేలా వుంది.నిక్కరుకూడా విప్పడముతో బ్రా పాంటీఅ మీద వున్నది.మమ్మీ వెళ్ళి ఆంటీని తుడుస్తునడగా ఆగమని ఆంటీ బ్రా పాంటీ కూడాతీసేసింది.ఇప్పుడు హాయిగా వుంది అని అలా నిల్చున్నది.నాకునోట మాట రాలేదు .ఏంటి వీళ్ళు నన్ను మగాడు కాదుచిన్నపిల్లాడు అనుకుంటున్నారా అని.నా రాడ్డు గట్టిపడుతున్నది.నేను అక్కడ వుండలేక మమ్మీ నేను ఇంకో దిలోకెళ్ళితుడుచుకుంటా అని వెళ్తుండగా ఆంటీ ఆగవయ్య సిగ్గెందుకు నన్నుబట్టలు చూసావు కదా నిన్ను చూడనీ.అయినా నా దగ్గర సిగ్గెందుకునువ్వు పుట్టినప్పుడునుండి చూస్తున్నాగా అన్నది.మమ్మీ నవ్వుతూఅవున్రా అన్నది.ఇద్దరూ నా దగ్గరకు వచ్చి నా టీ షర్ట్ నా నిక్కర్తీసేసారు.అప్పటికే నాది బాగా నిగిడి వుంది.
ఇద్దరు దాన్ని చూసి నవ్వుకున్నారు.నన్ను గది మధ్యలో నిలబెట్టిమమ్మీ నా ముందు కూర్చుని టవల్తో నా రాడ్డును నా బాల్స్ నుతుడవసాగింది.ఆంటీ వెనక తుడవసాగింది.ఆంటీ ముందుకు వచ్చినువ్వు చాలా మంచి పిల్లాడివి అందుకే నీకు బహుమతి అని నాముందు కూర్చుని నాది పట్టుకొని వూపసాగింది.నా వళ్ళ కావడంలేదు. ఆంటీ ప్లీజ్ వదులు వదులు ఆంటీ అంటునడగానే నాకుకారిపోయింది.జివ్వున Fఔంటైన్ లా చిమ్మి ఆంటీ పెదవుల పైనపడింది.ఆంటీ నాలుకతో పెదవులు తడుముకొని బాగుంది అనిమమ్మీని నువ్వు టేస్ట్ చెయ్యి అన్నది.ఈ విషయము ఎవరికీ చెప్పకు అన్నారు.నా దగ్గ్ర ఒట్టువేయించుకునారు. ముగ్గురమూ బయలు దేరాము.దారిలో అడిగిందిదిలీప్ నేను నీకు హస్త ప్ర్యోగము చేసినపుడు బాగుందా ని.చాలబాగుంది ఆంటీ అన్నాను.ఇంకా చాలా చూపిస్తాలే అన్నదిభానుప్రియ ఆంటీ.అప్పటినుండి రోజు నేను కాలేజ్ నుండి మా బంగళాకు వెళ్ళకుందాభానుప్రియ ఆంటీ బంగళాకు వెల్లేవాడిని.అక్కడ మమ్మీ నేను ఆంటీబాత్ టబ్ లో కూర్చుని ఒకరినొకరు పిసుక్కొనే వాళ్ళము.కానీఇద్దరూ ఎప్పుడు నా దగ్గర సెక్స్ గురించి ఎత్తలేదు.నేను ఎప్పుడూఅడగలేదు.
రతిరోజూ మమ్మీ నాది వూపి తాగడము అలవాటు చేసుకుంది. డాడివున్నా ఏమి అనేవాడు కాదు.ఒకరోజు మమ్మీ పిలిచి కాళ్ళు నొప్పికొద్దిగా మస్సాజ్ చెయ్యి అన్నది.మమ్మీ పక్కన డాడీ టీవీచూస్తున్నాడు. మమ్మీ నైటీ కొద్దిగా జరిపి రుద్దుతున్నా.కొదిసేపటికిమమ్మీ నా చెయ్యి పట్టుకొని తన తొడల పైన పెట్టి నెమ్మదిగా చెయ్యిఅన్నది.
మెల్లగా రుద్దుతూ చెయ్యి తొడలనుండి పైకి పోనిచ్చి అక్కడతడుముతున్నా.పక్కనే డాడీ వున్న్నా పట్టించుకోలేదు.మెల్లగారుద్దుతూ నా వేళ్ళు రెండు పూరెమ్మల పైన పెట్టిఅదిమాను.మత్తుగా మూలిగింది మమ్మీ.భయమేసింది డాడీఏమయినా అంటాడేమో అని కానీ ఏమీ అనలేదు.మెల్లగా రెండువేళ్ళూ దూర్చి కెలికాను.మమ్మీ మత్తుగా మూలుగుతూ పూకండరాలు బిగించింది.కొద్దిగా స్పీడుగా వొపాను.కొద్దిసేప్టికి నాకు కిందకారిపోయింది.ఇంక చాల్లే అని మమ్మీ నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది.మరుసటి రోజు తెల్లవారి డాడీ మమ్మీ నేను టిఫిన్ చేతుండగామమ్మీ నా తొడల పైన చెయ్యి వేసి నా రాడ్డు పట్టుకొన్నది.మమ్మీవూపుడుకు 3 నిమిషాలకు కారిపోయింది నాకు .మమ్మీ ఆ రోజుసాయంత్రము చెప్పింది ఈరోజు రాత్రికి భాను ఇంట్లో పడుకోఅని.థాంక్స్ మమ్మీ అన్నాను.మమ్మీ చెప్పినట్లే భాను ఆంటీ కూడాకాళ్ళు మసాజ్ చెయ్యమంది.అలాగే చేసాను.భాను ఆంటి నన్నుమెచ్చుకుంది.కనీసము ఇప్పుడయినా సెక్స్ టుందిఅనుకున్నా.అడగలేదు.నాది మూడు సార్లు వూపి నన్నుబలహీనుడిని చేసి ఇంకో గదిలో పడూకుంది.ఏమిటో ఆడవారుఅనుకున్నా.మరుసటి రోజు నేను వెళ్ళే సరికి మమ్మీ ఆంటీ పూకునాకుకుతున్నది.అది చూసి నేను ఆగలేక మమ్మీ పూకునాకుతున్నా.మమ్మీ మూలుగుతూ ఇంకా దూర్చు నీ నాలుకఅంటున్నది.నాలుక పెట్టు కెలుకుతున్నా.కొద్దిసేపటికి ఆంటీ ఇల రాఅని పిలిచి చటుక్కున నా రాడ్డు తీసి నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతున్నది.ఒక్క చుక్క వదలకుండా మొత్తం నోట్లో కార్చేసాను.
మరుసటి రోజు తెల్లవారి నిద్ర లేవగానె నాది లేచివుంది.వంట
గదిలోకెల్లీ మమ్మీ చీకు అన్నాను.కుదరదు మీ డాడీ వున్నాడుఅన్నది.లేదు ఆగలేకున్న అన్నాను.గబ గబా నా బట్టలు తీసి నోట్లోపెట్టుకొని చీకింది.ఎట్టకేల కు ఆ రోజు సాయంత్రము ఇద్దరు చెప్పారు.ఇన్నాళ్ళు నిన్నుపర్రిక్షించాము.మాకు నచ్చవు.ఇంక మొదలెట్టుఅన్నారు.అప్పటినుండి ప్రతిరోజూ మమ్మీని ఆంటీని వాయించానునేను

No comments:

Post a Comment