CLICK ME

Monday, 14 January 2013

SEXY AMMA - 3

naa pEru madhu. nEnu cennayi lO pani cEstunnaanu.maadi asalu vijayawaDa. maa inTlO mEmu naluguram. nEnu, amma naanna cellaayi. maa amma naa kaLlaku caalaa andamgaa unTundi. maa amma kaLlalO eppuDoo #lust# kanapaDutoo undi.

maa amma pEru hEmalata. #house wife# maa naannaku oka praivET kampanee lO udyOgam. ee inTarneT lO vaccina taruvaata naaku bootu kadhalu cadavaDam, bootu sinimaalucooDDam alavaaTu ayindi. adee kooDaa #incest kadhalu#. naaku eduguraa amma unTundi kaabaTTi naa #incest love# maa ammatO modalayindi. oka pakka adi paapam ani telusu. kaani kadhalu cadivinappuDallaa aa Emee parlEdulE ani naakunEnE nacca ceppukunTaanu.

nEnE kaadu maa amma kooDaa naatO caalaa free gaa unTundi. mari endukO teliyadu. maa ammaku kooDaa #incest sex# anTE telusaa. maa ammaku kooDaa tana koDukutO dengincukoavaalani kOrikagaa undaa ani anumaanam vaccindi naaku.

inka maa amma gurinci ceppaalanTE caalaa seksee gaa unTundi. caduvukundi. #internet# coostundi. nEnu amma onTarigaa unnappuDu sinimaalu andulO seks, baayi frends, garal frenDs veeTi gurinci ekkuvagaa carcincukunToo unTaamu. seks gurinci maaTlaaDutunnappuDu amma kaLlalo oka merupu kanistundi.

oka rOju maa carca koncem mOtaadu mincindi. aa rOju naaku aaf. amma nEnu sOfaalO koorcuni unnaamu. Teevee lO oka sinimaa vastoo undi. andulO heerOyin tana andaalu aara pOstoo undi. aa heerOyin koncem boddugaa muddugaa anushka laagaa undi.

"orEyi madhu, neeku aaDa daani Sareeram lO E bhaagam anTE ishTam raa. saLlu, pirralu. saLlu mundu unTaayi. pirralu venaka unTaayi. neeku vEtini cooDDam ishTam. Em parlEdu. nee abhipraayam ceppu" ani aDigindi amma.

nEnu koncem siggu paDDaanu. ibbandigaa feel ayyaanu. naaku pirralu anTE ishTam amma. mukhyamgaa nee laanTi guDraTi mettaTi andamaina pirralunna aaDavaaLlu anTE ishTam" annaanu dhairyam cEsi. amma koncem sEpu maaTlaaDa lEdu.

"mari saLlu anTe ishTam lEdaa. naa saLlu kooDaa laavugaa gunDramgaa nikka poDucukoni unTaayi kadaa" andi amma konTEgaa.
"avunammaa naaku nee saLlu kooDaa ishTamE" annaanu inka Emee analEka.

"mari nee saLla saiju entO telusaa. naa kolatalu enta unTaayi" andi amma.

nEnu Thakkuna ammaa nee saLlu 36 naDumu 30 pirralu 36 annaanu.

"parlEduraa karekT gaa ceppaavu" andi amma.

aa rOjununDi amma pravartanalO maarpu vaccindi. aa rOju maa naanna aafeesuku veLlaaDu. nEnu amma inTlO unnaamu. naaku aa rOju aaf. nEnu Taval teesukoni snaanam cEddaamani baat room ku veLlaanu. kaani lungee marcipoayaanu.
===============
snaanam cEsina taruvaata nEnu maa ammaanu pilici "ammaa ammaa naa lungee ivvavaa" ani aricaanu.

maa amma lungee teesukoni vaccindi.idigOraa lungee andi.

"orEyi madhoo nuvvu kaTTukunna Taval ivvaraa utakaali" andi amma.

"adi kaadE naa onTi meeda baTTalu lEvu. Taval okkaTE undi" annaanu.

"naaku telusuraa. mee kurraaLlu antaa baTTalu vippukoni snaanam cEstaaruraa. Emee parlEdulE neeku lungee istaanu kadaa" andi amma.

nEnu talupu sandugunDaa ammaku naa Taval iccaanu. amma Taval teesukundi.

"ammaa lungee ivvavE" annaanu.

"ayyO lungee kooDaa taDipEsaanuraa" andi amma.

"mari elaagE" annaanu

"alaagE bayaTaku vacci nee room ku veLli baTTalu vEsukO" andi amma.

"sare nuvveLlu nEnu bayaTaku vastaanu" annaanu.

"sarE veLutunnaanu" andi amma.

amma veLli pOyindanukoni nEnubayaTaku vaccaanu. amma akkaDe nilabaDi undi. nEnu sTan ayyaanu. lavaDaa vElaaDEsukoni amma mundu nilabaDi unnaanu. amma ceeralO seksee gaa undi. amma lOpala braa vEsukOlEdu. boDDu kindiki ceera kaTTindi. baagaa lO nek jaakeT vEsukundi. amma saLlu sagam paigaa kanapaDutunnaayi.

amma naa daggaragaa vacci nilabaDindi. ciru navvu navvindi. nEnu kooDaa oka verri navvu navvaanu. naa lavaDaa daadaapu 8 anguLaalu perigindi. nigaDatannukoni undi.

amma naa lavaDaa vanka coostoo "ummm baagaanE pencaavuraa. cinnappuDu konDa mirapakaaya laagaa undi. ippuDu naa mOceyyanta undi. ninnu nee lavaDaanu coostunTE naakE timmiri timmiri gaa undi. mee naanna ku kooDaa inta podugu laavu lavaDaa lEdu." andi amma.

naaku EmanaalO ardham kaalEdu. tala vancukoni unnaanu.

"Emee parlEdu. nEnu baagaanE maaTlaaDutunnaanu. nEnu mee naanna seks cEsukoni oma samvatsaram ayindi. sariggaa seks cEsi 5 ELlu ayindi. aayanaku bloo filmulu cooDDam kaarcukODam tappa peLlaanni dengaDam teliyadu. mee naanna daggara naaku assalu sukham lEdu. mee naanna ceyyalEni pani nuvvu cEsi peTTaali. neeku baagaa #training# istaanu." andi amma

"ammaa ammaa tappu kadaa ammaa" annaanu

"mana iddarikee ishTam aitE tappu Emee lEdu. manam Emee mee naannanu vadili lEci pODam lEdu kadaa. ikkaDE unTaamu. kjaaka pOtE mee naanna ivvalEni sukham nuvvu istaavu antE. mee naannaku cEta kaani pani mee naanna ceyya lEni pani nuvvu ceyyaDam lO tappu lEdu gaa" andi amma.

"Emo ammaa nee ishTam. naanna Emee anakunDaa nuvvu coosukoavaali" annaanu.

amma veLli bayaTa DOr gaDiya peTTi vaccindi. nEnu akkaDE onTi meeda baTTalu lEkunDaa nilabaDi undi. amma vacci nigiDina naa moDDanu paTTukoni beD room ku laakkeLlindi. amma bed meeda koorcundi. nEnu amma mundu nilabaDDaanu. amma naa lavaDaanu paTTukoni nimurutoo undi.

nEnu kanTrOl cEsukOlEkapOtunnaanu. amma naa cEtulu teesukoni tana saLla meeda vEsukondi. amma mettaTi saLla sparSaku naaku oLlantaa timmiri timmirigaa undi. amma cakaa cakaa tana ceera jaakeT vippEsindi. naa mohaanni tana laavupaaTi saLla madhya adumukundi. oka sannu teesi naa nOTlO kukkindi.
===============
nEnu ammanu vaaTEsukoni amma saLlu ceekutunnaanu. amma bhaaramgaa oopiri teestoo undi. amma kaLlu moosukoni moolugutoo undi.

"ammaa ammaa nEnu nee renDO sannu kooDaa ceekanaa" annaanu.

"iss ummm haa nee ishTam raa. mee ammanu sukha peTTaraa kannaa" andi amma.

nEnu amma renDu saLlu paTTukoni kasaa kasaa pisikEstunnaanu. amma saLlu maarci maarci ceekutunnaanu. amma vellakilaa paDukundi. nannu tana meediki laakkundi. nEnu amma meeda paDukunnaanu. naa moDDa amma toDala madhya guccukunToo undi. naa moham amma saLla madhya undi.

amma tana cEtini kindiki pOnicci naa moDDa paTTukundi. na moDDa meeda skin venakku laagi naa moDDa gunDunu nimurutoo undi. naa lavaDaanu tana pooku meeda ruddukunToo undi.

nEnu amma saLlanu kasi kasi gaa ceekutunnaanu capaatee pinDi pisikinaTTu pisukutunnaanu. amma aanandamtO moolugutoo undi. "haa umm iss aahaa Oh Oh" anToo moolugutoo undi. maa amma saLlu ceekaTam naaku oka goppa anubhavam.

nEnu amma saLlu maarci maarci naakutunnaanu. ceekutunnaanu. nEnu amma saLla nE kaadu amma cankalu meDa boDDu poTTa toDalu gajjalu annee naakEstunnaanu. amma Emee aDDu ceppaDam lEdu baagaa recci pOyaanu. amma oLlantaa aabagaa naakEstunnaanu. amma canka gajjalu naakutunTE maatram naaku oLlantaa trilling gaa undi nEnu alaa amma oLlantaa naakEstunTae amma aanandamtO moolugutoo undi

"orEyi vedhavaa cakkiligiligaa undiraa" anToo oLlantaa oopEstoo undi santOshamtO. peddagaa moolugutoo undi. tala aTuiTu dinDu meeda aaDistoo undi

.inka taTTukOlEka "orEyi madhoo ummm iss haa taTTukOlEnuraa nannu Edainaa cEseyyaraa abbaa amma pookantaa jilagaa undiraa nee lavaDaa naa pookulO dOpi dengaraa. naa pooku pagala dengaraa koDakaa" anToo tana pirralu paiki etti pookunu naa mohaani kEsi adimindi amma

. nEnu kooDaa konTegaa "ammaa ammaa dengaDam anTE elaagE Emi ceyyaalE" annaanu. amma navvutoo tana cEtini kindikipOnicci naa moDDanu paTTukoni tana pooku meedapeTTukoni ruddukunToo "orEyi baDudhaayi nee lavaDaanu naa pooku pedaala madhya dOpi munduku venakku oogaraa adE dengaDam" andi amma.RE: Ee Vaaram Kadha - Ammanu Dengina Koduku - Sexy Legs - 08-22-2011 08:01 PM

nEnu appaTikE maa pakkinTi aanTeeni dengaanu. kutta dengaDam lO baagaa anubhavam sampaadincaanu. amma EmanTundO ani aDigaanu. tana koDuku amaayakuDu ani anukunToo undi maa muddula amma nEnu navvukunToo naa lavaDaanu amma pooku pedaalu viDadeesi hup manToo naa lavaDaanu amma kuttalOki neTTaanu. appaTikE naa naakuDukoo ceekuDukoo amma kuttaloa baagaa ooTa oorindi. naa lavaDaa amma pookulOki sarruna doosuku pOyindi.

nEnu munduku ongi amma saLlu ootamgaa paTTukoni gubhikee gubhikee manToo dengutunnaanu. amma kooDaa tana kaaLlu naa naDumu cuTToo penavEsindi. naa meDala cuTToo vEsi naa mohamlOki prEmagaa coostoo dengincukunToo undi tana pirralu paiki egarEstoo naaku eduruttulu istoo undi. "abbaa kannaa dengaraa inkaa inkaa speeD gaa dengu naa pooku adiripOvaali isss haa ammaa Emi dengutunnaavuraa ummmm" anToo dengincukunToo undi. amma pookulO kaarutunna rasaalu naa moDDa cuTToo anTukunnaayi. nEnu cilipigaanaa vElu nu kooDaa amma pookulOki neTTaanu.
=================
"orEyi Emi cEstunnaavuraa. nee moDDa caalakanaa nee vElu kooDaa dOputunnaavu" andi amma naa buggalu muddu peTTukunToo. "adi kaadammaa needi pedda saiju pooku kadaa. naa moDDa saripOdEmO ani naa vElu kooDaa dOpi dengutunnaanu" annaanu.

"EDicaavulE aa vElu tiyyi nee gOru guccukunTundi. orEyi aaDavaaLla pookullO gOrulEni vElu peTTaaliraa" andi amma. "gOrulEni vElu anTE EmiTE" annaanu.

"magaaLla maDDa raa. maDDa kooDaa vEru maadirE unTundikaani gOru unDadu." andi amma.

naaku paTTarani navvu vaccindi. gOru lEni vElunu amma kutta lOpeTTi oopEstunnaanu. nEnu naa lavaDaanu amma pookulO laagi lalagi dengutunTE ammaku oopiri andaTam lEdu roppu too undi. nEnu koncem sEpu aagaanu. ammanu dengutunnaanu anE ooha caalaa trilling gaa undi. maralaa gubhikee gubhikee manni guddutunnaanu.

ee saari aapukOlEkapOyaanu. naa vaTTa kaayala lO nunDi veeryam amma pookulOki cimmindi. nEnu naa lavaDaanu amma pooku aDuguna adimi peTTi kaarcukunnaanu. naa moDDa rasam tO amma pooku ninDipOyi bayaTaku kaarutoo undi. amma prEma tO naa veepu nimurutoo undi. naa gunDela meeda naalukatO raastoo muddulaaDutoo undi.

nEnu naa lavaDaanu amma pookulO nunDi teesi amma nOTiki andincaanu.naa lavaDaaku anTukunna tana pooku rasaanni amma aabagaa naakEsindi. naa moDDanu vaTTakaayalanu muddulupeDutoo undi amma.

nEnu amma mohammeeda naa moham peTTi amma pedaalu muddulu peTTukunToo "ammaa ammaa rOjoo naaku nee pooku istaavaa ammaa. nee kutta denganistaavaa ammaa" ani aDigaanu.

"ummmmm ee pOTu gaaDiki tappa inkevariki istaanuraa naa pooku. inTlO evaroo lEnapuDu haayigaa dengincukundaamu sarEnaa" andi amma.

inkaa maaku aDDE lEka pOyindi. naa kannaa maa ammakE ekkuva pooku jila. naa venaka nilabaDi tana saLlu naa kEsi adimEdi. naa cEtulu tana saLla meeda vEsukoni pisakamanEdi. naa ceyyi toDala madhya peTTi adumukonEdi. maa naanna edurugunDaanE cEsEdi. okkOsaari aTu iTu coosi naa lavaDaanupaTTukoni nOTlO kukkukonEdi.

maa naanna ( www.indiansexstories1.com ) inTlOlEka pOtE naa edurugaanE baTTalannee vippEsi maTTalu maarcukonEdi. braa hukkulu peTTamanEdi. baat room lO veepu toDalu kaaLlu ruddamanEdi. nEnu venaka nilabaDi amma veepu ruddutunTE naa moDDa amma pirrala madhya adumukunToo unDedi. okkOsaari amma naa eduru gaa baTTalu maarcukunTunTE naanna nannu bayaTaku vellamanEvaaDu.

kaani amma maatram orEyi madhoo ikkaDe unDaraa neekEm raa cinna vedhavvu anEdi. naanna inkEmee anE vaaDu kaadu. okkOsaari DaaDee haal lO Tee vee coostunDE vaaDu. amma kitcen lO unDi naatO pooku naakincukonEdi. paigaa DaaDee tO maaTlaaDutoo naa tO naakincukonEdi. ongone dengincukonEdi. anta picci ammaku endukanTE paapam naanna dengi ennaaLlayindoa amma pooku. baaraaTi naa moDDa cooDagaanE amma aagalEkapOyindi.
===========
okkO saari naanna amma pakkana paDukoni unTE nannu pani unnaTTu pilicEdi. naanna aTu tirigi paDukoni unTE amma naa lavaDaa nOTlO peTTukoni naanna cooDakunDaa capparincEdi. okkO saari amma naanna tO dengincukoni baat room ku veLlEdi. nannu kooDaa baat room ku rammanEdi. nEnu amma vaccETappaTiki baat room lO reDee gaa unDE vaaDini. amma naa tO tana pooku naakincukonEdi.

okkO saari naanna tO dengincukunToo madhya lO ippuDe vastaanu ani ceppinaa room ku vacci naa moDDanu ceekEdi. naa moDDa pookulo dOpukonEdi. endukanTE DaaDee lavaDaa tana pookulo peDitE assalu peTTinaTTe unDadu ani anEdi. nEnu #almost# amma pakkalonE paDukonE vaaDini amma revika braa vippEsi amma saLlu ceekutoo paDukonEvaaDini. amma kooDaa okkO saari naa moDDanu nOTlOpeTTukoni ceekutoo nidrapOyEdi.

oka rOju nEnu DaaDee room lO Tee vee coostunnaanu. maa amma naanna bayaTaku veLli vaccaaru. maa naanna vacci naa pakkana sOfaalO koorcunnaaDu. naaku nidra vastoo undi. sOfaalOnE nidra pOyaanu. EdO cappuDu ayimelukuva vaccindi. maa naanna amma saLlu ceekutunnaaDu. nEnunidra pOtunnaanu anukoni iddaroo dukaaNam peTTinaTTunnaaru. amma tana kaalu etti pakkanE unna kurcee meeda peTTindi. naanna kinda koorcuni amma pooku naakutunnaaDu. nEnu OrakanTitO coostunnaanu.

maa amma gusa gusa gaa EmanDee pookulO jilagaa undi denganDee andi. abbaa vaddE nee koDuku akkadE nidra potunnaaDu. lEstE kompa munugutundi annaaDu. cooste cooDanivvanDi nErcukunTaaDu andi amma.


naannaku kooDaa maDDa lEcindi. andukani ammanu dengaDaaniki modaleTTaaDu. amma naanna dengulaaTa coostunnaanu. amma ceppindi nijamE nanna maDDa naa maDDalO sagam kooDaa lEdu. amma pooku caalaa pedda saiju amma pooku lo naanna moDDa E moolaku sari pOtundi. amma naanna dengincukunna taruvaata naanna kaarcukunnaaDu. kaDukkODaaniki baat room ku veLlaaDu.

amma naa daggaraku vacci "donga nidra caalu kaani lEraa. nee room ku veLlu. coocaavugaa mee naanna denguDu andukE neetO dengincukunTunnaanu" andi amma naa buggalu muddu peTTukunToo.


No comments:

Post a Comment