CLICK ME

Wednesday, 23 January 2013

VINTA KUTUMBAM

nEnu maa ammaku naannaku okE kooturini. naaku oka annayya unnaaDu. vaaDiki peLli ayindi. naaku peLli ayina renDELlaku vaaDiki ayindi. maa aayana tO mooDELlu kaapuram cEsaanu. kaani pillalu kalagalEdu. endukO teliyadu. maa aayanalO E lOpam lEdu. nEnuu #healthy# gaanE unnaanu. iddaram okka rOju kooDaa dengincukOkunDaa nidra pOlEdu. ayinaa pillalu lEru.

oka rOju aa aayana aaksiDenT lO pOyaaDu. aa digulutO samvatsaram tirakkunDaanE maa amma pOyindi. nEnu maa puTTillu cEraanu. maa aayana cEstunna udyOgam cEstunnaanu. maa naannanu nEnu, nannu maa naanna ODaarcukODam tappa vErE Emee ceyyalEni paristiti.

maa naannaku kooDaa cinna vayasE. 45. maa ammaku 43. maa naanna aafeesuku pOvaDam raavaDam tana room lO koorcODam. amma pOyina taruvaata taagaDaaniki alavaaTu paDDaaDu. nEnu ennO saarlu annaanu.

"naanna nuvvu maLLee peLli cEsukO raadoo" annaanu.

"vaddammaa. naaku nuvvu neeku nEnu mana madhya mooDO manishi enduku" annaaDu naanna.

naaku peLliki mundu oka baayi frenD unDae vaaDu. vaaDitO renDu mooDu saarlu dengincu kunnaanu kooDaa. vaaDu iTeevala kanapaDDaaDu. naa gurinci telisi baadha paDDaaDu. vaaDiki inkaa peLli kaalEdani telisindi. nannu peLli cEsukunTaa vaa ani aDigaanu. antE marala kanipincaDam maanEsaaDu. prati vaaDikee kanne pilla kaavaali vaaDu antaku mundu enta mandinannaa dengoccu. idi ee naaTi ruulu.

oka rOju raatri naanna baagaa taagi vaccaaDu.

"naanna ee rOju koncem ekkuva ayindanukunTaanu" annaanu.

"avunammaa. jeevitam meeda virakti kaligindi. adi marci poaDaaniki koncem ekkuva taagaanu." annaaDu

"sarE bhOjanaaniki lEvanDi" ani ceppi kicen lOki veLlaanu. maralaa vaccETappaTiki naanna cEtilO glaas undi naaku cirrettu koccindi nEnoo oka glaas teesukoni aayana mundu nilabaDDaanu.

"EnTE" annaaDu

"naakoo poyyanDi mandu. meekoo bhaarya pOyindi. taagutunnaaru. naako moguDu pOyaaDu nEnoo taagaaligaa" annaanu.

"mee ammanu maricipOlEka pOtunnaanu" annaaDu naanna

"naakoo raatriLlu beD meeda paDukOgaanae naa moguDu gurtukostunnaaDu kadaa" annaanu.

"mee amma sthaanam evaroo bhartee ceyyalEru" annaaDu

"avunu amma caalaa mancidi." annaanu

"ivannee neetO ceppa kooDadu kaanee, ee rOju taTTukOlEka oka kaal garal daggaraku veLlaanu. mee amma vayasE. kaani naaku tRupti kalagalEdu" annaaDu naanna.

"okka rOju tOnE elaa maricipOgalaru. vaaraani kOsaarannaa manci seksee ammaayilatO, mee vayasu vaaLlatO, seks ceyyanDi. adE alavaaTu avutundi" annaanu.

"neeku ceppalEdu kaani nEnu caalaa mandi daggaraku veLlaanu. nee vayasu ammaayila daggara nunDi mee amma vayasu vaaLla daakaa. kaani evaroo tRupti ivva lEdu" annaaDu naanna.

aayanaku kaLlalO neeLlu vastunnaayi. nEnu veLli naanna pakkana koorcunnaanu. aayananu vaaTEsukoni aayananu Odaarustunnaanu. maa DaaDee kooDaa nannu gaTTigaa vaaTEsukoni "nuvvu unnaavu kaabaTTi saripOyindi lEka pOtE naaku evarunnaaru ceppu. unna okka koDuku kODalu bangaloor lO unnaaru" annaaDu naanna.

"DaaDee adEnTi nEnu lEnaa. mee kOsam Emanna cEstaanu. ceppanDi. nEnEmannaa meeku saayam ceyyagalanaa".´ani aDigaanu.

"avunamma nuvvu okka daanivEnamma naaku saayam ceyyakaligEdi. nuvvu kooDaa lEka pOtE nEnu cacci pOtaanu" annaaDu naanna.

"aa maaTalu aayanavikaavu. aayana kaDupulO unna mandu maaTlaaDistoo undi" anukunnaanu.

nEnu naannanu naa gunDelaku adumu kunnaanu. naanna tala naa gunDela meeda adumukunToo undi. naa ettaina saLlaku aayana moham ruddukunToo unnaaDu. appuDunEnu #front open nightee# lO unnaanu. naanna EDavaDam taggindi. naa cEtullO haayigaa naa saLla meeda tala peTTukoni paDukunnaaDu.

maa naannaku inkaa EmEmO ceyyaalani undi. Emi ceyyaali? nEnu naa naiTee ki unna pai baTan&s vippEsaanu. ippuDu naa saLlu munduku dookaayi. ippuDu naa saLlu naanna buggalaku ruddu kunTunnaayi naaku kooDaa caalaa rOjula taruvaata magaaDi sparSa naa saLlaku tagulutoo undi. haayigaa undi.

"ammaa savaatee. ee DaaDee kOsam enta Sraddha teesukunTunnaavammaa" annaaDu naanna

"#thanks# naanna. oka kooturigaa ninnu santOsha peTTaDam naa dharmam" annaanu.

nEnu inkaa renDu baTan&s vippEsaanu. ippudu naanna Sareeram naa onTiki adumukunToo undi. naanna moham naa balisina saLla madhya undi. naanna tana mukkutO naa saLla madhya poDustunTe naaku cakkiligiligaa undi. kilaa kilaa navvaanu. (migilindi repu)

vinta kuTumbam
#Daily INCEST SEX Serial#
madanmOhan

ippuDu naa meDa, saLlu poTTa daakaa naiTee renDu gaa viDipOyindi. naanna moham lO santO sham kanapaDindi. naanna naa saLla mucikalu muddulaaDutunnaaDu. saLla mucikalu nOTlO peTTukoni ceekutunnaaDu. modaTlO naanna cEta alaa naa saLlu ceekincukODam #guilty# gaa feel ayyaanu.kaani ennaaLlayindO aa sukham cavi cooci. kaadanalEkapOyaanu.

paapam puNyam pakkana peTTaanu. aanandam anubhavistunnaanu. DaaDee naa renDu saLlanu maarcimaarci ceekutunnaaDu. kaani DaaDee Endi naa tO seks ceyyaDam EmiTi. saLlu pisakaDam saLla mucikalu ceekaDam kooDaa seks ceyyaDamE kadaa. kaani EdO aanandam. paapam anukonTE elaa. ee sukham bayaTa dorakaalanTE entO risk ceyyaali. naanna daggara naalugu gODala madhya labhistunTE kaadanaDam enduku anukunnaanu.

nEnu DaaDee talanu naa saLla madhya adumukunnaanu. naakoo toDala madhya jila rEgindi. inkaa inkaa EdEdO kaavaali anipistoo undi.
naa manasu konni samvatsaraala venakku tirigindi naaku #incest# kotta Emee kaaDu appaTiki naaku annayyaku peLli kaalEdu. caduvukunTunnaamu annayya caalaa andamgaa unTaaDu. entO mandi ammaayilu kaalEjee lO annayyaku lav leTarlu raasE vaaLlu avannee naaku coopincEvaaDu.

oka rOju nEnu annayya inTlOonTarigaa unnaamu. annayya paDukoni unnaaDu. nidra pOtunnaaDu. annayya bermuDaa lO nunDi annayya moDDa ettugaa undi. appaTi daakaa nEnu moDDanu cooDalEdu. kutoohalam aapukOlEka annayya bermuDaa kindiki laagi annayya moDDa paTTukunnaanu.munduku venakku ooputunnaanu. annayya kaLlu tericaaDu nannu coosi navvaaDu.

naa toDala madhya ceyyi peTTi "deenini ikkaDa peTTanaa" annaaDu.

"ammO vaddu" annaanu akkaDi nunDi paari pOyaanu.

annayya naa venTa vaccaaDu iddaram maa room ku veLlaamu beD meeda paDDaamu "akkaDa peTToddu kaani okaridi okaram ceekkundaamu" annaaDu. nEnusarE annaanu iddaram 69 lO cEsukunnaamu annayya lavaDaa naa noaTi ninDaa undi. caalaa TEsTee gaa undi. annayya vaTTa kaayalanu savaradeestoo annayya lavaDaa tinEsaanu. annayya kooDaa naa pookuni tinTunnaaDu. korikEstu nnaaDu jurrukunTunnaaDu. dengincu kODam kannaa ilaa cEsukODam entO baagundi.

annayya moDDa anta peddadigaa unTundi ani anukOlEdu. intalO annayya naa nOTlOne kaarcukunnaaDu. naaku appaTikE renDu mooDu saarlu kaaripOyindi. taruvaata kooDaa amma naanna lEnapuDu nEnu annayya 69 lO ceekkoDam naakkODam cEsukonE vaaLlam kaani dengincukonE lEdu.

annayya peLli kudirindi. amma naanna peLliki pilavaDaaniki veLlaalru

"cellaay i cellaayi naaku peLli avabotOndE kaasta naaku #Training# ivvavE" annaaDu

"endulO naayanaa #Training# annaanu.

"dengincukODamlO" annaaDu.

appaTikE nEnu pils gurinci telusukunnaanu. andukE annayyatO dengincukoavaalani anukunnaanu. kaasta beTTu cEsi taruvaata oppukunnaanu. aa rOju annayya nannu dengaaDu. modaTi saari denguDu sukham ruci coosaanu. taruvaata annayyaku peLli ayindi. annayya odinanu dengutunnaaDu.

oka rOju maa odina nannu aDigindi.

"Emmaa maradalaa. peLli ki mundume annayya ninnu dengaaDaa" ani aDigindi.

nEnu shaak tinnaanu.

"anta vaddulE talli mee annyyE ceppaaDu. nee pooku lEta kobbari cippalaa undaTa kadaa" andi maa odina.

nEnu tala vancukoni "avunu" annaanu.

maa odina nannu gaTTigaa vaaTEsukoni muddu peTTukundi. #You are lucky girl# andi.

oka saari nEnu naa annayya inTiki veLlaanu. annayya lEdu. odina maatram undi. nannu beD room ku laakkeLlindi. aarOju moTTa modaTi saarigaa #lesbian sex# odina tO ruci coosaanu. okari pookulu okaram tinEsaamu iddarikee renDu mooDu saarlu #orgasms# ayyaayi. eppuDu vaccaaDo annayya maa iddarini coostunnaaDu. nEnu siggu paDi duppaTi kappukunnaanu kaani odina baTTalu lEkunDaa alaagE nilabadi undi.

"EnTammaa mee annayya nee onTlO Emee cooDanaTTu alaa kappukunTunnaavu" ani naa duppaTi laagEsindi. nEnu naavvutoo siggutO tala vancukunnaanu. intalO annayya kooDaa baTTalu vippEsukoni maatO jaayinayyaaDu. mundunannu dengi taruvaata odinanu dengaaDu.

annayya naa pookulO tana moDDa peTTi dengutunnaappuDu odina naa pirralu annayya vaTTa kaayalu nimurutoo undi. annayya moDDa antaku mundukanna caalaa peddadigaa anipincindi. annayya okkokka pOTu naa pookulO poDustunTE naa praaNam jillaarcukupOyindi. appaTikE naa pookulO nunDi rasam kaaripoatoonE undi. annayya naa pooku ninDaa kaarcEsaaDu. taruvaata odinanu dengaaDu. kaani annayya moDDanu vadalaDam naaku buddhi kaalEdu.

alaaga sandu dorikinappuDalla annayya vaaLla inTiki veLli annayyatO dengincu kunTu nnaanu. naanna naa saLlu ceekutunTE naaku annayya tO dengulaaTa gurtuku vaccindi

No comments:

Post a Comment