CLICK ME

Wednesday, 8 January 2014

నా మరదలితో మజా

నా మొదటి అనుభవం: అప్పుడు నేను 8వ తరగతి చదువుతున్న రొజులు. వేసవి సెలవులకు మా చుట్టాలు అందరూ మా ఇంటికి వస్తారు. ముఖ్యంగా అత్తయ్యలు. నా కంటె 3 సం||ల చిన్నదైన మా 3వ అత్తయ్య కూతురు. ఆమె పేరు శ్రీదేవి అందరూ శిరి అని పిలుస్తారు. వేసవిలో అందరు ఆరుబయట పండుకుంటే కొత్తగా పెళ్ళి అయిన మా బాబాయి మాత్రం ఇంట్లొ పండుకునేవాడు. మధ్య రాత్రిలో మెలుకువ వచ్చి పాస్ పొసుకొవటానికి వెళ్తుండగా ఏవొ శబ్దాలు వినిపించి కిటికిలొనుండి తొంగిచూసాను. అంతే కాళ్ళల్లో వొణుకు మొదలు అయింది. నగ్నంగా ఉన్న మా బాబయి పిన్ని మీద పండుకుని వూగుతున్నాడు. కొంచం సేపు చూసి తిరిగి వెళ్ళి పండుకుందామని అనుకుంటుండగా పక్కన ఎవరొ నిల్చున్నట్లనిపించి తిరిగి చూస్తే మా శిరి నిల్చుని చూస్తుంది. నేను శిరికి ఏదొ చెప్పలని ప్రయత్నిస్తుంటె తను నా నొరు మూసి ష్ అని అంది మెల్లగా. తర్వాత నేను మెల్లగ వెళ్ళి నా చాప మీద పండుకున్నాను. శిరి మెల్లగ వచ్చి మనం కూడా అలా చెసుకుందామా మని అడిగింది. నేను సరె అని అన్నాను. ఇప్పుడు కాదు రేపు మధ్యాన్నం అంది. ఎక్కడ చేసుకుందాం అని అడిగాను. గడ్డివాము వెనక అంది తర్వాత ఇద్దరం నిద్రపొయ్యాం. మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం...........
మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం ఇంట్లొ అందరు కలిసి అన్నాలు తినేసి ఎవరి గదుల్లొకి వారు వెళ్ళీ పండుకున్నారు. ఎండ బాగ ఎక్కువ ఉండటంవల్ల మా అమ్మ నన్ను బయటకు వెళ్ళోద్దు ఇంట్లోనే ఆడుకో పెద్దబాబు అంది. (నన్ను చిన్నప్పుడు అందరు పెద్దబాబు అని పిలిచేవాళ్ళు) నేను సరే అని మెల్లగ మా ఇంటి వెనకకు వెళ్ళాను ఆడుకొవటానికి. అక్కడ చాల కాళిస్థలం ఇంకా గడ్డివాము, కొన్ని కొబ్బరి చెట్లు, చింత చెట్టు ఉన్నాయి. అప్పటికే శిరి ఇంకా మిగిలిన అత్త కూతుళ్ళు, బాబాయి కూతురు ఇంకా నా తమ్ముడు కలిసి చింతచెట్టుకింద చేరి కథలు చెప్పుకుంటున్నారు. నన్ను చూసి శిరి సైగ చెసింది ఇక్కడినించి వెల్దాం అని. నేను మెల్లగా అక్కడనించి జారుకుని నేరుగా మా ధాన్యం బస్తాలు ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళాను. శిరి కూడ మెల్లగ నావెనకగా నడిచి అదే గదిలోకి వచింది. నేను మెల్లగ అటు ఇటు చూసి తలుపు దగ్గరకు జారేసి, శిరి దగ్గరకు చేరుకున్నాను. శిరి తొందరగా నిక్కర్ విప్పెయ్యి బావ అంది. నేను నా నిక్కర్ విప్పేసి చూసే సరికి శిరి ధాన్యం బస్తాల మధ్య పండుకుని తన స్కర్ట్ ని పైకెత్తుకుని ఉంది. నాకు అదే మొదటసారి ఒక అమ్మాయి పూకు చూడటం. దగ్గరకు వెళ్ళి శిరి పూకు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ పూ రెమ్మలు విడదీసి చూస్తున్నాను. అదే సమయంలో శిరి అప్పటికె లేచి ఉన్నా మొడ్డ పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా చెయ్యి బావ ఎవరైన చూస్తే చాల ప్రమాదం అంది. నాకు కూడ మొదటి సారి కావటం వల్ల ఎమి చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో అర్దం కాలేదు. అంతలో శిరి తన మీద పండుంకొమని చెప్పింది. నేను శిరి మీద పండుకున్నను, శిరి నా మొడ్డ ని పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని లొపలికి తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గ అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది...
శిరి నా మొడ్డ పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గా అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది. నేను ఉలిక్కిపడి శిరి మీద నించి లేచి చూసే సరికి మా అత్తయ్య (అదేనండి శిరి వాళ్ళ అమ్మ సుజాత) కనిపించింది. నా పైప్రాణాలు పైనే పొయ్యాయి, నా కాళ్ళు చెతులు వణకటం మొదలయ్యాయి. వెంటనే మా అత్తయ్య ఎమిట్రా వెధవ ఎమి పని చెస్తున్నవ్, అని నా దగ్గరికి వచ్చి నగ్నంగా ఉన్న నా పిర్రల మీద వాతలు పడెలా లాగి నాలు దెబ్బలు కొట్టింది. బాగ గుద్ద బలిసి కొట్టుకుంటున్నవురా, తిన్నది అరగక బాగ మదం పత్తిందిరా అంది. నేను అత్తయ్య కాళ్ళ మీద పడి క్షమించు అత్తయ్య ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అని అన్నాను. అంతలో ధాన్యం బస్తామీదినించి లేచి కూర్చున్న శిరిని చెవిపట్టుకుని పిండుతూ ఎమిటె దొంగముండా అప్పుడే నీకు దెంగులాటలు కావల్సివచ్చినవా అని ఈడ్చి తన్నింది. అంతలో శిరి వెంటనె తన లొచెడ్డి వేసుకుని(పైకి లాక్కొని) అక్కడనించి పరిగెత్తి వెళ్ళీఇపొయింది. అప్పుడు మా అత్త కళ్ళ దగ్గర ఉన్న నన్ను లాగి కాలుతొ డొక్కలొ తన్నింది. తన్నులు తింటున్నాకాని లెక్కచెయ్యకుండా అత్త కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమిలాడసాగాను. అత్తయ్య ప్లీస్ ఎవరికి చెప్పకు ఇంట్లొ తెలిస్తే చంపెస్తారు నన్ను. ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యను అత్తయ్య నీ మీద ఒట్టు అని బతిమిలాడ సాగాను. కొంచం నెమ్మదించిన అత్త ఒరేయ్ చవట అసలు ఇలా చెయ్యాలనె బుద్ది మీ ఇద్దరికి ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగుతూ మళ్ళి నన్ను కాలుపెట్టి గుండెల మీద తన్నింది. నేను మెల్లగ పిన్ని బాబాయి చేసుకొవటం అదే సమయలొ ఇద్దరం చూడటం అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పాను. ఇంకొంచం శాంతపడి వెధవ అలాంటివి పెళ్ళీ అయినవాళ్ళు చేసుకుంటారు మళ్ళి ఇంకెప్పుడైన అలా శిరితొ అలా చెయ్యటం చూసాన మీ ఇంట్లొ వాళ్ళు కాదు నేను చంపేస్తాను వెధవ అని మళ్ళి ఒక తన్ను తన్నింది. అయిన వదలకుండా అత్త ప్లీస్ ........ ఎవరికి చెప్పద్దు అత్త ప్లీస్ ..... ఒట్టు అత్త ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అన్నను. అప్పుడు అత్త నా చెవి పట్టుకుని పిండుతూ పైకి లేపి మళ్ళి ఇలా చూసానొ బాగుండదు అని అక్కడనించి వెళ్ళీపొయింది. వారం రొజుల తర్వాత ఒక రాత్రి శిరి మెల్లగా లేచి నిద్రలొ ఉన్న నా పక్కకు వచ్చి నా దుప్పటిని ఇద్దరికి సరిపొయ్యెలా కప్పి పండుకుంది. మెల్లగ తన చెయ్యి నా నిక్కర్ బొత్తలు విప్పి నా మొడ్డను చెతిలో తీసుకుని పిసకుతూ ఆడిస్తుంది. సరిగ్గ మొడ్డ లేస్తున్నప్పుడు నాకు మెలుకువ వచ్చి చూస్తె శిరి నా వంక చూసి నవ్వింది (ఆ రొజు నిండు పౌర్ణమి లెండి అందుకె చీకట్లొ నవ్విన కనిపించింది). వొద్దు శిరి మళ్ళి మీ అమ్మ చూస్తే చంపేస్తుంది అని తన చెవిలొ చెప్పను. శిరి మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి శిరి వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న ..........
శిరి మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి శిరి వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న చిన్నబాబు (నా తమ్ముడు) నా మీద కాలు వేసాడు. నేను మెల్లగా వాడి కాలు తీసి వాడిని అటుపక్కకు తిప్పి పండుకొబెట్టాను. వాడు నిద్రలో కలవరిస్తూ కొంచంసేపటికి గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నడు. అది గమనించి మళ్ళి శిరి వైపు తిరిగి తన స్కర్ట్ లొ చెయ్యిపెట్టి తన పల్చటి రెమ్మలు నిమరటం మొదలుపెట్టాను. శిరి నా నిక్కర్ బొత్తాలు తీసి నా మడ్డ పట్టుకుని భలే ఉంది బావ అంటూ మడ్డ పట్టుకుని నలపసాగింది. తన రెండొచేతితొ నా చేయి తీసుకుని తన నిమ్మకాయల సైజు ఉన్న తన సళ్ళ మీద వేసుకుని పిసుకు బావ అంది. తన సళ్ళను జాకెట్టు మీదనించే పిసుకుతూ నీకు ఇవన్ని ఎలా తెలుసు శిరి అని అడిగాను చెవిలో, తను నవ్వి ఇంటి పక్క అంకుల్ నేర్పించాడు అంది. ఓసి నీయమ్మ అప్పుడే నువ్వు దెంగులాటలు గురించి నేర్చేసికున్నావ్ అన్నాను. చాల విషయాలు నేర్పాడు బావ. అంకుల్ దగ్గరికి వెల్తె చాల హాయిగా ఉంటుంది. మడ్డ చీకడం నేర్పాడు, నా పూకు చాల సేపు నాకుతాడు, నా సళ్ళు చీకుతాడు, నా గుద్ద కూడ నాకాడు, నా పూకు మీద మడ్డ పెట్టి రుద్దుతాడు, పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిస్తాడు అప్పుడు ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో మాటలలో చెప్పలేను. కొంచం కొంచం గా అంకుల్ మడ్డని నా పూకులొ నొప్పి లెకుండా దూర్చి మెల్లగా దెంగుతాడు బావ అంది. బావ నీ మడ్డ చాలా బాగుంది బావ ఒక్కసారి చీకుతా బావ అంది. కొంచం సేపు ఆగవె నీ సళ్ళు కొంచం సేపు చీకిన తర్వత నా మడ్డ చీకు అంటె మెల్లగ తన జాకెట్టు ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న హుక్స్ విప్పి తన చిన్న చన్ను నా నొటికి అందించి బాగ చీకు బావ చాల హాయిగా ఉంది ఇస్స్....... ఇస్స్ ....... మ్మ్ ..... మ్మ్ ......... అమ్మా ....... బావ నువ్వు చీకుతుంటె భలె ఉంది బావ అంకుల్ కంటె బాగ చీకుతున్నవ్ ఇంకా గట్టిగా చెకు... నా చన్ను మొత్తం నొట్లొకి తీసుకుని చీకు... ఇస్స్.... మ్మ్ ఎంత సుఖంగా ఉందో చాల రొజుల తర్వాత, దా బావ రెండొ చన్ను కూడా చీకు అంది. అప్పుడు నేను మార్చి మార్చి రెండు సళ్ళను చీకడం మొదలుపెట్టాను. నా మడ్డని మాత్రం వదలకుండా పిసుకుతూ ఆడిస్తూ ఉంది శిరి.

బాగా సళ్ళు చీకించుకుటూ నా మడ్డపట్టుకుని పిసుకుతూ ఇంక రా బావ నా నాట్లొ నీ మడ్డ పెట్టు అంది, నేను సళ్ళు చీకడం ఆపి శిరి తలను నా మడ్డవైపు నెట్టను. మడ్డని నొట్లొకి తీసుకొకుండా నా తొప్పిని తీసి గుండు చుట్టు నాలికబెట్టి రాసింది దంతో నా ప్రాణాలు జివ్వుమని లాగినట్లయింది. మ్మ్ ... మ్మ్.... మూగులుతూ నీయమ్మ భలె ఉందే నాది నాకుతుంటే అంతుండగా శిరి నా మడ్డచుట్టు తన నాలికబెట్టి రాస్తూ ఒక్కసారిగా మడ్డ చివర ఉన్న కన్నానికి నలికబెట్టి పొదిచింది. మ్మ్ ... .... ఇస్స్ అని మూగులుతూ ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డాను ఏదొ తెలియని హాయి, ఏదొ చెయ్యాలని, వొల్లంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా తయారయ్యి తెలియని సుఖం వొల్లంతా ఆక్రమించింది. శిరి నా మడ్డని నొట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ కొచం కొంచంగా నొట్లొకి నెట్టుకుంటూ సమ్మగా చీకడం మొదలుపెట్టింది. నా మడ్డకి ఉద్రేకం ఎక్కువయ్యి ఎక్కడ నొట్లొ కార్చేస్తానేమొ అని ఇంక చాలు శిరి అన్నను. వూహు చాల రోజుల తర్వాత నాకు మడ్డ దొరికింది అసలు వదలను అంటూ చీకడంలొ తనకు ఉన్న నెర్పరితనం, ప్రావీణ్యం మొత్తం చూపిస్తూ స్పీడ్ గా కుడవడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అప్పుడు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళిన అత్త మామ తిరిగివచ్చారు. శిరి దుప్పట్లొ ఉండతంవల్ల వళ్ళకి కనపడలెడు. మా అత్త పండుకున్న వాళ్ళలో శిరి ఎక్కడ ఉందో అని వెతకడం మొదలుపెట్టి నా దగ్గరకు వచ్చింది..........

మా అత్త పండుకున్న వాళ్ళలో శిరి ఎక్కడ ఉందో అని వెతకడం మొదలుపెట్టి నా దగ్గరకు వచ్చింది. అత్త వచ్చిన భయం లొ నేను గమనించలేదు కాని శిరి ఎప్పుడొ మెల్లగ అత్తకు కనపడ్కుండా జారుకుని బాత్ రూం కి వెళ్ళింది. అది తెలియక అత్త నన్ను నిద్ర లేపింది. నేను నిద్ర అప్పుదే లేచినట్లు నటిస్తూ ఏంటత్తా అని ఆవులిస్తూ అడిగాను. శిరి కనిపించిందా అని అడిగింది. అంతలొ బాత్ రూం లొనించి వచ్చిన శిరి వాళ్ళమ్మతో ఎమైందమ్మ నేను ఇప్పుడె బాత్ రూం కి వెళ్ళను అంది. అత్త ఎమనుకుందో ఎమిటొ కాని శిరిని తన పక్కన పండుకొమంది. మర్నాడు పొద్దున్నే లేచి కాలకృత్యాలు అయ్యాక స్నానం చేసి టిఫిన్ చేస్తుండగా శిరి వచ్చింది. శిరి కొత్త బట్టలు తొడుక్కుని ఉంది వెంటనే నాకు అర్దం అయ్యి హాపి బర్త్ డే శిరి అన్నాను. థాంక్స్ బావ అయినా నా బర్త్ డే నీకు ఎలా తెలుసు అంది. నీ డ్రెస్ చూస్తె ఎవరైన చెబుతారు కాని చాల అందంగా ఉన్నావు అని రా టిఫిన్ తిను అని నా పక్కన కూర్చొబెట్టుకున్నాను. నా పక్కన కూర్చుని టిఫిన్ తింటూ ఈరోజు ఎలాగైన అన్ని చేసుకొవాలి బావ అంది మెల్లగ నాకు వినపడేలా. ఎలానే ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఉంటున్నారు అంటె నేను చెబుతాగ ముందు గమ్మున టిఫిన్ తిను తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంది. నేను టిఫిన్ తిని ఇంటివెనక స్తలం లోకి వెల్లి మిగిలిన మరదళ్ళతో కలిసి వాళ్ళతొ తొక్కుడు బిళ్ళ ఆట ఆడటం మొదలు పెట్టాను. కొంచంసేపటి తర్వాత అక్కడకు శిరి వచ్చి బావ అత్తయ్య పిలుస్తుంది అని చెప్పింది. సరే వస్తున్నా అని చెప్పు అంటె లేదు వెంటపెట్టుకుని రమ్మంది అని నడుం మీద చేతులెసుకుని చిలిపిగా నవ్వుతూ చూస్తుంది. అంతే నాకు కసి రేగిపొయి అక్కడే పడేసి దెంగలన్నంత కోరిక కలిగినంది.

మిగిలిన మరదళ్ళతో మీరు ఆడుతూ ఉండండి మళ్ళి వస్తాను అని చెప్పి పద శిరి అని అక్కడనించి కదిలాను. మా ఇంటి వెనక స్తలాని వెల్లడానికి దారిలొ బాత్ రూములు ఇంక మరుగుదొడ్లు ఉంటాయి. సరిగ్గా బాత్ రూం దగ్గరికి రాగానె శిరి గబాల్న నా చెయ్యి పట్టుకుని బాత్ రూం లోకి లాగి తలుపు గడి పెట్టేసింది. దాని తెలివితేటలకు విస్తుబొయ్యాను. ఇస్ష్ మాట్లాడొద్దు బావ ఎవరైన వింటారు అని నన్ను గట్టిగా కౌగిలించుకుని నా కింది పెదవిని తన రెండు పెదాలతొ అందుకుని చప్పరిస్తూ తన నాలిక నా నొట్లొకి నెత్తి నా నాలికను పెనవేసి ఆడుకోసాగింది. అలా కొంచంసేపు నా పెదాలు జుర్రుకుని మెల్లగా మొకాళ్ళ మీద కూర్చుని నా నిక్కర్ బొత్తలు తీసి నా మడ్డ బయటకు తీసి తొప్పిని తీస్తూ అబ్బ ఎంత బాగుంది బావ కొరుక్కుతినాలనిపిస్తుంది మ్మ్ మ్మ్ అని నాలికబెట్టి నా మడ్డా గుండు చుట్టు రాసింది. నాకు హాయిగా సమ్మగా అనిపించి అలాగె కళ్ళు మూసుకుని ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించసాగాను. తర్వాత గుండును నొట్లొకి చీసుకుని చప్పరిస్తూ నాలికని గుండుచుట్టు రాస్తూ మధ్య మధ్యలో మడ్డ కున్న చిల్లి మీద నాలికబెట్టి పొదుస్తుంటే నా ప్రాణం జివ జివలాడిపొయింది మధ్య మధ్య ల్లొ తన పంటితో నా గుండు మీద గీరుతూ. నీయమ్మ భలే చీకుతున్నావే శిరి, మీ ఇంటిపక్క అంకుల్ బాగానె నేర్పాడు నీకు. స్స్ మ్మ్ అని మూలుగుతూ కళ్ళుమూసుకుని అనందంగా శిరి నోటి స్పర్శని తన నాలిక చేస్తున్న విన్యాసాలను అనుభవించసాగాను. అప్పుడు నేను నాకు తెలియకుండానే నా నడుం ని ముందుకు వెనక్కి ఆడిస్తూ శిరి నోటిని దెంగటం మొదలు పెట్టాను. శిరి అననదంగా చెరుకుగడ చీకుతున్నట్లుగా చీకుతూ తలా ఆడిస్తూ మధ్యలొ గుండు చప్పరిస్తూ అప్పుడప్పుడు నాలికబెట్టి రాస్తూ నా శరీరం మొత్తం కంపించిపొయ్యేలా మడ్డ కుడవసాగింది. శిరి అయిపొయ్యేలాగ ఉంది బయటకు తీయి అంటె నొట్లొ మడ్డ తీయకుండా రంజుగా కుడుస్తూ నా మొహంలోకి చూసి కన్ను గీటింది. తర్వాత ఒక రెండు నిముషాలు నిగ్రహిచుకోగలిగినా శిరి పనితనం ముందు నిగ్రహించుకోలేక నొట్లొనే కార్చాను. మొత్తం తాగేసి ఆఖరి బొట్టు గుండు చివరన ఉన్న దాని నాలిక చాచి అందుకుని మళ్ళి మడ్డని రెండు సార్లు కుతి తీరా చీకి మడ్డకి ఒక ముద్దుపెట్టి లేచింది. తన లంగాను పైకెత్తి నన్ను కిందకు కూర్చొబెట్టి నా తల పట్టుకుని తన పూకు కేసి అదుముకుంటూ నా పూకు నాకు బావ అంది. నా ముక్కు అప్పటికే రసాలు వూరి చెమ్మగిల్లిన శిరి పూకుకి తగిలి ముక్కు కొస మీద ఆ మదరసాలు అంటుకున్నాయి. ముందు అదొరకమైన మదపు వాసన వచ్చింది శిరి పూకులోనించి. నేను దాని పూకు మీద ముద్దు పెట్టి నాలిక బయటపెట్టి పూకు రెమ్మల మధ్య చీలిక పొడవునా రాయసాగాను. మ్మ్ స్స్ మ్మ్ బావా భలె రంజుగా ఉందిరా. ఇంకా నాకరా. నా పూకు మొత్తం నాకు. నా గొల్లి చీకరా అని మూలుగుతూ నా తలని గట్టిగా తన పూకు కేసి అదుముకుంది.

సరిగ్గ అదే సమయానికి బాత్ రూం తలుపు మీద టక టక సబ్దం వచ్చింది. అప్పుడు..........
మ్మ్ స్స్ మ్మ్ బావా భలె రంజుగా ఉందిరా. ఇంకా నాకరా. నా పూకు మొత్తం నాకు. నా గొల్లి చీకరా అని మూలుగుతూ నా తలని గట్టిగా తన పూకు కేసి అదుముకుంది.

సరిగ్గ అదే సమయానికి బాత్ రూం తలుపు మీద టక టక సబ్దం వచ్చింది. అప్పుడు మా అమ్మ తలుపుదగ్గరినిచి ఎవరురా లోపల ? అని అంటె శిరి నేనే అత్తయ్య వొళ్ళంతా చిరాకుగా ఉంటే స్నానం చేస్తున్న. అత్తయ్య కొంచం తువ్వాలు తెచ్చి తలుపుమీద వెయ్యి అత్తయ్య నేను మర్చిపొయ్యను అంది. అమ్మ సరే అని చెప్పి వెళ్ళీంది. తన తొడల మధ్య ఉన్న నేను లేవబొతే తలపట్టుకుని నాకరా బావ ఏమి కాకుండ నేను ప్లాను వేసానులే అంది. నేను మళ్ళి నాలిక బయటపెట్టి శిరి పూకు మీద రాసాను .. మ్మ్ .. ఇస్స్ .. అని మూలుగుతుంది మెల్లగా. అంతలోకి శిరి తలుపు మీద తువ్వాలు వేసాను తీసుకో అని అమ్మ గొంతు వినిపించింది. సరే అత్తయ్య అంటూ నా తలని కదలకుండా తన పూకుకేసి అదుముకుంటూ ఒక కాలు ఎత్తి నా భుజం మీద వేసి ఇంకా దగ్గరగా తన పూకు నా నోటికి సులభంగా అందేలాజేసి మెల్లగ బట్టలు అన్ని వూడ దీసింది. శిరి చేటికి దగ్గరలో ఉన్న పంపును నీళ్ళ సబ్దం బయటవాళ్ళకు వింపించేలా తిప్పింది. విప్పిన బట్టలు పక్కనే ఉన్న దండెం మీద వెసి మెల్లగ తన లంగా నాడా కూడ విప్పి పైనించి తీసి దండెం మీద వెసింది. నాకరా బావా ..... నా పూకు అరిగిందాక నాకరా .. ఎంత కమ్మగా ఉంది రా... అంకుల్ కంటే బాగా నాకుతున్నవురా .... అంటూ శిరి పూకుతో నా నాలిక దెంగటం మొదలు పెట్టింది ....... రెండు బద్దలు విడ దీసి నాకరా... మ్మ్ ... ఇస్స్ ... తాళలేక పోతున్నారా బావగా .. నీయబ్బ నీ నాలిక ఎంత గరుకుగా ఉందిరా.... ఆకురాయిలా రాస్తున్నవురా ... ఒక్కోక్క బద్ద చప్పరించారా ..... ఇంకా ఇంకా నాకు .. ఇస్స్ ... మ్మ్ ... నా గొల్లి చీకరా ఒరేయ్ తట్టుకోలెకపొతున్నారా .... ఇంకా మ్మ్ ... మ్మ్ .. భలె ఉందిరా ... అమ్మా ... ఇస్స్ ఎంత సుఖంగా ఉందో ... నాకమ్మ నా బుజ్జి కదు బాగ నాకు అంతూ నా తల నిమరసాగింది..

అంతలో సుజాత అత్తయ గొంతు వినిపించింది శిరి ఇందాకెగా స్నానం చేసావు మళ్ళి చేస్తున్నవా ? జలుబు చేస్తుందె యెర్రిమొహం దాన ఎప్పుడు చెయ్యాలో ఎప్పుడు చెయ్యకూడదో తెలిదు నీకు. సరేలే తలుపు తియ్యి నీ వీపు తొముతా అంది. వద్దమ్మ అయిపొయింది బట్టలు వేసుకుని వచ్చేస్తున్న అని శిరి అంతూ నా తలలో జుట్టుని వెళ్ళతొ దువ్వసాగింది.. ఒసేయ్ తలుపు తియ్యమంటె తియ్యవేమిటే నీకు కాదు చెప్పేది తియ్యి అని తలుపును డబడబా బాదింది. నేను శిరిని నెట్టేసి గబ గబా నా నిక్కర్ ని పైకి లాక్కొని మూలకు వెళ్ళి అక్కడ గూట్లొ కాలుపెట్టి పైన ఉన్న పెద్ద మేకుని చేతితో పట్టుకుని గొడపైకెక్కి పైకప్పులేని బాత్ రూం వెనక్కు దూకాను. అంతే అదే సమయంలో శిరి రెందు చెబులు నీళ్ళు ఒంటి మీద పోసుకుని తలుపు తెరిచింది. వాళ్ళమ్మ చూస్తుండగా తుడుచుకుని మళ్ళి బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళిపొయింది.

కాని బయటకు దూకిన నేను సరిగ్గా బాత్ రూం వెనక అప్పటికె ఉన్న ....
అంతలో మెల్లగా ఇటు పక్కన ఎవరో దుప్పటి లాగ్నట్లనిపించి కళ్ళు తెరిచి చూస్తె డాలి చిలిపిగా నవ్వుతూ నా పక్కన పండుకుని నా దుప్పట్లో చేరింది అదే సమయానికి అటుపక్క శిరి చేరి దుప్పటి అటు పక్కకు లాగింది. నాకు అర్ధం అయిపొయింది ఇద్దరు కలిసి ఎవరిని దెంగకుండా చేస్తారు అని. ఇద్దరు ఒకేసారి చేరి ఒక కాలు నా మీద వేసి నా వైపుకు తిరిగారు. అంతలో శిరి కాలు నా మోకాలు కి తగిలి నొప్పి వేసింది అబ్బా అని అరవంగానే ఏమైంది అని ఇద్దరు ఒకేసారి అడిగారు శిరి కాలు దెబ్బ మీద తాకింది అనగానే డాలి కి కోపం వచ్చి ఒసేయ్ అక్క నీ వల్ల చూడు బావ కి ఎంత ఇబ్బందిగా ఉందొ కొంచం కూడా నీకు బుద్దిలేదు. మరి ఇంత మదం ఎలా ఎక్కిందే దొంగ మొహం దానా అని తిడుతూ నా మొహం మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టింది. మా బుజ్జి బావ, నొప్పిగా ఉందా బావా ముద్దు పెట్టనా ఇంకొకటి అని ముద్దులిస్తుంటే శిరి కి కోపం వచ్చి నా జుట్టు పట్టుకు లాక్కొని నా మొహం మీద ముద్దులు పెట్టడం మొదలు పెట్టింది ఇంతలొ డాలి అటు పక్కనించి మెడ పట్టుకు లాగింది ఇద్దరు కలిసి నా జుట్టు మెడ పట్టుకుని వాళ్ళ వైపు లాక్కోవటం మొదలు పెట్టారు. నాకు అసలే కాలు నొప్పి ఒక పక్క రెండో పక్క జుట్టు మంట ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాక ఇద్దర్ని నెట్టేసి పక్క మీద నించి లేచి కుంటుకుంటూ మెల్లగా వెళ్లి కుర్చీలో కూర్చున్నాను. ఇద్దరు కలిసి వచ్చి సారి బావ అసలు ఈ అక్క రాక్షసి వల్లే ఇదంతా వచ్చింది దొంగముండ నాకు కాకుండా చేద్దాం అనుకుంటుంది అంటే శిరి వెంటనే డాలి ని ఒసేయ్ బర్రె మొహం దాన ముందు బావ నన్ను ఇష్టపడ్డాడే నిన్ను కాదు నువ్వెక్కడ దొరికావే నాకు సవితి లాగ అని మల్లి ఇద్దరు తిట్టుకోవటం మొదలు పెడితే నేను ఇద్దర్ని నీయమ్మ మీగోల మీదే కాని నా గురించి ఆలోచించరెంటే పూకు ముండల్లార కనీసం నాకు దెబ్బ తగిలిందే కొంచం గమ్ముగా ఉండవచ్చు కదా మీరు కొట్టుకుంటూ నన్ను మధ్యలోకి ఎందుకు లాగుతారే. ఇద్దరు బాగా గుద్దలు పూకులు బలిసి కొట్టుకుంటున్నారే లంజ ముండల్లార అంటూ జారిపోయిన కాలు కట్టు విప్పదీసి మల్లి కట్టుకున్నాను.

"అతి మనోహరంబయిన రెండు కాంతల నడుమ .....
బంతులాటలో చిక్కి హరిన్ మించిన కష్టంబు పొందవలదే,.................
రతి సలపనీకుండా రమణియ లలనల మధ్య ఉండవలదే ....
చూచితిన్ హరి కష్టముల్ నాడు, పొందితిన్ ఆ దుఖముల్ నేడు,
అంగ రంగ చతురాంగానల మధ్య నలుగుతు వెంటనే శరణు వేడితి హరిని ఈ కష్టముల్ తప్పింపగన్..ఆ ఆ ఆ ........"

ఇద్దరు ఒకరి మొహాలు ఇంకొకరు చూసుకుని మెల్లగా నాదగ్గరి వచ్చారు బావ ఇంకెప్పుడు కొట్టుకోము ప్లీస్ బావ వచ్చి పండుకోవా అంటే నన్ను తాకకుండా బుద్దిగా పండుకుంటే వస్తా లేదంటే తలుపుతీసి బయట అరుగుమీద పండుకుంటా అని బెదిరిస్తే ఇద్దరు సరే అని కొంచం జరిగి మధ్యలో జాగా ఇచ్చారు. నేను బతుకుజీవుడా అనుకుంటూ వెళ్లి మద్యలో పండుకున్న కాని మనసులో ఎక్కడో కొంచం అనుమానం వీళ్ళద్దరు కూడబలుక్కుని నా మీదపడి దేన్గిచుకోవటానికి ప్లాన్ వేశారేమో అని. శిరి లేచి బావ కాలు నొప్పి ఎలా ఉంది అంటూ కాలు చూస్తున్నట్లుగా నా తోడ మీద వొక చెయ్యి వేసి రెండో చేత్తో కాలికున్న కట్టు మీద వేసింది. డాలి కి కిర్రెక్కిపోయింది ఒసేయ్ ఇప్పుడే కదా బావ చెప్పాడు బుద్దిగా పండుకోమని మళ్లి మొదలు పెట్టావా గులకుత్తల దాన. పోవే మీవూరు పోయి ఆ అంకుల్ మొడ్డ కుడవ్వే లంజక్కా. శిరి మల్లి గయ్యిమని లేచింది. దాంతో నా సహనం చచ్చిపోయి నేను పక్క మీద నించి మళ్లి లేచాను ఇద్దరికీ అర్ధం అయ్యి వెంటనే నా గడ్డం పట్టుకు బతిమిలాడి మళ్లి పండుకోబెట్టారు. ఇద్దరి కి తగులకుండా గమ్మున నిదరపోయ్యాను కొంత సేపటికి సడన్ గా మేలుకవచ్చి చూస్తే శిరి నా మడ్డ పట్టుకుని ఆడిస్తూ కనబడింది అప్పటికే బాగా లేచిన నా మడ్డ వూగుతుంది శిరి చేతిలో తట్టుకోలేక ఇస్ ఇస్స్స్ అని మూలుగుతూ గట్టిగ రెండు చేతులు గుప్పిళ్ళు మూసాను అప్పుడు అర్ధం అయ్యింది నా రెండో చేయి సరిగ్గా దాలి తొడల మీద ఉందని. నేను పిసికిన పిసుకుడికి డాలికి మెలుకువ వచ్చి లంజముండ నన్ను నిడరపుచ్చి బాగా మడ్డ చీకుతున్నావా మరీ ఇంత గులేంటే నీకు. ఒరేయ్ బావగా ఈ లంజ కుట్ట పగల దెంగరా, ఎలా దెంగాలంటే కుత్త పట్టుకుని కుయ్యో మొర్రో అని అరుస్తూ తిరగాలి లంజ అంటూ నా చేతిని తీసుకుని డాలి పూకు మీద వేసుకుంది. శిరి నా తోడ మీద తలపెట్టి పండుకుని మడ్డ చీకడం మొదలు పెట్టింది నేను మెల్లగా డాలి చెడ్డిలో చెయ్యిపెట్టి దాని పూ రెమ్మలు నిమురుతూ మెత్తగా వోట్టడం మొదలు పెట్టాను.

No comments:

Post a Comment