CLICK ME

Friday, 10 January 2014

మగవాడి మొడ్డను మొదటిసారి అదే చూడడం!

నాకు 18 ళ్ళుంటాయి.
_______________
36 అంగుళాలను టచ్ చేస్తోంది నా జాకెట్! దాంతొ
కుర్రాళ్ళ చూపులన్నీ కూడా నా మీదే ఉండేవి!
ఇంతకూ నా పేరు చెప్పలేదు కదూ మీకు..
వైష్ణవి నా పేరు! అమ్మ, తమ్ముడు, నేను...
నాన్న ఉద్యోగ రీత్యా దూరంగా ఉంటూ రెండు నెలలకో మూడు నెలలకో ఇంటికి
వస్తూ ఉంటారు.
మా పిన్ని అంటే.. అమ్మ చెల్లి వాళ్ళ ఆయన
పక్కింట్లొనే ఉంటారు. అతనే మా ఆలనా పాలనా
చూసే వాడు. బాబాయ్ అంటె నాకు చాలా ఇష్టం.
45 ఏళ్ళ వయసు ఉంటుంది కానీ చిన్నప్పటినుండీ నన్ను గారాబంగా
చూసుకోవడంతో నాకు అతనంటే ఎంతో ప్రేమగా
ఉండేది! ఉన్నట్టుండి జబ్బు చేసి పిన్ని
చనిపోవడం మాకు అందరికీ పెద్ద షాక్.
అలా రెండు నెలలు గడిచాయి. పాపం బాబాయ్ మీద
నాకు చాలా జాలి వేసేది. ప్రతి దానికీ పిన్ని మీదనే ఆధార పడుతూ.. ఆమెతో అన్యోన్యంగా ఉండే
అతనికి తను లేకపోవడం చాలా లోటు అని
బాధపడేదాన్ని. అందుకే తనకి ఏ పని కావాలన్నా
కూడా వెంటనే సాయం చేసే దాన్ని.
నేను ఇంజనీరింగ్లో జాయిన్ అవ్వడంతో, నాకు నెట్
చాలా అవసరం ఉండేది. అది బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లొ ఉండడం వల్ల రొజులో చాలా భాగం అక్కడే గడిపే
దాన్ని. చెల్లి భర్తే కావడం వల్ల అమ్మ కూడా
ఏమీ అనేది కాదు. అలాంటి నేపథ్యంలో ఉన్నట్టుండి నా జీవితం పెద్ద
మలుపు తిరుగుతుంది అని
అసలు అనుకోలేదు!!! ఆ రోజు ఎప్పటిలానే కంప్యూటర్లో నెట్
చూస్తున్నాను. బాబాయి వచ్చాడు.....'ఏంట్రా
వైషూ ఏం చేస్తున్నావ్?' అని అడిగాడు.
కంప్యూటర్ టేబుల్ కి ఆ వైపుగా కూర్చుని
అడిగాడు. 'ఏం లేదు బాబాయ్ ఎగ్జామ్స్
దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా... స్టడీ మెటీరియల్ కోసం వెదుకుతున్నాను. ఎందుకో
అప్రయత్నంగా తలెత్తాను. ఎదురుగా బాబాయ్ నా
వైపే చూస్తూ ఉన్నాడు.... తన
కళ్ళు ఎప్పుడూ లేనట్టుగా ఎర్రగా
చింతనిప్పుల్లా ఉన్నాయి.. పైగా ఆ చూపుల్లో
ఏదో కొత్తదనం... ఏదో ఆసక్తి... కానీ నాకెంతగానో ఇష్టమైన బాబాయి ఈ రోజెందుకో.. వింతగా
అనిపిస్తున్నాడు! 'ఒక్కసారి నా వైపు చూడు... వైషూ..!' బాబాయ్
కంఠంలో కాస్త ఆజ్ఞాపన! చూసాను! 'నీ కళ్ళు భలే ఉంటాయిరా!'
ఎప్పుడూ మాట్లాడే బాబాయిలా
అనిపించడంలేదు తను! నేనేమీ మాట్లాడలేదు. 'సళ్ళు కూడా!' ఒక్క క్షణం నేనేం విన్నానో
నాకు అర్ధం కాలేదు. ఆ తర్వాత నేను విన్న మాట
నిజమేనా అని ఆశ్చర్యం, ఎందుకో భయం కలిగాయి.
ఎందుకో గుండె వేగం ఒక్కసారిగా పెరిగినట్టుగా
అనిపిస్తోంది నాకు! ఎప్పుడూ లేనిది బాబాయి
ఏంటి ఇవ్వాళ ఇలా? సందేహాస్పదంగా అతని వైపు చూసాను....చాలా చాలా భయపడుతూ! 'ఎందుకు భయం... నేను నీ బాబాయినే కదా....
భయపడకు....! ఇవాళ నువ్వు నాకు చిన్న
సాయం
చేసి పెట్టాలి... అఫ్కోర్స్, ఎప్పుడేం అడిగినా చేసి
పెడతావు అనుకో... అయినా ఈ సారి మాత్రం ప్రామిస్
చెయ్యాలి...సరేనా?' 'సరే!' 'నేనిలానే కూర్చుని నీ ఎదురుగా ఉంటాను...
నువ్వు అలానే కూర్చుని ఉండాలి... మధ్యలో
వెళ్లిపోకూడదు.
నిన్ను నేనేం చెయ్యను.......నాలో నేనే
చేసుకుంటాను... నువ్వు జస్ట్
చూస్తూ ఉంటె చాలు!' ఏం చేస్తాడు? ఏంటి బాబాయ్ ఇవ్వాళ ఏమేమో
మాట్లాడుతున్నాడు? నాకేం అర్ధం కావడం లేదు!
అవుననాలో కాదనాలో అయోమయంగా ఉంది!
వద్దు అంటే బాధ పడతాడు... కానీ
భయం వేస్తోంది! 'భయపడిపోకు...! నిన్ను నేనేం చెయ్యను అని
చెప్పానుగా?' నవ్వుతూనే అర్ధింపుగా కూడా
చూసిన బాబాయి మాటను ఇక కాదనలేకపోయాను.
సరే అన్నట్టుగా తలాడించాను. బాబాయి కళ్ళలో ఉత్సాహం! ఒప్పుకున్నానన్న
సంతోషం! ఎదురుగా కుర్చీలో సర్దుకుని
కూర్చున్నాడు. బెల్ట్ తీసేసాడు.
నేను ఆశ్చర్యంనుండి తేరుకునేలోగా
ప్యాంట్ హుక్స్ తీసి... జిప్ ఓపెన్ చేసాడు.
నాకు చాలా భయం వేస్తోంది. మరో పక్క అదోలాంటి ఏవగింపు! కానీ చూడాలన్న
కుతూహలం కూడా! అస్పష్టంగా
బాబాయ్ తొడలు.. మధ్యలో... డ్రాయర్లో
ఉబ్బెత్తుగా తన
సరుకు కనపడుతున్నాయి...! నా
చూపులు తనలో ఏవో తలపులు రేపుతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. నా
ఇబ్బంది, సిగ్గు, అయిష్టం, కోపం, ఆసక్తి...
అన్నీ కలగలసిన ఫీలింగ్స్ అతనికి మరింత సరదాగా
ఉన్నట్టుగా నాకు తెలుస్తోంది! లేచి నిలబడ్డాడు బాబాయ్.
ప్యాంటు కిందకు దింపి... డ్రాయర్ను కూడా
లాగేసాడు...! ఓహ్.... స్ప్రింగ్ లా ఉంది అతని
సరుకు! నల్లగా... ఓ మాదిరి పొడవుతో ఉన్న
అతని అంగం నా దృష్టిలో పడింది అని బాబాయ్
గమనించగానే దాంట్లో మార్పు కనపడింది నాకు! బాబాయ్ కళ్ళలో కానీ తన మగతనం లో కానీ అదే
ఉత్సాహం! నా వైపే చూస్తున్నాడు బాబాయ్. ఒక
చేత్తో తనది పట్టుకుని... ఒడిసి పట్టి
ముందు చర్మాన్ని వెనక్కి లాగాడు! నా పెరిగిన
గుండె వేగం మెరుపు వేగంగా మారి
చాలాసేపు అయింది! నా ఒళ్ళంతా బరువెక్కిన భావన! ఇంతవరకూ ఇలాంటి ఫీలింగ్స్
నాకు ఎప్పుడూ తెలీదు..! స్త్రీ పురుష
సంబంధాల గురించి నాకు తెలియడం ఇదే మొదలు!
ఈ మొదలు ఇలా ఉంటుంది అని
నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు! పెళ్ళితోనే అవి
తెలుస్తాయి అనుకున్నా కానీ.. బాబాయ్ ద్వారా అని ఎప్పుడూ ఊహించలేదు!
బాబాయ్ ఇలా నా ముందు అంటే... మరీ అదోలా
ఉంది...! ఇది నిజమేనా అన్నట్టుగా.... నిజమే
అనుకుంటే... వొళ్ళు అంతా పులపరంగా...
ఊపిరేమో బరువుగా...
నా పరిస్థితి ఏంటో నాకే తెలియనట్టుగా ఏదోలా ఉంది! బాబాయ్ కి నా సంకట పరిస్థితి ఎలకను చూసిన
పిల్లిలానే ఉంది! తను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు నా
ఫీలింగ్స్! వెనక్కి లాగిన తోలును...
ముందుకూ వెనక్కూ కదుపుతూ... తన
ఆయుధాన్ని... గుప్పిటతో పట్టుకుని....
గట్టిగా నొక్కుతూ నా వైపే చూస్తున్నాడు! నా కళ్ళలోకి గుచ్చి గుచ్చి చూస్తున్నాడు!
ఇది తప్పు కదా అన్న భావం నా కళ్ళలో
చదివేస్తూ.. మరింతగా ఆనందిస్తున్నాడు!
వద్దు అని వ్యక్తం చెయ్యలేని నా
మాటలను కూడా కనిపెట్టేసి.. తన చేతి వేగాన్ని
మరింతగా పెంచుతున్నాడు. నాకేదో ఐపోతోంది! కళ్ళు బరువెక్కుతున్నాయి..! మొట్ట మొదట
ఉన్న ఏవగింపు ఇప్పుడు లేదు!
ముందు ఉన్న భయం స్థానే.. ఇప్పుడు ఏదో
ధైర్యం ఆవహిస్తోంది... బాబాయిది చూడడంలో
తప్పు లేదు అన్నట్టుగా మొహమాటం పోయి
మొడ్డ మీదకే చూపు పోతోంది...! పైగా..... ఇప్పటికి రెండు సార్లు నా కళ్ళను ఎటో
తిప్పేస్తే.. ముందుకు జరిగి బాబాయ్ మళ్ళీ
గట్టిగా నా మొహాన్ని పట్టుకుని తిప్పడంతో...
తనేం చేస్తాడో అన్నట్టుగా
నటిస్తూ చూస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఇదీ
ఒకందుకు మంచిదే అనుకుంటూ! అయినా ఒక పక్క అపరాధభావం! ఏమవుతోంది....
బాబాయ్ ఏంటి ఇలా చేస్తున్నాడు...
మనోభావాలకూ, మేను స్పందనలకూ పరస్పర
యుద్ధం....! ఎదురుగా ఏదో అద్భుత
దృశ్యం చూస్తున్నట్టుగా నా
కళ్ళు నిశ్చలంగా ఉండిపోయాయి... 'వైషూ... వైషూ....' అంటూ బాబాయి పలవరింతలు...సన్నగా
మొదలై... గదంతా వ్యాపిస్తున్నాయి... శబ్దంతో
పాటే చేతి వేగమూ పెరుగుతోంది... ! ఆ రెండింటితో
పాటు అతని చూపులు నా శరీరం అంతా
పాకేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా నా ఎద పొంగుల
మీదనే అతని రెప్పలు వాలిపోయాయి. అక్కడినుండి ఇంకా కిందకు... ఏవేవో వెదుకుతూ... ఏమేమో
ఊహిస్తూ బాబాయ్ ఊహాలోకం...
ఊర్ధ్వలోకం వరకూ విహరిస్తోంది! నిగిడిన అతని
నిడివి- ఆవేశాన్ని అద్దం పడుతోంది! నాదేమో విచిత్రమైన పరిస్థితి! ఎక్కడో మొదలైన
అలజడి... కిందవరకూ పాకుతోంది...!
ఎప్పుడూ లేనిది... నాలో ఏవో తెలియని... హాయి
గొలిపే భావాలు! వెన్నులో
పులకరింతలు రేపుతూ మధురమైన
జలదరింపులు! నా శరీరాన్ని, మనస్సుని.. ఏక కాలంలో చదివేస్తున్నాడు బాబాయ్! పిన్ని పోలికలతో
ఉండే నన్ను తన భార్యగా భావించి
ఆలోచిస్తున్నాడో లేక సరాసరి నా మీదనే తన కోరిక
పరాకాష్టను చేరుకుంటున్నదో నాకైతే
తెలీదు కానీ.. అతని దృష్టిలో నా వొంటి పైన
నూలు పోగు లేదు! నా అణువణువూ అతనికి...
మెరిసిపోతూ కనిపిస్తోంది...
మురిసిపోతూ కొట్టుకుంటుంటే! నా పేరు అతని నోటినుండి అరుపులుగా
వెలువడడం మొదలయ్యింది! నా
కళ్ళలోనూ ఉద్దీపం అవుతున్న కోరిక అతనికి
తెలిసిపోతోంది..! అలా చేసి చాలా పెద్ద విజయాన్ని
సాధించాను అన్న తృప్తి ఒక్కసారిగా
పెల్లుబికింది...! సినిమాలో వరుస సన్నివేశాలు సాధ్యం కానీ... వయసు వచ్చిన ఒక
మగవాడి మొడ్డను మొదటిసారి అదే చూడడం, దాంతో
అతను విశృంఖలంగా వినోదిస్తూ... అదీ
కూతురు వరసైన నన్నే
చూస్తూ క్రీడించడం.... నా ముందే... ఒక
మగవాడు.... పాల నురుగులను వెదజల్లినట్టుగా.... తన
మగసిరిలోంచి.... మొత్తం సొత్తునంతా....
కార్చెయ్యడం.... ఇవన్నీ నా వయసు అమ్మాయికి
ఒక్కరోజులో....రియాల్టీ షోలా, మెగా ఈవెంట్లా
జరిగిపోవడం ఇంకెవరికైనా మాత్రం అసాధ్యమే!
కాదంటారా?!! ఆ రాత్రి అలా రకరకాల ఆలోచనలతో ఎలానో
తెల్లారింది. కాలేజ్ కి వెళ్లివచ్చి
బాబాయ్ ఇంట్లో కంప్యూటర్
ముందు కూర్చున్నా.
కాసేపటికి బాబాయ్ వచ్చాడు. ముందు రోజు ఏమీ
జరగనట్టుగానే ఎదురుగా వచ్చి కూర్చుని నవ్వాడు. కాసేపు కాలేజ్
విషయాలు అడిగాడు. నాకు అతని వైపు సూటిగా
చూడాలంటె అదోలా అనిపించింది. పొడి పొడిగా అడిగిన
ప్రశ్నలకు
సమాధానాలు ఇస్తున్నాను.
'వైషూ అదేం అలా ఉన్నావ్?' బాబాయ్ అడిగాడు. 'ఏమీ లేదు బాబాయ్' తల వంచుకునే చెప్పాను.
'నిన్న జరిగినదానికి బాధ పడుతున్నావా?'
'లేదు...' బెరుకుగా చెప్పాను.
'భయపడ్డావా?' దగ్గరకొచ్చాడు బాబాయ్....!
నా తల మీద చెయ్యి వేసాడు. ముఖాన్ని..
గడ్డం పట్టుకుని పైకి లేపాడు..'భయం ఏమీ లేదురా... ఇదంతా మామూలే... నీకు మొదటి
సారి కాబట్టి....
జడుసుకున్నట్టున్నావ్! ఈ
విషయం నేను ఎవ్వరికీ చెప్పను.
నువ్వు కూడా
చెప్పలేవు, చెప్పవు అని నాకు తెలుసు. మీ పిన్ని పోయాక... నాకేం చెయ్యాలో,
నా కోరికలు ఎలా తీర్చుకోవాలో
నాకు తెలియడంలేదు. మన ఇంట్లో అందరికంటే
నువ్వే నాకు క్లోజ్! నువ్వే నాకు ఇష్టం...
నువ్వంటేనే నాకు పిచ్చి...!'
చాలా కూల్ గా, కన్విన్సింగ్ గా.... తను చేసింది తప్పేమీ కాదు అని
సమర్ధించుకుంటూ... పిన్ని పోయింది అన్న జాలి
తన పైన మరింతగా పెరిగేలా,
నిన్న నేను చూసిన విషయం... తప్పేమీ
కానట్టుగా...బాబాయ్ అలా చెప్తుంటే...
నేను మంత్ర ముగ్ధమై పోయాను! అలా చెప్పిన బాబాయ్... ఆ తర్వాత సైలెంట్ గా
ఉన్నాడు కానీ ఖాళీగా మాత్రం లేడు! మొత్తం తన
ఒంటి మీద బట్టలన్నీ
తీసేసాడు. ముందు షర్టు..... విశాలమైన ఛాతీని
బయట పెట్టాడు...! తర్వాత....
పాంట్ విప్పాడు... అండర్ వేర్ లో పైనుండే ఉబ్బెత్తుగా పొడవుగా
కనిపిస్తోంది... అతని అంగం!
నాకెందుకో... బాబాయ్ ఉద్బోధ..... చాల హాయిగా
అనిపించింది... భయం ఎక్కడో ఏ
మూలనో కొద్దిగా ఉన్నా... ఓ విధమైన తెగింపు...
అసలు... పెద్ద వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటూ ఉంటారో... అది తెలుసుకోవాలన్న
జిజ్ఞాస ఎక్కువైపోయాయి. పైపెచ్చు
బాబాయ్ అంటే ఇష్టం కూడా కావడంతో... అతనికి
నేనేమీ అడ్డు చెప్పలేదు...
స్థాణువులా చూస్తూ ఉండిపోయాను.దగ్గరగా... ఎంతో దగ్గరగా... బాబాయ్ మగతనం
నిటారుగా నా ముఖాన్ని తాకినట్టుగా ఊగుతోంది!
దాని వైపే కళ్ళు అప్పగించి
చూస్తుంటే....
'బావుందా...?'
ఏమని చెప్తాను? 'నీకు దాని గురించి పూర్తిగా తెలీదులే... దాన్ని
మొడ్డ అంటారు. ఏమంటారు?'
'మొ... మొడ్డ..!' అలా అనడానికి
మొహమాటపడుతూ చెప్పాను. బైట
తిట్టుకునేటప్పుడు వాడే బూతు పదం అని
తెలుసు నాకు. అందుకే.... సిగ్గుగా అనిపించింది....!
అలా నేను అనగానే బాబాయి ముఖం లో ఆనందం.
మగతనంలో మెదలిక! 'మొ మొడ్డ
కాదు.... మొడ్డ... మొడ్డ...!'
నవ్వుతూ అన్నాడు! చేత్తో పట్టుకుని...
నిన్నటిలానే పని మొదలు పెట్టాడు... ముందుకీ వెనక్కీ... కదుపుతూ!
'మొడ్డ!' అన్నాను సిగ్గు వదిలేసి! నేను అలా అనడం అతనికి సరదాగా ఉత్సాహంగా
ఉన్నట్టుంది! ఇంకా దగ్గరకు వచ్చి... నా
మొహం మీదకు వంగి.... బుగ్గలపై ముద్దులు
గుప్పించాడు! తను అలా చేస్తోంటే.. నాకేదోలా
అనిపించింది...! అంతలోనే నా
లేలేత పెదవులు... తన ముదురు పెదవులతో
మూసి.... ఒక్కసారిగా.. గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. హుమ్..... భలేగా
అనిపిస్తోంది నాకు! తన
పెదవులతో నా పెదవులపై వత్తిడి పెంచుతూ...
వాటి మధ్యలోకి నాలికను
చొప్పించి... నా నోట్లో అలవోకగా
ఆడుకోవడం మొదలు పెట్టేసరికి.. నా ప్రాణాలు జివ్వు జివ్వుమని లాగసాగాయి!
శరీరం అంతా తీయ తీయగా
మెలికలు తిరిగిపోతోంది...! అంతలోనే.... నా చున్నీ
తొలగించి.... డ్రెస్ పైనుండే... నా కుడి
రొమ్మును.... పిసికాడు
బాబాయి...! అంతే....! నా నరాలు మరింతగా
తీపెక్కిపోయాయి...! మొట్ట
మొదటిసారి... ఒక మగవాడు... నా చాతీ పైన చెయ్యి వేసి అలా చెయ్యడం... నాకు
చాలా చాలా థ్రిల్లింగ్ గానూ...
సుఖంగానూ అనిపించింది... మరో చెయ్యి కూడా
వేసి... నా రెండు పాలిండ్ల పైనా బాబాయ్ తన
ప్రతాపాన్ని చూపడం మొదలు
పెట్టాడు! హబ్బా......అంటూ తీయగా మూలిగాను! నా తొలిస్పందన బాబాయ్ కి
మరింత హుషారునిచ్చినట్టుంది... మరింత
బలంగా సళ్ళు రెండూ.. లారీ హారన్ని
పిసికినట్టు వత్తసాగాడు. నా
ప్రాణం తోడేసినట్టుగా... సుఖంతో
చచ్చిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తోంది! తన పిసుకుడు వల్ల, తొలిసారిగా ఈ
అనుభవం వల్ల ఎప్పుడూ లేనట్టుగా.. నా
బరువులు రెండూ.. మరింతగా
బరువెక్కిపోయినట్టుగా అనిపించింది....!
ముచ్చికలు రెండూ... గట్టిగా
ఉండే.. చిన్ని చిన్ని మామిడి పిందెలలా బిరుసెక్కిపోయి... సలుపు సలుపుగా
అనిపిస్తున్నాయి.... బాబాయ్ వాటినీ వదలలేదు...!
మధ్య వేలు, చూపుడు వేలు,
బొటన వేలుకీ పని చెప్పి... వాటిని...
బొంగరం తిప్పినట్టుగా
ఆడుకుంటున్నాడు...! ఓహ్... ఇంతా హాయిగా ఉందో? ఈ మాత్రం దానికి
నేనెందుకు అంత గాభరా పడ్డానో?!!
లాఘవంగా బాబాయ్ చేస్తున్న ఈ అనేకరకాల
పనులకి... నాకు కింద ఏదేదో
ఐపోతున్నట్టుగా... అనిపిస్తోంది! ఒక్కసారిగా
ద్రవాలేవో సెలయేరులా బయటకు దూకినట్టుగాను, రకరకాల రసాలు... వరద
గోదారిలా ప్రవహిస్తున్నట్టుగానూ...
ఇదివరకు... జీవితంలో ఎన్నడూ లేని,
ఎప్పుడూ ఎరగని... సుఖంతో....ఏమేమో
అయిప్తోంది నాకు! బాబాయ్ ఇవన్నీ చేస్తూ.. నా
స్పందనలకి మరింతగా ప్రతిస్పందిస్తూ...
ముద్దులు గుప్పిస్తూ... నోట్లో తన
నాలుకతో నా నాలుకను
కలిపి... అధరామృతం జుర్రేసుకుంటూ....తన
చేతిని... నా తొడల మధ్యలోకి
పోనిచ్చి... నా ఆడతనం పైన బోటం మీదనుండే వెళ్ళాను... నిమిరీ
నిమరనట్టుగా.. నెమలి ఈక స్పృశించినట్టుగా
తాకే సరికి... నా రెండు రెమ్మల
మధ్యలో... మరింతగా చిత్తడి చిత్తడిగా తేమ
పెరిగిపోయింది.. స్రావాలు
ఎక్కువైపోయి.... బాబాయ్ వైపే తన్మయత్వంతో చూస్తూ... ఉంటే....మరింత
ఉత్సాహపడుతూ బాబాయ్ తన చేతిని
గూటం మీదకు పోనిచ్చి..... ముందుకీ
వెనక్కీ... కదుపుతూ స్పీడ్ పెంచాడు.... బాగా
వేగంగా...దాన్ని ఊపుకుంటూ.... థ్రిల్
అయిపోతున్నాడు..... ఈ మొడ్డను.... ఈ మొడ్డతో.... నీ బాబాయి మొడ్డతో
నువ్వు ఆడుకోవచ్చు... ఏమైనా
చేసుకోవచ్చు....! ఏం చెయ్యాలో.... ఎలా
చెయ్యాలో..... అన్నీ..... నీకు చెప్తాను......
మొడ్డంటే పడి చచ్చిపోయేలా...
దాంతో నువ్వు రెచ్చిపోయేలా..... నీకు అన్నీ నేర్పిస్తాను..... హుమ్...... బాబాయ్ మాటల్లో,
చేతుల్లో వేగం.... పెరిగాయి... ముఖంలో వింతైన
అనుభూతులు కనిపిస్తున్నాయి..... ఈ
జీవితం ఇక చాలు అన్నట్టు.. ఎంతో తృప్తిగా
సంతృప్తిగా...చాల చాల అనిర్వచనీయమైన
ఆనందాన్ని పొందినట్టుగా.........ఒక్కసారిగా తన మొహం వెలిగిపోయింది....! కింద బల్బ్
పగిలిపోయింది....! రోజంతా రాని మునిసిపాలిటీ కొళాయి
ఒక్కసారిగా ఉరికినట్టుగా.... తన గొట్టంలోంచి....
తెల్లగా...పాలధారలా..... చాలా వేగంగా ఒకేసారి....
బయటకు.....ఏదో పెల్లుబికింది!
'థాంక్స్ వైషూ.....! ఇలా చెయ్యడం తప్పేమో కానీ..... తప్పేమీ కాదు అనే నాకు అనిపిస్తోంది....
నువ్వు చాలా మంచి దానివి... నీ బాబాయి
బంగారానివి....!' అంటూ.............నుదుటి మీద
ముద్దు పెట్టుకుని....
బాత్రూం వైపు వెళ్ళిపోయాడు బాబాయ్. అదంతా
చూసిన నాకు అదోలా అనిపించింది! ఏం చెప్తాడు? ఏం నేర్పిస్తాడు? నేనేం చెయ్యాలి? అలా
ఆలోచిస్తూంటే నాకూ ఒళ్ళంతా బరువుగా
అనిపించింది... కళ్ళు కూడా మత్తుగా...
అనిపించాయి... ఇప్పటి దాకా నేను చూసిన
దృశ్యం సజీవంగా కళ్ళ ముందు మళ్ళీ మళ్ళీ
కదలాడుతూ ఉంటె... హాయిగా అనిపించింది! నిన్న బాబాయ్ అలా చెయ్యడం చూసి భయపడ్డ నాకు...
ఇప్పుడు అతను నిన్న చేసింది తప్పేమీ
కాదు అనీ.. నాకు చూసేందుకు... మంచి
అవకాశం ఇస్తున్నాడనిపించింది! బాబాయ్ అంటే
ఉన్న ఇష్టం ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోయింది!ఆ మర్నాడు..! బాబాయ్ రాగానే నా వైపు చూసి
నవ్వాడు. నేనూ నవ్వాను...! అతనికి
నేను నవ్వడం చాలా ప్రోత్సాహాన్ని, ఉత్సాహాన్ని
ఇచ్చినట్టుంది............దగ్గరగా వచ్చి....
నన్ను నించో బెట్టి... గాఢంగా హత్తుకున్నాడు!
నా ముందు వైపు శరీరం అంతా బాబాయ్ బిగి కౌగిలిలో నలిగిపోతూ ఉంటే... చాలా చాలా సుఖంగా ఉంది!
ఒళ్ళంతా గాల్లో తేలిపోతున్నంత హాయిగా ఉంది! 'ఇలా రారా వైషూ...!'
అంటూ నన్ను నడిపించుకుని... డైనింగ్
టేబుల్ మీదకు తీసుకెళ్ళాడు...!
ఎప్పుడు అరేంజ్ చేసాడో ఏమో... టేబుల్ అంతా
ఏమీ లేకుండా ఖాళీగా ఉంది. టేబుల్ మీద
కూర్చోమన్నాడు. నా ఎదురుగా కుర్చీలో కూర్చున్నాడు బాబాయ్. సరిగ్గా నా
రొమ్ములకు గుచ్చుకునేలా ఉంది అతని
ముఖం! ముద్దు పెడతాడ అన్నట్టుగా దగ్గరగా
ఉన్న బాబాయ్ ముఖాన్ని చూసేసరికి...
నాకు ఒళ్ళంతా జలదరించింది! ఏం చేస్తాడా అన్న
నా ఆలోచనలు ముగిసేలోగానే బాబాయ్ చేతులు నా నడుము మీదకు పాకాయి! అంతలోనే... నా టాప్
ను తీసేసాడు!
నాకు చచ్చేంత సిగ్గేసింది! ఇంట్లోనే కదా అని
లోపల బ్రా వేసుకోలేదు నేను! దాంతో... డైరెక్ట్ గా
బాబాయ్ కి కనువిందు చేస్తూ.. నా భారీ
వక్షోజాలు రెండూ దర్శనం ఇచ్చాయి..! ఒక్కసారిగా నేను ఊహించనంత వేగంగా బాబాయ్
నన్ను ఇలా నగ్నంగా చేసేస్తాడు అనుకోలేదు!
షాక్ లో ఉన్న నా వైపు చూసి నవ్వుతూ.... 'భలే
పెద్దవే వైషూ నీవి!' అంటూ నా సళ్ల మీద తన
గడ్డం ఉంచి.. రుద్దుతూ అన్నాడు! బాబాయ్
అలా చేసే సరికి నా ఒళ్ళు అంతా గిలిగింతలతో పాటు... పులకరింతలు రేగిపోయింది! వాటితోనే
తలమునకలవుతుంటే.. తన రెండు చేతుల్నీ
నా ముందుల మీద వేసి... మెల్లగా
నొక్కాడు బాబాయ్! నా
ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయింది! మొట్ట మొదటి సారి
అక్కడ పరపురుషుడి చెయ్యి పడడం! ఆ స్పర్స ఎంతో తీయగా.. అనిర్వచనీయమైన హాయిగా
ఉంది! నా గొంతు తడి ఆరిపోతోంది! బాబాయ్ కి అదేమీ పడ్డాడు కదా! తన
కళ్ళు మరింత పెద్దవిగా చేసుకుని... నా
రొమ్ములనే కాంక్షగా చూస్తూ..
రెండిటినీ రెండు చేతుల్లో పట్టుకుని...
వట్టడం మొదలు పెట్టాడు! చెప్పానుగా ముందే
నావి ముప్పై ఆరు సైజులని...! ఓ పట్టాన లొంగడంలేదవి.. బాబాయ్ పిసుకుడుకి! బాబాయ్ కి
మరింతగా కసి పెరుగుతోంది వాటి మీద! మెల్లగా
చిన్న పిల్లల బుగ్గల్ని
నిమిరినట్టు మొదలు పెట్టిన తన
పిసుకుడు... నిమిషాల్లోనే
హార్మోనియం నొక్కినట్టుగా వేగంగా మారిపోయింది! నాకు హాయి హాయిగా ఒక పక్క, నొప్పి నొప్పిగా ఒక
పక్క ఉన్నాయి! బాబాయ్ కళ్ళలో ఎర్ర జీరలు ఇంకా ఎక్కువ
అవుతున్నాయి! నా మొహాన్ని తన చేతుల్లోకి
తీసుకుని... పెదవులతో.. నా పెదవులపై ముద్ర
వేసి... గట్టిగా పీల్చుడు ముద్దు పెట్టాడు!
భలేగా అనిపించింది! బుగ్గల పైన కూడా
ముద్దులు గుప్పిస్తూ... నా వైపు చాలా కసిగా చూస్తూ... నా 36 లను ఇప్పటికిప్పుడే 38
లుగా మార్చేద్దాం అన్నంతగా పిసికేస్తున్నాడు!

No comments:

Post a Comment