CLICK ME

Friday, 10 January 2014

edigoccina koduku

ఆ పల్లెటూరి రోడ్లపై బస్సు పడుతూ లెస్టు వెళుతుంది. కిటికీ పక్కన కూర్చున్న రఘు మనస్సు ఆనందంతో ఉరకలు వేస్తుంది. కాలేజీలో పరీక్షలు రాయగానే తనకు మైక్రోసాఫ్ట్‌లో జాబ్ వచ్చిన సంగతి ఇంట్లో ఇంకా చెప్పలేదు. అమ్మ నాన్నలకి సర్‌ప్రైజ్ ఇవ్వాలని వెళుతున్నాడు.నిజానికి అతని చదువుకి చాలా ఖర్చైంది, అయిన కానీ అతని తల్లిదండ్రులు వెనుకాడలేదు. అతడిని ఉన్నత చదువులు చదివించారు. ఇవ్వాళ వారి శ్రమ ఫలించే రోజు అని రఘు మనస్సు అనందంతో ఉరకలు వేస్తుంది.
రఘు తల్లిదండ్ర్ుఆడి ప్రేమ వివాహం. ఇరువైపుఆ పెద్దలు ఒప్పోకోకాపోయిన వాళ్ళిద్దరూ తమ ప్రేమని నమ్ముకున్నారు. ఎటువంటి ఆసరా లేకపోయినా ఉన్నంతలో కలిసి ఉన్నారు. ఒకరికి ఒకరు తోడుగా నిలిచారు. కాంి రఘు చదువు కోసం వాళ్ళకి డబ్బి అవసరం అయ్యింది. దానీకోసం వాళ్ళు చాలా చోట్ల అప్పులు కూడా చెయ్యాల్సి వాక్చింది. రఘు ఇంజనీీృింగులోఆకి వాచక వాళ్ళకి పెద్ద మొత్తలకి డబ్బు అవసరమయ్యింది. పెద్దగా ఆస్తి పాస్తులు లేని ఆ దంపతులు ఆ ఉరిలో కాస్త కలిగిన కుటుంబమైన రాధాకృష్ణని అడగవల్సి వాక్చింది. తాకట్టు పెట్టటానికి ఏమిలేని వాళ్ళకు అప్పు ఇవ్వను అని అతను అన్నాడు. అయితే నిస్సహాయ స్టీలో ఉన్న రఘు తల్లిదండ్రులు - సుమతీ, సుధాకర్లకి అతను ఒక ప్రత్యామ్నాయం చూపించాడు. మీఈ దగ్గర ఆస్తులు లేకపోవక్*కు కానీ సౌందర్య నిధులు ఉన్నాయి. అవి పూర్తిగా అవసరం లేదు కొంత నాతో పంచుకుంటే మీకు డబ్బుకీ తడుముకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పాడు, అప్పుడే నలభైలలోకి చేరుకున్న సుమతీ శరీరాన్ని పట్తిపత్తి చూస్తూ.
సూఅతి సుధాకర్ లు మాట్లాడకుండా వెనూతిరిగారు. ఇద్దరి మధ్య మౌనం. కాంి ఒకటే దృఢ సంకల్పం. కొడుకు చదువు ఆగిపోకూడదు అని. ఆ రాత్రి ఇద్దరు ఒక్కటయ్యేవేల అతనితో అంది ఆమె ""ఏమీ ఆలోచించారు అని. మన అబ్బాయి బాగా చదువుకోవాలని ఉంది నాకు అన్నాడు ఇంకేమి అనలేకపోయాడు అతను. కానీ వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమికులు ఒకరి మన్స్సులో మాట మరొకరికి విడమర్చి చెప్పక్కర్లేదు.
అయితే రేపు రాధాకృష్ణ గారితో మట్ల్దాండి అన్నది ఆమె.
కాంి నీకు..నువ్వు.. అంటూ నీళ్ళు నమిలాడు సుధాక్ర్.
పెళ్లైయన్*ప్పటి నుంచి ఈఈ సంసార గడవటం కోసం మీరు ఎన్ని కస్తాలు పొందరో నాకు తెలియనిది కాదు, ఇప్పుడు మన ప్రేమ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి నన్ను కూడా నేయా వంతు చెయ్యనివ్వండి. మనము అబ్బాయి చదువు కోసం కావాల్సినవన్నీ చేశాం ఇప్పుడు మానదగ్గర తాకట్టు కి విశమెత్టు బంగారమైన లేదు, ఇంకా మనమెమీ చేస్తాం. అన్నది సుమతీ
అతను ఇంకేమి మాట్లాడాలేక పొయ్యాదు మౌనంగా తలని భార్య ఎడా ఎత్తుల మధ్యన దాచేసుకున్నాడు. నలభై ఏళ్ల వయస్సులోనూ బిగీ సడలని ఆమె ఎడా సంపద అతని తలని తమలో ఇముడ్చుకోవటానికి కొంచెం పక్కకి కదిలింది.
*** ** ***
ఆ మరుసటి రోజు నుంచి వారంలో రెండు రోజులు రాధాకృష్ణ గారు ఆ ఇంటికి వచేవాళ్ళు. ఆయనకి తెలుసు సుమతీ, సుధాక్ర్ లాడి పరువుగల సంసారమని ఇద్దరు ఎంత గుత్తుగా కాపురం చేసుకుంటారో, నలుగురికీ ఎంతలా తలలో నాలూకల ఉంటోరో అని. కానీ ఆ కారణాలు సరిపోలేదు ఆయన దృస్టినీ నిందైన అందాలతో ఉన్న సుమతీ మీద కన్నుపడకుండా ఉండటానికి. నలభైలలో ఉన్న బిగీశాడలని శరీరం సుమతిది. పచని లేత బంగారు రంగు దేహం ఆమెది. చెదరని చిరునవ్వు, నిందైన ఎడా సంపద, కొద్దిగా చిక్కిన నడుము, విశాలమైన పీరుదులు, నూనుపుదేరిన తోడలు ఆమె సొంతం. అందుకనే ఆమె మీద అంత ఆకర్షణ.
మొదటి రోజు రాత్రి పది గంటలకి వచాడు రాధాకృష్ణ. అప్పటికే ఆమె భర్త సుధాకర్ బయటకి వెళ్లాడు.ఆ రాత్రి అతను తిరిగి రాదని ఆ ఇద్దరికి తెలుసు. రాధాకృష్ణ గారు రాగానే ఆమె అతనికి కూర్చోవాటానికి కుర్చీ చూపించింది. భోజనం వడ్డిస్తాను ఉండండి అంటూ వెళ్ళబోయింది. పర్లేదు అమ్మ నేను చేసేవచాను అన్నారు ఆయన. ఆయన వయస్సు 60 కి దగ్గర్లో ఉంటుంది. సుమారుగా ఆమేకన్నా 20 ఏళ్లు పెద్దాయన. అందుకే అంత పద్దతిగా ఉన్న సుమతీ లాంటి స్ట్రిి ఇచే సుఖం ఏమిటి ఆమెను మొదటి సారి చూడగానే గ్రహించాడు. అందుకే ఆయన మిగత విషయాలు పక్కన పెట్టి ఆమె ను కోరుకున్నాడు.
అయిన కానీ ఆయన ఆ సమయంలో పవిత్రమైన ఆమె ముఖంలోాకి నేరుగా చూడలేకపోయారు. కానీ ఆమె అర్ధం చేసుకుంది. మౌనంగా పడక గదిలోకి నడిచింది. రండి అని ముక్త సరిగా అంది. అతను వెంటనే వెళ్లాడు. కూర్చోండి అని మంచం చూపించింది ఆమె.
ఆ దంపతులు పాడుకునే మంచం ఆది. ఇప్పుడు పరాయి మగవడు కూర్చోన్నాడు. అదే మగ వాడు మరికొద్ది సేపట్లో వల్ల ప్రేమ కథలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు కూడా.
నేను వెళ్ళి చీర మార్చుకుని వస్తాను అంటూ ఆమె వెళ్ళబోయింది, ఆయన మాత్రం పర్లేదు తల్లి ఇలా రా అంటూ పిలిచాడు, ఆ మాట అంటునప్పుడు ఆయన చూపులు కదులుతున్న ఆమె పీరుదులపైన ఉనయి. సుమతివెనుకకి తిరిగి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ మంచం దగ్గరకి వచ్చింది. నిండుగా భుజాల చుట్టూ పైట తో కప్పుకుని ఉంది. అయన సుమతిని తన పక్కన మంచం మీద కూర్చోమన్నాడు. ఆమె సంశయించింది. పరాయి మగవాడి పక్కన చొరవగా కూర్చునేలాంటిది కాదు ఆమె. అది అర్ధం చేసుకున్న అతను లేచి నిలబడ్డాడు. సుమతి భుజాల చుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకి తీసుకున్నడు. పర్వాలేదు అనంట్లుగా ఆమె వీపు మీద తట్టాడు. అయితే ఒదార్చినట్లుగా ఓదార్చిన అతని చెయ్యి నెమ్మదిగా కిందకి జారి సుమతి పిరుదులను తడిమింది. అతని స్పర్శ తగలకూడని చోట మొదటి సారిగా తగలటంతో ఆమె కొంచెం ముందుకు జరిగింది. దాంతో సుమతికీ రధాక్రిష్ణ గారికీ మధ్యన ఉన్న దూరం మరింత తగ్గింది.
అతను సుమతిని హత్తుకున్నాడు. మెడ వంపులో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ఆమె కళ్ళు మూసుకుంది. సుమతిని అలానే హత్తుకుని మంచం మీద కూర్చొబెట్టాడు రాధాక్రిష్ణ. నెమ్మదిగా ఆమె మీదకి ఒరిగాడు. సుమతి శరీరం మంచి గంధపు వాసన వస్తుంది.ఆమె లోని పవిత్రత అలా నిలిచి ఉంది. సుమతిని మంచం మీద పడుకోబెట్టి ఆమె మీదకి చేరుకున్నాడు అతను. ముఖం మీఇద ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఉంటే ఆమె తన ముఖాన్ని ఒక పక్కకి తిప్పేసింది. అయిన రధాక్రిష్ణ చిన్నబుచ్చుకోలేదు. ఆయనకు తెలుసు సుమతి ఎంత పవిత్రంగా ఉంటుందో. పరాయి మగవాడిని కన్నెత్తీయినా చూడని వ్యక్తి ఆమె. అటువంటి స్త్రీని అనుభవించగలగడమే ఎక్కువ ఇంకా ఆమె ప్రతిస్పందించాలనుకోవటం అత్యాసే అవుతుందని అతనికి తెలుసు.అందుకే అయిష్టంగా అయిన తన కోరిక తీర్చటానికి ఒప్పుకున్న సుమతిని అయన ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఆమె కదలక మెదలక బొమ్మలా ఉన్న ఆయన ఆ సౌందర్య శిల్పాన్ని అనుభవించడం మొదలుపెట్టాడు.ఆమె శరీరం అతని స్పర్శకి లోనవుతుంది. ఆమె వంటి మీద దుస్తులు తొలిగిపోయాయి. తరువాత అతనివి కూడా. సుమతి దేహం ఎంత అద్భుతమైనదో ఆ రాత్రి రాధాక్రిష్ణకి అర్ధమైంది.ఆమెతో ఒక్క రాత్రి పడుకున్న జన్మ ధ్న్యమైట్లే. ఇష్టం లేకపొయినా ఇంత సుఖం ఇచ్చిన సుమతి సహకరిస్తె ఆమె తొ జరిపే శృంగారం ఇంకెంత బాగుంటుందో కదా అనుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. ఆమె భర్త సుధాకర్ అదృష్టానికి అసూయ పడ్డాడు అతను. రాత్రి నెమ్మదిగా గడిచిపోయింది.
----- ------- -
అప్పటి నుంచీ రాధాక్రిష్న తరుచుగా వాళ్ళ ఇంటికి రాసాగాడు. అయితే శని, ఆది వారాలలో మాత్రం అతనిని రావద్దని చెప్పింది సుమతి. ఆ రెండు రోజులు సుధాకర్ కి శెలవలు ఉంటాయి. మిగతా రోజులంతా అతను బయట కుటుంబం కోసం కష్ట పడుతూ ఉంటే , సుమతి నాలుగు గోడల మధ్యన అత్మాభిమానాన్ని పక్కన పెట్టి తను ఇష్టం లేకపోయినా శ్రమించసాగింది.
ఇప్పుడు రఘుకి ఉద్యోగం రావటంతో అతను ఇంటికి వచ్చి తన ఆనందాన్ని తల్లిదండ్రులతో పంచుకున్నాడు. కొడుకు ప్రయోజకుడైనందుకు సుమతి, సుధాకర్ ఇద్దరూ సంతోషించారు. ఆ సాయంత్రం చుట్టుపక్కల వాళ్ళ వాళ్ళకి స్వీట్లు పంచిపెట్టారు. అయితె రాత్రి భొజనాలు అయ్యక సుధాకర్ తన ద్యూటీకి వెళ్ళీపోగా, రఘు ప్రయాణపు బడలికతో తొందరగా నిదురపోయాడు.
సుమతి కూడా వంటగది సర్ది నిద్రకి ఉపక్రమించబోతూ ఉండగా ఇంతలో ఎవరొ తలుపు తట్టిన చపుడైంది. సుమతి వెళ్ళీ తలుపు తీసిసంది. ఎదురుగా రాధాక్రిష్ణ.
చొరవగా లోనికి రాబోయాడు. అయనకు దారి ఇచ్చి నెమ్మదిగా లోగొంతుకతో అన్నది సుమతి
"మా అబ్బయి వచ్చాడు, ఇవ్వ్వాళ్టికి వద్దు "
రాధాక్రిష్ణ ముందు ఏమీ మాట్లాడలేదు. తరువాత నెమ్మదిగా అన్నాడు."నీ కోసం అంత దూరం నుంచి నుంచి వచ్చాను, ఒక్క పది నిముషాలు కాదనకు " ఆమె ఏమీ మాట్లాడకపోయేసరికి అయన కొంచెం ముందుకు వచ్చి చనువుగా న్సుమతి నడుము వంపులో చెయ్యి వేసి ఆమె ని తన మీదకు లాక్కున్నాడు. సుమతి మెత్తని పూలచెండులా వచ్చి అయనని ఢీ కొట్టింది. అలానే ఆమె ని పొదివి పట్టుకుని గదిలోకి తీసుకెళ్ళడు రధాక్రిష్ణ. అయన పట్టు విడిపించుకోవటానికి సుమతి కొద్దిగా ప్రయత్నించింది కానీ వీలు కాలేదు. దాంతో ఆమె అతనికి లొంగిపోయింది. ఆమెను మంచంపైన పడుకోబెట్టి ఆమె మిదకి చేరుకున్నడు రాధాక్రిష్ణ. అతని వేడి నిట్టుర్పులు, ఆమె చేతి గాజుల చప్పుడు ఆ గదిని నింపాయి. ఆమెను వివస్త్రను చేస్తున్నప్పుడు అన్నడు రధాక్రిష్ణ, "సుమతీ, నువ్వు 20 యేళ్ళ కొడుకు ఉన్న స్త్రీ లాగా లేవు. ఇంత అందమా, ......." ఆయన ఇంకా ఎదో మాట్లాడసాగాడు. సుమతి కళ్ళు ముసుకుని మౌనంగా ఉన్నది, కానీ అతని కదలికలకు నిదర్శ్నంగా సుమతి గాజులు చప్పుడు చేస్తున్నయి.
ఇంతలో పక్క గదిలో నిద్రపోతున్న రఘుకి మెలుకువ వచ్చింది. గుసగుసగా వినిపిస్తున్న మాటలు వినిపిస్తున్నయి. ఆ గొంతు తండ్రిది కాదు. మరెవరిది?
అతను నెమ్మదిగా తన తల్లిదండ్రుల పడక గది దగ్గరకి వచ్చాడు. తలుపు కొద్దిగా మూసి ఉంది. వద్దు వద్దు అంటున్న సుమతిని లాక్కువెళ్ళీన రాధాక్రిష్న తలుపు పూర్తిగా వేయలేదు. సుమతి కుడా ఆ విష్యం గమనించలేదు. రఘుకి మాటలు ఇప్పుడు మరింత స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నయి.
"సుమతీ 41 యేళ్ళ్ళ వయస్సులో కూడా నీ అందాలు బిగి సడల లేదు. నీ శరీరం పట్టు తప్పలేదు. అనుభవిస్తున్న కొద్ది కోరిక పెంచుతున్నావు. ....అబ్బా..నీ వక్షోజాలు చూడు అమృత కలశాలు వీటిని అనుభవించని మానవ జన్మ వృధా....."
రఘు ఇంక వినలేకపోయాడు. తలుపు కొద్దిగా నెట్టాడు. కనపడిన దృశ్యానికి అతను హతాశుడయ్యాడు. తను ఎంతో గౌరవించే, ప్రేమించే తల్లి నగ్నంగా పడుకుని ఉంది, ఆమె మీద ఆ ఊరి పెద్ద రాధాక్రిష్ణ గారు, ఆయన రెండు గుప్పిట్లలోనూ బిగించినా ఇమడక బయటకి పొంగుకువచ్చిన తల్లి వక్షొజాలు.
రఘు స్తాణూవులా అలా నిలబడిపోయాడు. అతను గిరుక్కున వెను తిరిగి వచ్చడు. తన గదిలోకి వచ్చి పడుకున్నాడు. అతనికి కోపం వస్తుంది. ఇ అతని కల్లల్లో ఒకటే దృశ్యం. ఎలాంటి అచ్చదనా లేని నిండైన తల్లి తెల్లటి రొమ్ములు. పదే పదే మెదులుతున్నయి. అతనికి తెలియ కుండానే అతని కోపంతో పాటూ మరేదో అనుభూతి కలగ సాగింది. అదేమిటన్నది అతనికి అంతుబట్టత్లేదు. అదేమిటొ అతనికి తెలిస్తే అతను మరోసారి నిష్చేష్టుడయ్యేవాడు. కానీ సుమతి లాంటి సౌందర్యమూర్తిని ఆ స్తితిలో చూసిన ఏ మగాడికైన కలిగే స్పందనలే ఇప్పుడు రఘులో కలుగుతున్నయి, కాని ఆమే అతని తల్లి అవటం వలన అతనికి ఆ విషయం అర్ధంకా వట్లేదు. అతను నిద్రలోకి జారుకున్నాడు. కానీ అపుడే వెగం పుంజుకుంటున్న అతని పడుచు రక్తం, యవ్వనపు హౄదయం న్మాత్రం నిద్రపోలేదు, ఆ వయస్సులో అతనికి కలగాల్సిన అనుభూతిని అందివ్వటానికి, సహజమైన కోరికలు కలగటానికి అవి అతడిని సిద్దం చేస్తున్నయి.
***                                     ***                                         ****
తెల్లారి లేచాక రఘు కి ముందు రాత్రి జరిగిన సంఘటన గుర్తుకు రాలేదు. కానీ అతను ఫ్రెష్ అప్ అవుతున్నప్పుడు అది గుర్తుకువచ్చింది. అతనికి కోపం, భధా రెండూ కలిగాయి, కానీ వీటితోపాటూ అతని సరీరంలోని రక్తం అంతా ఒక చోటికి పరుగులు పెట్టి సుతి మెత్తని ఆ అవయవాన్ని బలంగ చెయ్య సాగాయి. రఘు అలోచన్లో పడ్డాడు, "తనకు ఎందుకిలా అవుతోంది," ఆ ప్రశ్న ఉదయించగానే అతని మనస్సులో తల్లి నిండైన ఎద సంపద సాక్షాత్కరించింది. అతను ఎంత వద్దు అనుకున్న ఆమె నిండైన ఎద పొంగులు అతని మస్తిష్కం నుంచి తొలిగిపోవట్లేదు. అతను స్నానం చేసి ఇంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి సుమతి అతనికి టిffఈన్ చేసిపెట్టింది. టిఫ్ఫిన్ వడ్డించివెళుతున్న తల్లి వైపు చశాడు అతను, ఒక పక్కగా తిరిగి ఉన్న సుమతి పైట కింద బ్లవుజులో దాగి ఉన్న ఎత్తూ అతని కంటబడ్డాయి. అతనికి అర్ధమవుతుంది. అతనికి తల్లి మీద కోరిక కలుగుతోంది. అతనేమీ మంచీ చెడూ తెలియని వాడు కాదు, కానీఇ ప్రవరఖ్యుడిననినా పడగొట్టే అంత అందమైన సుమతిని చూసాక ఎలాంటి మగవాడికైన నిగ్రహించుకొవటం కష్టమే. వంటగదిలోకి వెళుతున్న్న తల్లిని అలా చూస్తు ఉండిపోయాడు రఘు. అతని చుపులు తల్లి నునుపైన భుజాల మీద నుంచి జారి, వీపుని తాకుతూ, నడుము వంపులో చిక్కుకుని, అక్కడ నుంచి ఆమె విశాలమైన పిరుదుల మిదకి చెరుకున్నయి. అతను తల తిప్పుకున్నడు.
మధ్యాన్నం భోజనం వడ్డిస్తున్నప్పుడు వంగిన తల్లి మెడ కింద దేనికొసమో ఆశగా అతని చూపులు వెతికాయి. అతనికి తన తండ్రి కట్టిన మంగలసూత్రం కనిపించింది. దాని వెనుక పచ్చని పసిమి రంగులో ఉన్న సుమతి దేహాన్ని కప్పి ఉంచిన పవిట చెంగు ఉంది. అతని చూపులు తల్లి నడుము వంపులోకి జారి అక్కడ కొద్దిగ ఏర్పడ్డ నడుము మడతలలో చిక్కుకున్నయి. ఇల పడుతూ లేస్తూ అతను భొజనం కానిచ్చడు. తన గదిలోకి వెళ్ళడు. కొడుకు పర్ధ్యన్నంగా ఉండటం గమనించిన సుమతి "ఎమైంది నన్నా" అంటూ అలకరించిన "ఏమీ లేదు, కొంచెం తలనొప్పిగా ఉండి పడుకుంటే అదే పోతుందిలే " అంటూ అతను తన గదిలోకి వెల్లిపోయాడు. అతనికి ఏమి చెయ్యలొ పాలుపొవట్లేదు. రాత్రి వ్యవహారం గురించి తల్లిని అడిగేద్దమని ఉంది కానీ అడగలేకపోతున్నడు. అలానే ఆ రోజంతా గడిచింది.
రాత్రి భోజనాలు అయ్యక అతను త్వరగా తన గదిలోకి వెళ్ళడు, అతనికి నిద్ర రావట్లేదు. రాత్రి 10:30 కి మళ్ళీ రాధాక్రిష్న వచ్చడు. అతనికీ సుమతికీ మధ్య చిన్న వదులాట. ఆమె వద్దని అతను కవాలనీ అన్ని రఘు చెవినపడుతూనే ఉన్నయి. చివరికి అతని పంతమే నెగ్గింది, సుమతిని తీసుకుని రాధాక్రిష్ణ గదిలోకి వెళ్ళడు. వద్దు వద్దు అన్న ఆడదానిని అంభవించేటప్పుడు మగవాడికి కసి, కోరిక ఎక్కువగా ఉంటాయి. సుమతిని గట్టిగా కౌగిలించుకుని ముఖం మీద బలంగా ముద్దులుపెట్టుకుంటూ ఆమె దేహాన్ని నలిపేస్తున్నడు రధాక్రిష్న. అతని దూకుడుకి సుమతి నెమ్మదిగ చప్పుడు కాకుండా నిట్టూర్పులు విడుస్తూంది. ఇదంతా వింటున్న రఘు ఇంక ఆగలేకపోయాడు.
విసురుగా వెళ్ళి వాళ్ళ గది తలుపు తన్నాడు. ఆ చప్పుడుకి తలతిప్పి చూసిన రాధాక్రిష్న ఒక్క ఉదుటున సుమతి మీద నుచి లేచాడు. అతను అస్తవ్యస్తంగా ఉన్న తన దుస్తులని ఒక చేత్తొ పట్టుకుని బయటకి పరిగెత్తడు. సుమతి ఇంకా మంచం మిదనే ఉంది. ఆమె కు ఎమి చెయ్యలో తెలియని స్తితిలో ఉంది. సుమతి పైట తొలిగించి ఉంది. కొద్దిగా తెరిచి ఉన్న బ్లవుజు లోపలి నుంచి ఆమె నిండైన ఎద సంపద తొంగి చూస్తూంది.
తల్ల్లి ముఖంలోకి కోపంగా, భధగా చుస్తున్న రఘుకి ఆమె చెంపల మీద నుంచి జారుతున్న ఒక చెమట బిందువు కనిపించింది. అది వెగంగా సుమతి చెంపలని దాటి ఆమె శంఖం లాంటి మెడ మీదకి చేరుకుని అక్కడ నుంచి ఆమె ఎద ఎత్తుల మధ్యన ఉన్న లోయలోకి జారిపోయింది. ఆ చెమట బిందువుని అనుసరించిన రఘు కళ్ళూ సుమతి ఎద పొంగులలో చుక్కుకున్నయి.
 

ఎన్నాళ్ళ నుంచి జరుగుతూంది ఇది, రఘు అడిగాడు, సుమతి అవమాన భారంతో, సిగ్గుతో మాట్లాడ లేకపోయింది. నిశ్శబ్దంగా కళ్ళు మూసికుని భాధని దిగమింగుకున్నది. కానీ ఆమెకి అంతలోనె ఎదో వెచ్చటి శ్వాస తన ఖంఠాన్ని తాకినట్లనిపించింది. ఆమె కళ్ళు తెరిచి చూసేలోపే రఘు పెదవులు సుమతి మెడ మీద పరుచుకున్నాయి. అతని ముఖం సుమతి మెడని అదుముతూ మరింత కిందకి దిగసాగింది. సుమతి కదలక మెదలక అలా ఉండిపోయింది.
రఘు తన ముఖాన్ని తల్లి కంఠానికి అదుముతూ ఆమె స్తన ద్వయం వైపు ప్రయాణించాడు. అతని చేతులు తల్లి భుజాలని ఒడిసి పట్టుకున్నాయి. అతని బలానికి సుమతి మంచం మీద పడింది. సుమతి మీద రఘు ఉన్నాడు.అతని పెదవులు సుమతి ఎద పొంగుల వద్దకు చేరుకున్నాయి. అతని రెండు చేతులూ తల్లి భుజాలని బలంగా అదిమి పట్టుకున్నాయి. అతను కోరికతొ కాలిపోతున్నాడు. రాత్రి చూసిన అమృత కలశాలని మళ్ళీ చూడాలని, వాటిని తడిమి పరవశించిపోవాలని అతను తాపత్రయపడుతున్నాడు. కానీ అతని తొందరకి సుమతి బ్లవుజు హుక్స్ అడ్డూపడుతున్నాయి. అతని కి సహనం చచ్చిపోయింది. తన రెండు చేతి వేళ్ళనీ తల్లి బ్లవుజు రెండు పక్కలకీ పోనించి బలంగా లాగాడు. ఒక్కొక్క హుక్కు ఫట్ ఫట్ మని చప్పుడు చేస్తూ ఊడి వచ్చాయి. ప్రతి హుక్కు ఊడినప్పుడు సుమతి నోటి వెంట హ్మ్మ్..హ్మ్మ్మ్ అంటూ మూలుగులు వినిపించాయి. అతను తల్లి బ్లౌజుని ఆమె శరీరం నుంచి తప్పించాడు. తెల్లని బ్రా ఆమె కుచోన్నతూని పట్టి ఉంచింది.అతను ఆమె వీపు వెనుకకి చేతులుపోనించి బ్రా హుక్కు తప్పించాడు. ఎలాస్త్క్ బ్రా వదులైంది. సుమతి ఒక్కసారిగా ఉఇక్కిపడినట్లై గాలి పీల్చుకుంది. అతను తల్లి బ్రాని లాగేశాడు. నిండైన సుమతి ఎద ఎత్తులు, ఎలాంటి మగవాడినన్ని పిచ్చివాడిన చెయ్యగల ఆమె మధుర కలశాలు సాక్షాత్కరించాయి.
రఘు చేతులు సుమతి ఎద ఎత్తుల మీద పడ్డాయి. అతని చేతివేళ్ళు తల్లి వక్షోజాలను నలిపేస్తున్నాయి. తెల్లతి, నిండైన సుమతి ఎద సంపద రఘు కోరికకు తీవ్రంగా నైగిపోతుంది. అంతకంతకూ రఘు చేతులలో కోఇకా, బలం రెండూ పెరుగుతున్నాయి. అప్పతి వరకు కేవలం చేతివేళ్ళతో నలిపిన రఘు క్రమంగా తన చేతులతో తల్లి రొమ్ములను పత్తుకుని బలంగా కుమ్మసాగాదు.అతను తన రెందు రొమ్ములని చెతితో నొక్కుతో కుమ్ముతున్నప్పుదళ్ళా సుమతి బలంగా శ్వాస తీసుకోసాఇంది. తల్లి ఘాదంగా తీసుకుంతున్న స్వాస వలన ఆమె ఎద సంపద పొంగతం రఘు చేతులకి తెలుస్తూంది. అతను మరింత కోరికతో, సవాలు చేయబదిన మగతనంతో సుమతి అందాలపైన దాది చేస్తున్నడు. ఒకప్పుడు ఆ రొమ్ముపాలు తాగి ఎదిగిన బిద్దెనా అంత కసిగా అనుభవిస్తున్నదు ఆ అందాలని అని చుసినవారు ఎవరైన అనేలా అతను తల్లి రొమ్ములని రెందు చేతులా అనుభవిస్తున్నడు. రఘు చేతులలో ఘఢత పెరిగిన కొద్దీ సుమతికి తనని తాను అదుపు చేసుకోవతం కష్తమవుతుంది. ఆమె రెండు చేతులూ కొడుకు జబ్బలను ఇరువైపులా పత్తూని ఉన్నయి. రఘు సుమతిని నొక్కె నొక్కుల్లకి ఆ మంచం అప్పుదె కిర్రు కిర్రు మని చప్పుదు చెయసాగింది. రఘు మధ్య మధ్యలో ముందుకు వంగి సుమతి పెదవులు అందుకుంటున్నాడు. అతను తనపెదవులను అందుకుని ముద్దడుతున్నప్పుడు సుమతి కొడుకు పెదవుల తాకిడిని తత్తుకోవదానికి అతని తలని తన చేతితో గట్టిగా పత్తుకుని కంట్రోల్ చెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ ప్రయ్త్నంలో లయబద్దంగా కదులుతున్న సుమతి చేతి గాజులు రఘుకి కొత్త కోరికలను రాజేస్తున్నాయి. తనకు చిన్నప్పుడు పాలిచ్చి తన ఆకలి తీర్చి, రెండురోజుల ముందు నుంచీ తనను కవ్వించి, రెచ్చగొత్తి నిద్రలెకుందా చెసిన తల్లి ఎద సంపదని ఆ విధంగా సుమరు 40 నిముషాలు అనుభవించాక రఘు నెమ్మదిగా ఆమె మిగిలిన అందాల వైపుకు దృష్టి సారించాదు.
సుమతి ఒక సౌందర్య సిల్పం. 40 ఏళ్ళ వయస్సులో కూడా సడలని బిగుతైన అందాలు ఆమె సొంతం. పోతపోసిన స్రంగార దెవత ఆమె మంచం మీద ఉన్నంత సేపూ. అదే సుమతి కార్యనిర్వహనలో ఉన్నప్పుడు సమర్ధురాలైన స్త్రీ మూర్తిగా ఉంతుంది. ఆమె ఒక చక్కని ఇల్లాలు, ప్రేమమయి, చురుకైన మధ్యవయస్సు స్త్రీ, అమృత సమానమైన మాతృమూర్తి. రఘుకి సుమతితో లైంగికంగా కలవాలన్న కోరిక మొదతలేదు. అతను ఆమె ఎద సంపదకే పరిమితమయ్యాదు. కానీ ఇప్పుదు అర్ధ ఘంతకు పైగా సుమతి మీద పదుకుని ఆమె వెచ్చతి, మౄదువైన దేహ స్పర రుచి చూసి, ఆమె పాలిండ్లతో క్రీడించి, ఆమె అధరపానం చేసిన తర్వాత, ఆమె వేడి నిత్తూర్పులు అనుభూతించిన పిదప కన్న కొదుకుకైన ఆమెతో పూర్తి సృంగారం జరపకుండా విరమించుకోవతం అసాధ్యం.
తల్లి అచ్చదన్ లేని గుండ్రని భుజాలను తన నాలికతో నాకుతున్నప్పుదు రఘు ఈ విషయం అర్ధం చేసుకున్నాదు. తను తన తల్లిలో అన్వేషించవలసిన అందాలు ఇంకా మిగిలే ఉన్నాయి, కొద్దిగా అలసిన అతను మల్లి ఉత్సాహం తెచ్చుకున్నాదు. గుండెల నిందుగా గాలి పీల్చుకుని కొద్దిగా పైకి లేచి తన కుడి చేతిని తన బరువు వలన అదిమినట్లుగా ఉన్న తల్లి పొట్ట కిందుగా ఉన్న ఆమె లంగా ముడి మీద వేసాడు. ఒక్క గుంజుడుతో అది ఊడ్ వచ్చింది. సుమతి తల ఎత్తి చూడబోయింది. కానీ రఘు ఆమె పెదవులు అందుకుని ఆమె తలని మల్లీ తలగడ మీదకు చేర్చాడు.సుమతి తొడల మీద రఘు చేయ్యి తడుముతూంది. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి లంగా అంచులు ఆమె పాదాలను చేరుకున్నాయి. ఇప్పుడు రఘు నగ్న దేహానికీ, అతని తల్లి సుమతి దేహానికీ మధ్య స్పర్స మరింతగా పెరిగిండి.
కొంత వరకు పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్న సుమతి తనపై నుంచి రఘును దింపతానికి ప్రయత్నించసాగింది. గత్తిగా అరవతానికి రఘు పరాయి మగవాడు కాదు, అందులోనూ రఘు తన మీద ఎక్కిన సందర్భం వేరు. ఇప్పుదు తను గత్తిగా అరిచి గొడవ చేస్తె పోయేది తమ కుతుంబ పరువె. అందుకని సుమతి నెమ్మదిగా రఘుతో పెనుగులాడుతూ అతనిని తన మీద నుంచి దించతానికి విఫల యత్నాలు చేస్తుంది. అయితే అంత అందమైన స్త్రీ (కన్న తల్లి అయినా సరె) మీద అప్పతి వరకూ అన్ని సుఖాలుపోందిన తరువాత ఆమెను అంతటితో విడిచిపెత్తాలని ఏ మగవాడూ అనుకోడు. నిజానికి ఆ స్తితిలో స్త్రీ ఇచ్చె ప్రతిఘతన మరింత ఎక్కువగా మగవాడిలో కోరికని రాకేస్తుంది. తల్లి తన్ చేతులతో తన చాతిని తోసేస్తూంతే రఘు మరింత బలంగా తన చాతిని తల్లి మీదకి నొక్కుతున్నాడు. దాంతో అతని బలమైన చాతి కింద ఆమె గుప్పిత బిగించిన చెయ్యి, ఆ గుప్పిత కిందా ఆమె ఎద సంపద...వెరసి అతని బలాన్ని ఆమె అందిపుచ్చుకున్ తన గుప్పిల్లతో తానే తన వక్షోజాలని అదుముకుంతునత్లైంది. అతని ముద్దును తప్పించుకోవతానికి ఆమె తలను ఒక పక్కకి తిప్పేస్తె ఇందాకతి వరకూ అతను ఆమె బుగ్గల మీద, మెడ వంపులో ముద్దాడాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆమె మీద్ తనకేదో అధికారం ఉన్నట్లు తల్లి జుట్టులోకి వేళ్ళు పోనిచ్చి ఆమె ముఖాన్ని కదలకుందా గత్తిగా పత్తుకుని తనకు ఎకావలసిన భాగాలని అంతె పెదవులన్, కల్లను, బుగ్గలను, ముద్దాదసాగాడు. తన మీద అతని అహుకారానికి సుమతి విస్తుపోతుంది, అయినా కొడుకుచేసే శృంగారాన్ని ప్రతిఘటించతం మానలేదు.
రఘు బలమైనవాడే,కానీ సుమతి బలహీనమైన స్త్రీ కాదు, ఆమె అతనికి జన్మనిచ్చిన తల్లి. ఇంకా శరీరంలో బిగువు తగ్గని వనిత. కొదుకుతో మల్లయుద్దం చేయలేకపోయినా పడక గదిలో పోటీ పడగలిగిన శరీర ధారుడ్యం ఆమెకు ఉంది. ఒక స్త్రీతో పూర్తి శారీరిక సుఖం పొందాలంతే ఆమె కూడా మగవాడికి సరి జోడైన శరీరిక పటుత్వం కలిగ్ ఉండాలి, అప్పుడే ఆ మగవాడు వేరే ఆలోచన్లేకుండా స్వేచ్చగా ఆ స్త్రీని అనుభవించగలడు. ఆమెకు బలమైన స్త్రోక్స్ ఇవ్వగలడు. ఆమె కూడా ఆ స్త్రోక్స్ తట్టుకోగలుగుతుంది. గాఢమైన శృంగారానికి సమ ఉజ్జీలైన స్త్రీపురుషులు అవసరం. అయితే అలాంతి సమ ఉజ్జిలలో ఒకరిని ఇంకొకరు అడ్డూకుంటూ ఉంతే అప్పుదు పరిస్తితి ఏమిటి. అలాంతి స్తితిలో ఆ స్త్రీని లొంగతీసుకుని ప్రేమ సామ్రాజ్యంలోకి ఆమెతో పాతుగా అడుగు పెట్టటానికి ఆ మగవాడికి చాలా ప్రయాస అవుతుంది. ఇప్పుడు రఘు పరిస్తితి అదే. సుమతి కనుక అతనికి సహకరిస్తె అది చలా ఘాడమైన శృంగారం అవుతుంది. కానీ ఆమె సున్నితంగా అయినా, బలంగానే కొడుకుని నిలువరిస్తూ ఉండతంతో, ఆమె సారీరిక బలం ముందు తన ధారుఢ్యం ఎక్కువ సెపు నిలబడత్లెదు.
తల్లి మీద అదుపు తప్పిపోతున్నత్లు అనిపిస్తున్న చివరి నిముషంలో రఘు అన్నాడు
"నిన్ను అనుభవించని మగజన్మ వృధా అని రాధాకృష్ణగారు అన్నారు ప్లీజ్ నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వు, కాదనకు...అమ్మా.... ప్లీజ్"
సుమతి సిగ్గుతో చితికిపోయింది, తనని అనుభవించని మగజన్మ తనకు వద్దు అని కొడుకు అంటునాడు, తను ఏమనుకోవాలి, తన శ్రంగార సామర్ధ్యానికి గర్వపడాలా లెక తన కొడుకే తనను కోరుకుంతున్నందుకు సిగ్గుపడాలా/ ఆమె మనస్సు అతడిని ప్రతిఘటించటంపైన కన్నా తన పరిస్తితి ఏమిటీ అని అలోచించసాగింది. మన మనస్సు కూడా మన సరీరంలో భాగమే. మనస్సు ప్రతిఘటించటం మాని వేరే అలోచిస్తున్నప్పుడు సరీరం పూర్తిగా పని చెయ్యలేదు. ఇప్పుడు సుమతి సరీరం మీద రఘు పత్తు బిగిసింది. అతను నిలదొక్కుకున్నాడు. తల్లి సరీరం మీదా తన శరీరాన్ని వ్సాలంగా, బరువుగా పరిచాడు. తన భుజాలతో ఆమె భుజాలు వత్తిపెత్టీ, తన నడుముతో తల్లి నడుముని నొక్కిపెట్టి, తన కఠి భాగంతో ఆమె కటి భాగాన్ని మంచాంకేసి అదుముతూ, ఆమె పాదాల వద్ద ఉన్న లంగా పూర్తిగా తప్ప్పించి ఆమె పాదాలను తన పాదాలతో అదిమిపెట్టీ ఉంచాడు.
సుమతి ఇంకా అతనిని ప్రతిఘతించతానికి ప్రయతంస్తూనే ఉంది. అతను తల్లి చెవిలో మల్లీ చెప్పాడు. 'నీ స్తన ద్వయం తొ క్రీడించని మగవాడు అసలు మగవాడు కానే కాదు. అమ్మా నీజబ్బలు నునుపుదేరిన చెరుకుగడలు, నీ తొడలు అరటిబోదెలు, నీ బొడ్డు మన్మధ కేండ్రం, నీ పెదాలు తీపెక్కిన పనస తొనల్- కున్న ఇంకా తియ్యగానే ఉన్నయి....నువ్వు ఇచ్చే సుఖం వెల కట్టలేనిది, నీ శరీర కోమలత్వం నన్ను వివశుడ్ని చేసంది అమ్మా......నాకు అడ్డు చెప్పక నన్ను నితొ కలవనియ్యి, ఆ అమర సౌఖ్యాన్ని నాకు దూరం చెయ్యకు.......ఒక్క సారి అమ్మా ఒక్క సారీ ప్లీజ్'....అతను ఆమెను బ్రతిమిలాడుకుంటున్నాదు అదే సమయంలో ఆమెను బాంగా మంచానికి అనిచిపెట్టి ఉంచాడు. కొడుకు రాధాక్రిష్న గారు అన్న మాటలనే మల్ళీ అంతూ తన దేహ సౌందర్యాన్ని వర్ణిస్తూ, తనతో కలవాలనే కోరికని తెలియజేస్తూ తనని అనుభవించడానికి ఉద్యుక్తుడవుతూంటే సుమతి పూర్తి డిఫెన్స్ లో పడిపోయింది. ఆమెకి కొడుకు వర్నన సిగ్గుని తెస్తు ఆమె దెహం సిగ్గుతో ముదుచుకుపోయెతట్లు చెస్తూంతె, మరొక పక్క ఎక్కడో సుమతిలోని స్త్రీ మనస్సు ఎగిరెగిరిపడుతోంది. శృంగారపూర్వకమైన ప్రశంసని ఎవరో ఒక మగవాడి నుంచి వినటం వెరు, చిన్నప్పటి నుంచి కనీపెంచీపెద్ద చెసిన సొంత కొడుకు వర్ణిస్తూంతె తల్లిగా ఆమెకు సిగ్గని పించవచ్చు కానీ ఒక స్త్రీగా అది అత్యుత్తమ ప్రశంస, సుమతిలోని స్త్రీత్వం ఇప్పుదా ప్రసంసకి ఆనందంతో ఎగిరెగిరిపడుతూంది.

 

తల్లి సరీరం నుంచి ప్రతిఘతన లెకపోయెసరికి రఘు మిగతా పనికి ఉపక్రమించాడు. అది అర్ధం చేసుకున్న సుమతి చివరిసారిగా నోరు విప్పింది, "నాన్నా రఘు ఇంక వద్దురా ప్లీజ్ జరిగింది చాలు ఇంక లే" ఆమె గొంతులో మాతృప్రేమ ఉంది, లాలన ఉంది
'అమ్మ ..కాదనకు ప్లీజ్...ఇంతదాకా వచ్చాక ఆగటంవీలవుతుందా చెప్పు....అదీ నీలాంటి స్త్రీతో....' ఒకపక్క రొప్పుతూనే అన్నాడు రఘు, అతని మాటలకు ఏమి చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు సుమతికి. నిజమే ఆ స్తితిలో ఏమగవాడూ ఆగలేడు తర్వాత పని చెయ్యకుండా...కానీ ఎమన్నాడు చివరలో....అదీ నాలాంటి స్త్రీతో అని కదా....సుమతి ఆ మాట గురించీఅలోచించతానికన్నా ముందే ఆమె శరీరం ఆ మాటకి స్పందించింది. ఆమె శరీరంలో రక్తం వేడెక్కింది, పరుగులుపెత్తింది. సుమతి తనకు ఎమౌవుతుందో తెలియని స్తితిలో ఉంది. ఒక స్త్రీకి ఆమె సరీరమే కాదు మగవాడి మాతలు కూడా చాలా ఉద్రేకపరుస్తాయి.
'కానీ కన్నా...' సుమతి ఎదో అనబోయేంతలో రఘు తల్లి పెదవులను తన పెదవులతో మూసేసాడు. అతను కొంచెం కదిలి తల్లి మీద సర్దుకుని పడుకున్నాడు. అతని ప్రయత్నం అర్ధమైన సుమతి తన దేహాన్ని కొంచెం రిలాక్స్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నించింది. రఘు మత్రం ముందు జాగ్రత్తగా తల్లి పాదాల దగ్గర నుంచి తల వరకు తన అదుపులో ఉంచుకున్నాడు. తల్లి ఎడమ చెయ్యిని తీసుకుని తన కఠి భాగం దగ్గరకు తీసుకువెళ్ళీ ఆమె పొత్తి కడుపు ను గుచ్చుకుంటున్న తన 8 అంగులాల మదన ద్వజాన్ని ఆమె చేతికి అందించాడు. మొదత పత్తుకోవతానికి సంశయించి చెయ్యి వెనక్కు లాక్కుంది ఆమె. అతను మల్లీ ఆమె చెయ్యిని అక్కడ పెట్టుకుని ఆమె మళ్ళీ చెయ్యి వెనక్కి లాక్కోకుండా తన పురుషాంగంతో సహా తన శరీరాన్ని ఆమె చేతి మీద వత్తాడు. వాల్లిద్దరి దేహాల బిగిసిన వత్తిడిలో అతని స్తంభించిన అంగం ఆమె చెయ్యి చిక్కుకుపోయాయి. ఇప్పుదు ఎలాగైనా ఆమె కొడుకు అంగాన్ని పత్తుకోకతప్పనిసరి పరిస్తితి అది. సుమతి చేతి వేళ్లు కదిలాయి. రఘు అంగం తల్లి గుప్పిత్లో చిక్కుకుంది. 'పెట్టూకో...అమ్మా...ఆ" వగరుస్తూ అన్నాడు రఘు. సుమతి ఏమీ తెలియని కన్నెపిల్ల్ల ఏమీ కాదు, తనని అనుభవిస్తున్న ఆ రఘుకే జన్మనిచ్చిన తల్లి. అందుకని ఆమె అతని ఆజ్ణని పాటించలేదు. సరి కదా అతనికి హస్తప్రయోగం చేసి అతడిని తనలోకిప్రవేశించకముందే నీరుకార్చే ప్రయత్నంచేసింది. ముందు తన పురుషాంగం మీద కదలాడుతున్న తల్లి చేతి స్పర్శకి మైమరిచిపోయిన రఘు కొద్దిసేపత్లోనే ఎమి జరుగుతోందొ గ్రహించాడు. అతనికి శృంగారంలో అనుభవం లేదు. కానీ ప్రకృతికి తెలుసు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ జ్ణానం ఇవ్వాలో. ఒక మగవాడు తనకు సరి జోడైన స్త్రీతో కలవటం మొదలుపెట్టీనప్పుడు ఆమెతో ఎలా కలవాలో, ఆ స్త్రీ వేసే ఎత్తులకుపై ఎత్తులు ఎలా వేయాలో ప్రకృతి అతనికి నేర్పుతుంది. ఆ స్త్రీ అతనికి రెట్టింపు వయస్సుదైన ఆమె ఎత్తుగడలని చిత్తుకావలసిందే. అదే సృష్టి ధర్మం, అదే ప్రణయ ప్రణవ మంత్రం.
రఘు మళ్ళీ తన అంగంతో తల్లి గుప్పిటని నొక్కసాగాడు, ఆమే చెతివేళ్ళూ స్వేచ్చగా కదలతానికి వీలు లేకుండా నొక్కుతున్నాడు. సుమతి తన చేతిని లాగేసింది. రఘు తల్లి చేతిని మల్లీ తన అంగం మోదట్లో పట్టుకునేతత్లు ఉనంచి, ఈ సారి తన చేతితో తన అంగాన్ని గైద్ చెస్తూ తన మదన స్తావరం...కాదు...కాదు తన జన్మస్తానం కోసం వెతకసాగాడు. అతనికి ఇదే తొలొ అనుభవంకావతంతో అతనికి వెంతనే ప్రేమద్వారం దొరకలెదు. అందువలన అతని ముందోలు తొలిగిన పురుషంగపు గులబీ రంగు తొడిమ సుమతి ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న యోని ప్రదేసంపై అంతటా రుద్దుకోసాగింది. ఈ స్పర్శ సుమతికి మొదట గిలిగింతలుపెత్టినా తరువాత ఇంకేదో సందేశాలను తనువంతా వ్యాపింపచేయసాగింది. ఆ ప్రకంపనలు ఏమితో తెలీనిది కాదు సుమతి. ఆమె నిగ్రహించుకోవతానికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఓడిపోతున్న భావన ఆమెకు తెలుస్తూనే ఉంది. అది ప్రకృతి నిర్దేశించిన కలయిక అప్పుడు కొద్ది సేపు సుమతి ఓడిపోక తప్పదు, ఆ ఓటమే ఆమె వద్దు అన్న ఆమెకు అంతులేని సుఖాన్ని ఇస్తుంది.
అయితె వాళ్ళ తొడల మధ్యన ఇంత పోరాటం జరుగుతున్నా వాళ్ళిద్దరూ పైన ముద్దులాడుకోవతం మానలేదు. చెదిరిన తల్లి జుట్టులోకి వేల్లుపోనిచ్చి అతను ఒక చేత్తో ఆమె కేశసంపదని తడుముతూ మరొకపక్క తల్లి పెదవులని చప్పరిస్తూ, మధ్య మధ్య ఆమె ముఖంలోకి చుస్తూ ఉన్నాడు. తమ తొడల మధ్యన జరుగుతున్న పోరాతాన్ని ఉద్దరూ తమ ముఖాలలో కనపడకుండా ఉంచటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ అది వీలు కావట్లేదు. నేనంటే నేను అనిపోటీ పడుతున్న వారిద్దరిలో, సుమతి పెదవులు బిగబట్టీ తన ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తుంది అతని పురుషాంగానీ నెట్టివేయతానికి, అతను ముఖం చిట్లించి తల్లి ప్రయత్నాలను వమ్ముచెయ్యతానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. వెసవి తరువాత తప్పకుండా వర్షాలే వస్తాయి,రాత్రి గడిచిన తరువా ఖచ్చితంగా పగలే వస్తుంది......తీవ్రమైన ఆ తల్లీకొడుకుల పోరాతంలో విజేత ఎవరు కాబతున్నారన్నది ఊహించలేని విషయమెమీ కాదు. ఎందుకంటే భూమాతా తనని తాను బిగ దీసుకున్నంత్త మాత్రాన తొలకరి చినుకు ఆమెను తడపక మానదు కొత్త వసంతానికింకి కావల్సిన విత్తులను ఆమె గర్భంలోకి ప్రవేశపెట్టక మానదు దానికి ముందు ఉరుము ఉరిమినా, మెరుపుమెరిసినా ప్రకృతి భిభత్సమె జరిగినా అది ఆ వసుధ పులకరించతానికే. ఉరుములు మెరుపుల తర్వాత చినుకు రాలక మానదు ఆ చినుకును ప్రేమతో భూమాత స్వీకరించకా మానదు. అది సౄష్టి సహజం. అది ముందే గెలుపెవరిదో నిర్నయించిన మధుర యుద్దం.
అవును రఘుకి దొరికింది, అతని ప్రయత్నాలు ఫలించాయి, కొన్ని నిముషాల నుంచీ అతను తన ప్రణయ దండంతో శోధిస్తున్న దానిని అతను కనుగొన్నాదు, మౄదువుగా, తేమగా, ప్రేమగా ఉన్న ఆ ప్రదేశం  21 సంవత్సరాల క్రితం అతనికి ఈ అవనిని చూపించిన ప్రాంతం. అది గుర్తుకు రాగానే అతని అంగం మరింత బలపడింది. అక్కడ అతని స్పర్స తగలగానే సుమతి ఉలిక్కి పడింది. అతనికి గుప్త నిధి దొరకనంత వరకే ఆ పోరాతం, దాగుడుమూతలూనూ, ఒక్క సారి ఆమె మర్మ స్తానం అతనికి చిక్కిందా ఇక ఆమె సరీర ధారుద్యానికి పరీక్ష మొదలౌవుతుంది.
అతను తన బలమైన పురుషాంగాన్ని తన జన్మస్తానంపైన నిలువుగా రుద్దాదు. సుమతి ఉలికులికి పదుతూ గుండెల నిమండా గాలి పీల్చుకుంది. అతను ఆమె కల్లలోకి చూసాడు, ఆమె అబావంగా చూసింది, దొరికిపోయాను కదా....పెట్తేస్తావా.....రెండో ఆలోహన ఏమీ లేదా అన్నత్లు ఉన్నాయి సుమతి చూపులు, చలా కష్త పది సాధించిన నిధి ముంది విజయగర్వంతో ఉన్న సాహసికుని మాదిరిగా ఉన్నయి రఘు చూపులు.
రఘు కొద్దిగా కదిలు తన పొజిషన్ సరి చేసుకున్నాదు. సుమతి అందుకు అనుగుణంగా సర్ధుకోక తప్పిందికాదు.. రఘు కొద్దిగా నొక్కాదు సుమతి కల్లు మూసుకుంది. సుమతి ప్రేమద్వారం అప్పతికే రఘు తో గడిపిన సమయంలోనే తది అయ్యింది అంగప్రవేశం అంత నొప్పికలిగించే విషయం ఏమీ కాదు, కానీ ఆమె ఇంకా బిగబత్తి ఉండతం వలన ఆమె యోని కండరాలు రఘు ప్రవేశాన్ని కొంతవరకు అడ్డుకుంటున్నాయి. రఘు తన తొలి ప్రయత్నం విఫలమయ్యెతప్పటికి, మరొక సారి ప్రయత్నించాడు. ఈ సారీ కొంచెం బలంగా వత్తాడు, సుమతి ఉఫ్ఫ్ఫ్...ఉఫ్ఫ్ఫ్...ఉమ్మ్మ్ అని మూల్గింది, అతను సుమతిని హత్తుకున్నాదు, అయితే సుమతికి ఎందుకు అతను హత్తుకున్నాడొ తెలియనిది కాదు, తన మీద ప్రెమతోనె కాక అతను ఇవ్వబోయే రెండవ పుష్ కి ఈ సారి ఆమె దిండు మీదకి జరిగిపోకుండా తల్లి భుజాల మీదుగా చయ్యివేసి హత్తుకున్నాదు. ఆమె శ్వాస బిగబత్తింది, అతను మరొక పుష్ ఇచ్చడు సుమతికి నొప్పిగా అనిపించింది, ఆమె కోదుకుతో కలుస్తున్నాను అన్న ఫీలింగ్ వలన ఆమె శరీరం బిగుసుకుపోతూంది. స్త్రీ స్వేచ్చగా ఉండకపోతే కలయిక సమయంలో యోని ద్వారం వదులుగా ఉండదు. ఇప్పుడు సుమతి పరిస్తితి అదే. కానీ మదించిన పోత్ల గిత్తలా ఉన్న రఘు తన ప్రయత్నాలని విరమించుకోవత్లేదు. కొంచేం గ్యాప్ తీసుకుని మల్లీ నొక్కాదు, సుమతి ఈ సారి నొరు తెరిచి "ఆ... ఆ...." అంటూ మూలిగింది, చప్పుడు చెయ్యకుండా ఉండాలన్న ఆమె అలోచన ఇక్కద వీలు కాలెదు. రఘు దాదాపు సగం దురం చేరుకున్నాదు. ఇప్పుడు తల్లి ముఖంలోకి చూసాదు. ఆమె కింది పెదవిని మునిపంత నొక్కిపెత్తి నొప్పిని బయతకు తెలియకుందా ఉంచతానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అయితే ఆ సమయంలో ఆమె ముఖకవలికలు కోరికను పెంచేవిధంగా ఉన్నయే కానీ అయ్యొ పాపం అమ్మే కదా వదిలేద్దం అనిపించేలా లేవు. నిజానికి తన పురుషాంగ ప్రవేసమ్మ్ వలన ఒక స్త్రీ నొప్పిని పొందుతుందంతే ఏమగవాదు కోరికతో ఉన్నప్పుడు జాలి పదడు, మరింత ఉద్రేకపదతాడు. రఘు పరిస్తితి ఇప్పుడు అలానే ఉంది. తల్లి ముఖకవళికలకి ఆమెకు తాను యోని వద్ద కలిగిస్తున్న వత్తిడే కారణమని గుర్తొచ్చి రఘు రక్తం పరుగులు పెత్తింది. ఇంకొంచేం నొక్కాదు. ఉహూ ఈ సారి లోపలకి వెళ్ళలేకపోయాదు. అతను తల్లి ముఖంలోకి చూశాదు "ఏమి చెయ్యాలి" అన్నట్లు, ఆ స్తితిలో కూడ అతను తనకి ఏదైన తెలియకపోతే ఇదెలాగా అమ్మ అని అడిగే చిన్నపిల్ల్లవాదిలానే ప్రవర్తించాదు.
అతని అనుమానం గమనించిన సుమతి కొడుకు కళ్ళాలోకి చూసింది, కానీ నోరు తెరిచి ఎల చెపుతుంది ఇదిగో ఇలా చెస్తే మొత్తం నా యోనిలోకి వస్తుంది రా నా చిన్నితంద్రీ అని, అందుకనె ఆమె కొడుకు కల్ల్లోకి చూసి మల్లీ ఏమీ ఎరగనత్లు కళ్ళు మూసుకుంది. కానీ ప్రతివాడికీ ఒక సహజ జ్ఞానం ఉంటుంది. అది అతనికి ఎప్పుడు ఏమి చెయ్యాలో చెపుతుంది. అదేప్రకృతి జ్ఞానం.
రఘు కొంచెం వెనక్కి లాగాదు తన దానిని. అప్పుదు సుమతికి అర్ధమైంది. కొడుకు చెయ్యబోతున్నదేమితో, అతను సరైన దారిలోనే వెళుతున్నాదు. ఇప్పుడు ఆమె సిద్దమవ్వలి లేకపోతే ఆ బలమైన పుష్ కి ఆమెకి సుఖంతో పాతూ నొప్పి కూడ ఉంటుంది. సుమతి తన శరీరాన్ని రెలాక్స్ చేయతానికి మల్లీ ప్రయత్న్నించింది. ఆమె సర్ధుకుని అతని బలమైన పోటుని నిభాయించుకోవతానికి అనువుగా పదుకుంది. రఘు తల్లి భుజాలమీద తన పట్టు బిగించాదు, ఆమె కాల్ల్ మధ్య తనను తాను సర్ధుకున్నాదు .....గుండెలనిండుగా గాలి తీసుకున్నాడు, సుమతి పెదవులు బిగబట్టి కళ్ళు మూసుకుంది..........హుమ్మ్.....హా......అతను చిన్నగనే "హుమ్మ్" అన్నాడు కానీ బలలంగా అతను తోసినతోపుకు అతని 8 అంగుళాల అంగం పూర్తిగా తనలోకి దూసుకెల్లటంతో సుమతి పెద్దగానే "హా..."అంటూ మూలిగింది, బిగబట్టిన ఆమె పెదాలు విచ్చుకుని ఆ కేకని బయతకి మోసుకొచ్చాయి.. అతను కొంచెం కదిలాడు, సుమతి కదలక మెదలక అలనే ఉంది, అతను ఒక్కసరి కొంచెం బయటకి లాగి మళ్ళీ గుద్దాడు. సుమతి శరీరం మొత్తం ఒక చిన్నపాటి కుదుపునకు లోనయ్యింది.. రఘు మరొక సారి కదిలాడు. సుమతి పల్లు బిగబత్తి అతని కదలికలను అనుభూతి చెందుతూంది. అతను 21 ఎల్ల తరువాత తిరిగి తన జన్మస్తానంలోకి ప్రవేసించాదు.. ఆమె అతనికి ఓనమాలు దిద్దించింది, నడకలు నేర్పించింది, గోరుముద్దలు తినిపించింది, అతను ఒక శిశువు దశ నుంచి నవయువకుదుగా ఎదిగే క్రమంలో అతనికి కావలసినవన్ని నేర్పింది అందిందించింది, ఒక్కటి తప్ప అది......స్త్రీ సుఖం. ఇప్పుడు ఆమె ఊహించకుండానే అది ఆమె అతనికి అందించసాగింది. ఆమె ....'అమ్మ"......అవును అమ్మ అంటే అన్నీ.... అంతా...ఆమె కళ్ళేదుట నడయాడే దేవత. ఆ దేవత అందించే వరాలకు లోతే లెదు.
రఘు తన పొజిషన్ సరి చేసుకుని సుమతి మీద ఊగసాగాడు. ఇంక తనలోకి ప్రవెసించిన తరువాత స్కలించకుండా తనని వదలడని అర్ధమైన ఆమె అతని సయ్యాతకు అనుగునంగా సర్ధుకుని పడుకుంది. రఘు తల్లి మీద ఊగుతున్నాడు. లయబద్దంగా ఊగుతున్నాదు. ఆమె మృదువైన కండరాలు ఇప్పుదు కొడుకు పురుషాంగాన్ని అదిమిపత్తుకుని ఉంచి తాము ఇచ్చే సుఖం ఎలాంటిదొ అతని అంగానికి తెలియజేస్తున్నాయి. సుమతి పూర్తిగా ఇష్తపడకపోయినా రఘుకి సుఖాన్ని ఇచ్చె విషయంలో ఆమె శరీర భాగాలు అతనికి ఏమీ తక్కువ చేయత్లెదు. మొదత ఆమె పెదవులు, తర్వాత ఆమె ఎద ఎత్తులు, భుజాలు, జబ్బలు,మెత్తని పొత్త తోడలు, నునుపైన పాదాలు అన్నితి నుంచీ అతనికి సుఖం లభించింది.ఇప్పుడు అతనికి సుఖన్ని అందించే భాద్యతని ఆమె యోని తీసుకుంది. అతను సుమతి మీద తన కదలికల వేగం పెంచాడు.

సుమతి కొడుకు ప్రతి దెబ్బకీ హమ్మ్...హమ్మ్మ్.మ్మ్..మ్మ్...మ్మ్. అని అనసాగింది. ముందు ఆమె అతని ఊపులకి ప్రతిస్పందించకుండా ఉందాలని అనుకుంది. మోదట్లో ఆమె అలానే ఉంది. కానీ ఇప్పుడు రఘు బలంగా కొడుతున్నాడు, ఎలాంటి స్త్రీకైనా ఆ ఊపులు నిభాయించుకోవతం కష్తమే. సుమతి లాగా సారీరిక పటుత్వం లేని ఎస్త్రీ అయినా ఆ దెబ్బలకి బెంబేలెత్తిపోవతం ఖాయం. కానీ చెక్కు చెదరని సుమతి శరిర్రీం అతని బలమైన తాకిడికి తత్తుకోగలుగుతూంది కానీ పూర్తిగా నిభాయించుకోలేకపోతుంది.
అనుభవం లేకుందానే రఘ్ అలా వాయిస్తున్నడంతే కొంచెం అలవాతుపడితే అతను సుమతికి ముందు ముందు స్వర్గం చూపిస్తాదు. విచితమెమితంతే తనను నవమాసాలూ మోసీ కనీ పెంచిన తన కన్న తల్లి సరీరాన్ని సృంగార సౌఖ్యంతో అదరగొట్టగలిగే సక్తిని ఆమె కొదుకుకె ఇస్తుంది ఈ ప్రక్ర్తి. ఎ ప్రయజనాలు ఆశించి అలా చెస్తుందో కదా 11
సుమతికి దెబ్బ దెబ్బకీ ఉఫ్ఫ్ ఉఫ్ఫ్ అంతూ వగరుస్తుంది, ఆమె మీదకి ఎక్కి కొడుతుంది ఆమెతో గడపతం అలవాతు అయ్యి ప్రేమగా కొత్తే భర్త సుధాకర్ కాదు, 60 ఎళ్ళ వయస్సులో ఆమె అందాలనే అదమాలా, ఆమె కు స్ట్రోక్స్ ఏ ఇవ్వలా తెలీక తికమక పడే ముసలి రాధాక్రిష్న కాదు, నిండు వయస్సులో కోడె డ్దూడలా ఉరకలెత్తే ఉత్సాహం, జిమ్ము చెసి కండలు పెంచిన దెహ ధారుడ్యం తో ఉన్న ఆమె కన్న కొడుకు రఘు. అతను గుద్దే గుద్దులకి సుమతి ఎగిరెగిరి పడ్తూంది, కానీ ఆమెమీద బరువుగా వాలీ ఆమెను అదిమిపత్త్తుకుని ఉన్న రఘు ఆమెని పుర్తిగా పైకి ఎగరనివ్వతం లేదు, ఆమెను భుజాల మీదుగా చెయ్యివెసి కౌగిలంచుకుని ఉందతంతో సుమతికి అతని దెబ్బ అడ్డప్పుడల్ల కనీసం ఐకి జరగతానికి కూడా వీలు లేదు. ప్రతీ దెబ్బకీ ఆమె యోని భాగం బలంగా ధీ కొంతుంది, ఇప్పతి వరకు ఎర్రగా కందిపోయింది ఆమె వక్షోజాలు మాత్రమె ఇక ఇప్పుదు కందిపోవడం ఆమె యొని వంతు.
రఘు మధ్య మధ్యలొ ఆమె వక్షొజాల మీద చెయ్యి వెసి నొక్కుతున్నాడు, నిజానికి శృంగారం జరపతంలో అతని అనుభవలేమి ఆమె కు తెలుస్తూనె ఉంది, కానీ అతని బలానికి ఆమె చెల్లాచెదురైతుంది. సుమతికి తన యోని తిమ్మిరెక్క్కినత్లు అనిపించంది. అహా...ఆహా అంటూ సుమతి ములుగ్తూనే ఉంది. రఘు ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు సుమతి మీద. కొద్ది సేపత్లోనే సుమతి వంట్లో రక్తప్రసరన తారా స్తాయికి చెరుకుంది. ఆమె గుప్పిత బిగించి కొడుకుని హత్తు కుంది. రఘు తల్లిని కొద్దిగా పైకి లేపి పత్తుకుని బలాంగా వాయిస్తున్నాడు.తిమ్మిరెక్కి మొద్దుబారిపోయినత్లైన సుమతి యౌఅనిని అదేపదే బలంగా కొడుతున్నాఉ. ఇంతలో రఘు దేహం అంతా కదిలిపోయినత్లైంది, స్వర్గ ద్వారాల అంచులకి చెరుకున్నాదు అతను. అదె...అదీ....అదె స్వర్గం మొదతి సారి, రెండవసారి, మూడ్సారీఇ............అతను ఆగ్త్లేదు. అతను హస్తప్ర్యోగం చెఏసుకున్నప్పుడెపుడూ ఇంత్లా స్క్లించలేదు, మరొక అక్క సుమతి పరిస్తితి కుడా అలానే ఉంది, సరీరం మొత్తం చిక్కటి గులబీ రంగులోకి మారిపోయి, రక్త నాలాల్ చిట్లిపోతాయా అన్నంతగా సుఖానికి పరవసించిపోతూ ఆమె తను ఎవరితొ సంగమిస్తుందో కుదా గమనించ్లేనంత్ పారవస్య స్తితిలో సుఖానుబూతిని పొందసాగింది. ఇద్దరు స్త్రీపురుషులు స్రంగారంలో ఒకేసారి భావప్రాప్తి పొందడం అరుదుగా జరుగుతుంది...... కానీ ఇక్క్కడ అదే జరిగింది.
రఘు పుర్తిగా స్కలించాక "అమ్మా.... అమ్మా.... "అంతూ సుమతి మీద వాలిపోయాడు. అంతకు ముందెన్నడూ పొందని బలమైన భావప్రాప్తిని పొందిని సుమతి పూర్తిగా అలసిపోయింది, ఆం మీద పడుకున్న కొదుకుని కనిసం లెపేప్రయత్నం కూడా చేయలేక అతనిని అలానే మీద పడ్కొబెట్టూకుని నిద్రలోకి జారిపోయింది. కితికీలోంచి వస్తున్న వెన్నెల కిరనాలు ప్రేమించుకోవతంలో ఇప్పతి వరకు అలసిసొలసిన ఆ తల్లీకొదుకుల దెహాలను ప్రేమగా నిమురుతూ ఉన్నయి. ఆ రాత్రి ఒక గొప్ప దృస్యాన్ని తనలో ఇముద్చుకుని నిశ్శబ్దంగా గడవసాగింది.
***                                         ***                                ***
సుమతి నిద్ర లేచేటప్పటికి తెల్లవారుఝామున 4 అవుతుంది. అప్పుడుకానీ ఆమె కి తెలియలేదు తన కొడుకుతో పాటుగా రాత్రంతా నగ్నంగా తాను నిద్రపోయిందని. ఆమె వెంటనే లేచి మంచం కింద్పడి ఉన్న తన చీర్ తీసి వంటికి చుట్టుకుంది. ఆమె లో దుస్తులు రఘు శరీర్మ్ కింద ఉన్నయి. ఆమె రఘును లేపకుండా పరుగులాంటి నడకతో పక్కగదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. వెంటనే వెళ్ళీ స్నానాల్ గ్దిలోకి చేరుకుంది. వంటి మీద చల్లని న్నీళ్ళూ పొసుకున్నక కానీ సుమతికి మనస్సు తేలికపడలేదు. త్వర్గా స్నానం ముగిచుకుని వచ్చి చలా సేప్ దేవుని మందిరంలో కూర్చుండిపోయింది ఆమె. తరువాత వెళ్ళి తన రోజువారీ వంట పనులు మొదలుపెట్టింది.
రఘు లేచేటప్పటికి 7 గంటలు దాటి పోయింది. అతను నిద్ర లెచేటప్పటికే తండ్రి వచ్చి ఉన్నాడు. అత్ను లేచి వెళ్ళీ ఫ్రెష్ అప్ అయి వచ్చాక సుమై అతనికి టిఫ్ఫిన్ పెట్టింది. గత రాత్రి తమమధ్య ఏఈ జరగలేదన్నట్లు ఉండతానికి సుమతి ప్రయత్నించింది.ర్ఘుకి మాత్రం త్ల్లికి ఎదురు పడటానికి కొంచెం ఇబ్బందిపడ్డాడు. కానీ తల్ల్లిని చూడగానే అతని కి ఆ ఫీలింగ్పోయింది.లేత వంకాయ రంగు కాటన్ శారీలో తొనకని నిండుకుండలాఉన్న తల్లిని చూడగానే అతనికి అనిపించిన తొలి భావన ఈ అందమైన శరీరాన్నేకదా తాను రాత్రి అనుహవించింది అని. దానితో అతనికి మనస్సూంతరాళంలో ఎక్కడో తెలియని సంతృప్తి మెరుపులా మెరిసి మాయమైంది. టిఫ్ఫిన్ వడ్డిస్తున్నప్పుడు తల్లి పిట చెంగు చాటు నుంచి కనబడిన ఎద ఉన్నతులు చూశాక అతనిలో ఉన్న కొద్దిపాటి అపరాధభావన కూడా తొలిగిపోయింది. అటువంటి అందాన్ని అనుభవించకపోతే భాధపడాలి కానీ అనుభవించినందుకు కాదు అని అతనికి అనిపించింది.
ఇంతలో అతను తండ్రితో అన్నడు 'నాన్నా మీరుఇన్నాల్లూ నా చదువుల్కొసం ఎంత కష్ట్పడ్డారో నాకు తెలియనిది కాదు. నెను గత 4 నెల్లుగా సంపాదించిన శలరీ ఏమీ ఖర్చుపెట్టలేదు, ఇంకా కొంత లోన్ కూడా తీసూన్నను, ముదు మన అప్పులు తీర్చేస్తే బగుంటుందనుకుంటున్నానూ అని అన్నాడు. సుధాక్ర్ మొహంలొ చిరున్వ్వు విచ్చుకుంది. భార్య వైపు తిరిగి చూశావ నీ కొడుకు ఎంత పెద్దవాడయ్యాడో, నేను నా జీవిత కాలంలో తీర్చ్లెని అప్పులు తను ఒక్క రోజులో తీర్చేస్తానంటున్నాడు." న్నాడు. శుమతిఒక చిరు నవ్వు నవ్వి ఊరుకుంది. రఘు మాత్రం నాన్న గారూ,, ఇది మీ జీవిత కలంలో తీర్చలేని అప్పు కాదు అది తీర్చటానికి ఇంకా మెరుగైన జీవితం కోసం మీరు మీ జీవితకాలాన్ని ధారపోసి నన్ను తీర్చిదిద్దారు, ఇప్పుడు మీ శ్రమ ఫైంచల్సిన రోజూ అన్నాడు. సుధాకర్ కొడుకు వినమ్రతకు ఆస్చర్యపోతూ అంగీకారసూచకంగా తలౌఅపాదు.
తరువత ఓ గంట పాటు ర్సుధాకర్ నడుము వల్చాడు. అతను తొందర్గా నిద్ర్లోకి జారుకున్నాడు. రఘు మాత్రం దగ్గరాలో ఉన్న టౌన్ కి వెళ్ళీ ఎటిఎం నుంచి మనీ డ్ర చేసుకుఇవచాడు. అతను రాగనే తండ్రిని నిద్రలేపాడు. బద్దకంగా వళ్ళు ఇరుచుకున్న సుధక్ర్ కొద్దిసేపటిలోనే లేచి ఫ్రెష్ అయ్యాడు. సుధాకర్ బ్యలుదేరే ముందు సుమతిని కూడా తాతో ర్మ్మన్నాడు. సుమతిఎందుకు అనీడగకుండాభర్త వెంబడి బయలుదెరింది. రఘు ఒక్కడే ఇంటో ఉండిపోయాడు.
రఘు ఇల్లంతా కలయదిరిగాడు. అత్ను చాలా సంవత్సరాల తరువాత ఇంటికి వచ్చాడు. అది అతని ఇల్లు అతని బాలయమంతాక్కడేగడిచింది. అతను చిన్నప్పటి జ్ణాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూఅ ఇల్లంత తిరుగుతూ గడిపేశాడు.
రాధాక్రిష్న గారి ఇంట్లో సుధకర్ దంపతులని ఆదరంగా పలకరించారు. సుధాకర్ తను వ్చ్చిన పని చెప్పి డబ్బు చేతిలోపెడుతూ ఉంటే రాధాక్రిష్న తీసుకోవటానికి ఒప్పుఓలేదు. పైగా ' నేనే మీకు ఎంతో ౠణపడి ఉన్నానూ అన్నాడు. కానీ సుధాకర్ బలవంతంగా ఆయన చేతిలో డబ్బులు ఉంచాడు. రాధాక్రిష్ణ వడ్డీ తిరిగి ఇచ్చేశాడు. పైగా రాధాక్రిష్ణ గారి భార్య సుమతికి పటూచీర జాకెట్టు పెట్టింది. సుధకర్కి సన్నటి అంచుగల ధొవతి పెట్టారు.ఆ డబ్బులు తిరిగీవ్వటంతో తమ మధ్యన ఉన్న మౌఖిక ఒప్పందం రద్దైందని నోటితో చెప్పలేదు సుధాకర్, అతని భావం గ్రహంచిన రధాక్రిష్ణ నోటితో ఏమీ అనకపోయినా ఇక మీదట తాను దూరంగా ఉండాలన్న విషయం నిశ్శబ్దంగా అంగీకరిచాడు. వారిని సాగనంపటానికి గేట్ వరకు వచ్చిన రాధాక్రిష్ణ లోగొంతుకతో సుధకర్తో అన్నాడు. 'ఎపుడైనాఎదైన అవస్రమొస్తే అడగటానికి సంశయించకండి......ఈ సారి నేను ఏమీఆసించనూ
సుధకర్ మోములో ఒక సంతోషపు భావన వీచింది వెళ్ళి రా తల్లీ అంటూ ఆయన సుమతి తో అన్నాడు. రాధాక్రిష్న గారి భార్య మాత్రం సుమతితో నీకు ఎప్ప్డు ఏ అవసరమొచ్చీఅ మొహమాటపడకుండా అడుగు తల్లీ...అయన నికు తండ్రి లాంటి వారు ఎప్పుడూ దేనీఇ అభిమానపడవద్దు అని చెప్పింది. సుమతి అలాగే పిన్నిగారూఅంటూ రాధాక్రిష్న గారి వైపు చూసి వెళ్ళొస్త్తమన్నట్లుగా తల పంకించింది. ఆయన సుమతి కళ్ళలోకి నేరుగా చూడలేక తలపక్కకి తిప్పుకున్నాడు.
***                                    ***                                     ***
ఆ దంపతులు ఇంటికి వచ్చేటప్పతికి ర్ఘు తన చిన్ననాటి ఫొటోలను చూస్తూ ఉన్నాడు. గుమ్మంలోనే నిలబడినర్సుధాకర్ కొడుకుని చూస్తూ అలా ఉండిపోయాడు. వీడు అప్పు మాత్రమే తీర్చననుకుంతున్నాడు...నిజనికి తన తల్లిని ఒక పరాయి మగవాడి కాంక్షాహస్తాల నుంచి విడిపించాడన్న విషయం వీడికి తెలీదు" అని మనస్సులో అనుక్కున్నాడు. కొడుకుని తదేకంగా చూస్తున్న భర్తతో ఎమిటలా చూస్తున్నరు అని అడిగింది సుమతి.
వీడు నిజంగా పెద్దవాడయ్యడు...చూడు నా అంత ఎత్తు ఉన్నాడూ అన్నాడు సుధాకర్
సూతి చల్లగా చిరునవ్వులు చిందించింది. బిడ్డ ఎంత ఎదిగాడన్నది తండ్రికన్నముందు తల్లికే తెలుస్తుంది, కడుపులో ఉన్నప్పటి నుంచి పెరిగిపెద్దయ్యి వృద్దాప్యంలోకి వచ్చేదాకా కూడా.రఘు ఎంత పెద్దవాడయ్యడనేది గత రాత్రే సుమతికి అర్ధమైంది హుక్సు తెగిపోయి దండెం మీదా వేలాడుతున్న తన బ్లౌజు సాక్షిగా. తన మనస్సులో ఈ అలోచన రాగానే సుమతి నిశ్సబ్దంగా అక్కడ నుంచి వెల్లిపోయింది. అయితే చిత్రంగా ఆమె మనస్సులో కోపం లేదు. అలాగని కొడుకు మీద్ద ప్రేమ పొంగిపోవట్లేదు ఆ సమయంలో....
పక్క గదిలోకి వెళ్ళిన సుమతికి ఇనుపపెట్టె తెరిచి అందులో ఉన్న కాగితాలు చెల్లచెదురుగా ఉండతం కనిపించింది. ఆమె కొంచెం ఆందోళనగా వెనక్కి వచ్చి ఇనప్పెట్టె త్రిచి ఉంది..అంటు అర్ధొక్తిగా భర్త వైపు కొడుకు వైపు చూసిది.
ఇంతలో రఘు అన్నాడు, నేనె తీసాను బ్యాంకు లోను పేపర్ల కోసం, మీరు రాధాక్రిష్ణ గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను బ్యాకుకు వెళ్ళి మనం కట్టాల్సిన లోను కట్టేశాను. అంటూ తమ భూముల తాలూకూ రెగిస్త్రతిఒన్ పఏపర్లు తండ్రి చేతికి ఇచ్చాడు. సుధాకర్ గర్వంగా కొడుకు వైపు చూశాడు. సుమతికి కొదూ మీద తెలియని మమకారమేదో ఆమెను పట్ట్టి ఊపేసింది. ఆమెకు రా సమయలో రాత్రి జరిగినవేవీ గుర్తుకురాలేదు. ప్రేమగా కొడుకు వంక చూసింది. రఘు తలి కళ్ళల్లో అనురాగాన్ని గమనించాడు చల్లగా, అమాయకంగా, వన్నెలలగ నవ్వాడు.
తడ్రీ కొడుకులు మాతలలో పడ్డారు.ఇంతలో సుమతి చ్కాఫీ కప్పులతో అక్కడికి వచ్చింది. ముగ్గురూ ఎదురెదురుగా కూర్చొని కఫీతాగుతూ ముచ్చటించుకోసాగారు. రఘు తమ కొత్త జాబ్ గురించి అతని బాస్ గురించి జోకులు చెప్తూ ఉంటే సుమతి సుధాకర్ ఇద్దరు గలగలా నవ్వసాగారు. అయితే పండు వెన్నెల కురిసీట్లు, సన్నజాజి విచ్చుకున్నట్లు, మరువం గుబాళించినట్లు నవ్వుతూ తుళ్ళూతున్న తల్లి ముఖం నుంచి ఎందుకో ఒక్క అర్ క్షణం రఘ్ చుపులు కిందికి జారి ఆమె నవ్వి నప్పుడల్లా భారంగా కదులుతున్న ఆమె ఎదను దాచిన పైట మీదవాలాయి. అదీరక్షణమే కానీ సుమతి దృష్టినుంచి మాత్రం అది దాటిపోలేదు. తన చూపులు తల్లి గమనించిందని గ్ర్హించిరఘ్ వెంటనే తల తిప్పుకున్నాడు. కానీఎందుకో కొడుకు చూపులు ఇప్పుడు సుమతిని అంతగా భాద పెట్టలెదు. అతను యధాలాపంగా ఏమీ చూడలేదని సుమతికి తెలుసు. గత రాత్రి పొందిన ఏమధురా స్మృతినొ వెతుక్కోవాతానికి అతని చూపులు అక్కడ వాలాయి. అయినా కానీ సుమతి ఎందుకో ఇబందిగా మాత్రం ఫీల్ అవ్వఏదు. అది ఎందుకో ఆమెకే అర్ధం కాలేదు. బౌశా ఉదయం నుంచి రఘు ఇంతి వవహారాల్లో తీసుకుమంటున్న చొరవ అందుకు కారనమా. ఏమో స్త్రీ మనస్సు ఎంతో లోతైనది అది ఎవరికీ ఒకపట్టాన అంతు బట్టదు.
కొంత సేపతికి ఇద్దరినీ భజనాలకి పిలిచింది సుమత్తి. ముగ్గురూ కబుర్లు చెప్పుక్కుంటూ నవ్వుతూ తుళ్ళూతూ భొజన్మ్ చేయసాగారు. ఆ ఇంటిలో చాలా రొజులకి సంతోషం వెల్లివిరిసింది. భొజనం వడ్డించి వెనక్కి తిరిగిన తల్లిని చూస్తూ మొద్టిసారిగా రఘు తాను రాత్రి చెసిన పనికి గర్వంగా ఫీల్ అయ్యాడు. అవును ఎస్ షి డిసర్వ్స్ ఇట్ అని మనస్సులోఅనుకున్నడు. ఎంతో నిండిన విలువైన అందం, దేవునీపురూప సృష్టి ఒకా రాత్రి అనుభవించక్పోయినా వృహా అయినత్లే కదా అనుకున్నాడు. ముందు అపరాధ భావన తరువాత తప్పేమీ కాద్లె అని ఫీలింగ్ ఇప్పుడు గర్వపడతం ...రాత్రి జరిగిన సంఘటన గురించి రఘు మనోఫలకం మీద రంగులు వేగంగా మారుతునాయి. సుమతి ఇదంతా పట్టించుఓకుండా తన పనిఓ తాను ఉన్నది. భొజనాలయ్యక సుధాకర్ నిద్రపొయాదు.
రఘు ముందు అదిలో ఒక్కదే కూర్చుని ఉన్నాదు. సుమై వెళ్ళీ అతని పక్కన కూర్చుంది. ఇద్దరి మధ్యన తాకలేనంత దూరం ఉంది.ప్రేమగా కొడుకు వక చూస్తూ, ఆ వ్యవసాయ భూమి నాన్నగారు కష్టార్జితంతో సంపాదించింది. తాతగారు అయనకి ఒక్క చిల్లిగవ్వ ఇవ్వలేదు, నన్న్ను ప్రెమించటం మీ తాతగారికి ఇష్టం లేదు ఆయన పెద్దారికం గుర్తించలేదని మీ నానగారిని ఇంట్లోనుంచి పంపేశారు. కానీ ప్రేమించి చెసుకున్న నన్ను కష్టపెట్ట కూడదని మీ నాన్నగారు చాలా కష్త పడ్డారు, ముందు నాకోసం నువ్వు పుట్టాక మా ప్రేమ ఫలమైన నీకోసం, ఇవ్వల నువ్వు ఆ భూమి తాలూకూ కాగితాలు తెచి చెతిలొ పెట్టినప్పుడు ఆయన కళ్ళల్లో మేము ప్రెమించుకున్నప్పటి మెరుపు చూశాను.' ఆమె థాంక్స్ అని అనలేదు. కానీ ఆ భావన ఏదో రఘు హృదయాన్ని తాకింది. రఘు ఏమీ మాట్లాడ్కుండా తల్లి దగ్గరకి వచ్చి ఆమెవడిలొ తలపెట్టుకుని పడుకున్నాడు. సుమతి కొడుకు త్ల నిమిరింది. ఒక తీయటి ముద్దునూతని నుదిటిపైన పెట్టింది. అది తీయనైన మాతృప్రేమ కలిసిన్ ముద్దు. రఘు తన్మయత్వంతో కళ్ళు మూసుకున్నాడు. అతంకి తల్లిలోని శృంగార పార్స్వం అప్పుడు కించిత్ అయినా గుర్తుకురాలేదు. ప్రేమించే అమ్మే అతని కల్లకి సాక్షాత్కరించింది.


అలా పడుకున్న రఘు ఎత సేపు తల్లి వడిలో నిద్రపోయాడొ త్లీదు. ఆమె అతడిని లెపలెదు అతనికి మాగన్న్నుగా పట్టిన నిద్ర తొలిగిలెచెటప్పటికి సుమతి అతనిని వళ్ళో ఉంచుకునే గోడకి చేరబడి కళ్ళూ ఊసుకున్ని ఉంది. ఆమె వళ్ళో తల ఉంచి క్ళ్ళీఉ తెరిచిన రఘుకి కళ్ళు విపగానే వెనుకకి వాలి ఉండటం వలన మరింత బగ పైకి పొడుచుకు వచ్చి ఉన్న తల్లి ఎద సంపద కనిపించింది. అత్ను ల్ చూస్తూ ఉండిపోయాడు. కొడుకుకి మెలుకువ్ రావతతో సుంతి కళ్ళు తెరిచి ముదుకు వంగి కొడుకు కల్లలోకి చూస్తూ ప్రేమగా నవ్వింది. అతని తలను నిమ్రింది. రఘు లేచి కూర్చున్నాడు.
ఏర బాగ నిద్రపట్టిందా..
ఉమ్మ్మ్ అవును...
నువ్వ్వ్ చిన్నప్పటి నుంచీ అంతే మట్లాడుతూ మాట్లాఉతూనే నిద్రపొతావు, నీతూ నకు అలాగె కాలక్షేపం....'అంతూ సుమతి ఏదొ చెప్పూకుపోతొంది.....
కానీ రఘు అలోచ్నలు ఎక్కడో ఉన్నయి అందుకు తగ్గట్లుగా అతని చూపుల్ తల్లి ఎద్సంపద మీద, ఆమె బిగుతైన బ్లుజ్ లోంచి కనబడుతున్న జబ్బల బిగువు మీద తారట్లాడుతున్నాయి.
మాత్ట్లాడ్తూ మాట్లాడుతూ కొడుకు చూపులు ఎక్కడ్ గుచ్చుకుంటున్నాయో గమంచిన సుమతి కొంచెం ఇబ్బందిగా కదిలి తన పైట చెంగును స్ర్ధుకుంది. దాంతో రఘు తన చూపూ దిశ మార్చి మళ్ళీ తల్లి చెప్పెద్ని మీద దృష్టి పెట్తాడు. సుమతి తన మాటలు కొనసాగించింది. కానీ కొద్దిసేపత్లోనె రఘుచూపులు అందాల అన్వేషనలో పడ్డాయి. సూతి మధ్యలో ఒక్ పొడి దగ్ దగ్గి అతని పర్ధ్యనం తప్పించిది. కానీ మళ్ళీ కొద్దిసేపటికే అతని చుపులు ఆమె సౌందర్యానికి దాసోమనసాగాయి. అదిగమనంచిన సుమతి కొద్దిసేఉమౌనం వహించి చివరకి నాకు వంట గదిల్పనుంది మనం తర్వాతమాత్లాడుకుందాం అని లేచింది. నిజానికి ఉదయమ్నుంచి కొడుకు ఇమి పనులలో తీసుకుంటున్న శ్ర్ద్దకి సుమతిరాత్రి జరిగిన విషయం మరుగునపడి పొయింది. అది ఒక క్షణికావేశంలో జరిగిన అనుకోని సంఘటనగా ఆమె భావించింది. అది క్షనికావేశంలొ అంకొకుండా జ్రిగిన సంఘతనే కనీ అది ఇచ్చిన్ అనుభుతి మాత్రం అలా నిలిచి ఉంటుందనేది ఆమె గుర్తించలేదు. సుమతి వంతగది వరకు వెళ్ళి కొద్దిగా తలతిప్పివెఉకకి చూసింది. రహు చూపులు అప్ప్డు ఆమె గుండ్రని , లయబద్దంగా కదులుతున్న ఆమె పిరుదులని తడుముతున్నాయి. సుమతిచటుక్కున వంటగదిలోకి వెళ్ళీపోయింది.
తలివెళ్ళీన్ వైపే అలా చూస్తూ ర్ఘు కంత్సేపటి తరువాత బయట నుంచే 'అమా నేను అలా తౌన్ కి వెల్లి వస్తానూ అన్నాదు. సుమతి ఉమ్మ్మ్మ్ సరె లస్త్ బుస్ 8 గంతల్కె చూసుకుని తొందరగా వచ్చెయ్యి అంది.
--------------
సాయంత్రం 6 గంతల కల్లా రఘుఇంతికి తిరిగి వచ్చాడు. వస్తు వస్తూ తినటానికి ఏవో స్వీట్లు హాత్లు కూడా తెచ్చాడు. కొడుకు చేతిలో ప్యకెత్లు చూసి 'మీ అమ్మ ఎక్కడ కష్టప్డిఓతుందో అని చలా తెచ్చినట్లు ఉన్నవ్' అని పరిహాసమాడాడు సుధాకర్, రఘు నవ్వుతూ ఇంట్లోకి వెల్లాడు.
ఆ రోజు రాత్రి తన డ్యుటీకి వెళ్ళటానికి ముందు సూతి ద్గ్గరకి వ్చ్చాడు సుధాకర్. కిటికీలోనుంచి లోపల్కి వచ్చిన సన్నజాజి తీగను సరి చేసున్న సుమతి భర్త రాకని గమనించలేదు. సన్నజాజి పూల పరిమలంలో తడిసిన సుమతి లేత క్రీం కలర్ సరీలో విమైన ఆకర్షనతో ఉంది. మాట్లాడదమని వచ్చిన సుధాకర్ ఆమె న్ వెనుకౌంచి ంత్తగా వాటేసుకున్నాడు. అనుకొని భర్త స్పర్సకు ఉలిక్కిపడినా అంతలోనే తేరుకుని 'స్రీవారికి ద్యూటీ తైం కాలేదా" అని అడిగింది సూతి అందమైన చిరునవ్వుతో.
'అయింది కానీ శ్రీమతిగారికి ఒకచిన్న బహుమతి ఇచ్చివెళదామని వచ్చానూ అన్నాడు సుధకర్.
అలా అమంటూనే భార్యకి రెండువైపుల ఆమె బాహుమూలాల గుండ తన చేతుపోనించి ఆమె రండుచేతుల మణికట్టూని ఒడిసిపుకున్నాడు. "ఎన్నో రోజుల నుంచి బోసిగా ఉన్న ఈ చేతులకొసం ఇవి...." అంటు ఆమె చెతులలో బంగారు గాజులు పెట్టాడు. ఇవి ఎప్పుడు విడిపించారు?
అనదపు ఆస్చర్యం కలగలిసిన తుళ్ళీంతతో అడిగింది.
'నెను కాదు నీ కొడుకు తెచ్చాడు మధ్యానం తౌన్ కి వెళ్ళడట వీటి కోసం"
సుమతి కి మధ్యానం జరిగిన సంఘటన గుర్తొచ్చిది.కొరికగా తన పిరుదులని చూసిన కొడుకు అంతలోనే వెళ్ళి తన బంగారు గాజులు తెచాడా..అవి తన పుట్టీంటి తాలూకూ ఏకైక జ్ణాపకాలు. అవి తిరిగి వస్తె తను సంతొషిస్తుందని ఎవ్రుచెప్పారు రఘుకి ?......ఆమె అలొచనలు కొనసాగుతున్నాయి. సుధకర్ ఆమెచెంప మీద ఒక తీయని ముద్దు పెట్టి బయటకి దారితీశాడు.
సుమతి ఆ గాజులని అలతడుముతు అక్కడే నిలబడిపోయింది. ఓ పెళ్ళైన స్త్రీకిపుట్టింట్జ్ణపకాలు చాలా వ్లువనవిగా అనిపిస్తాయి. అయితే అది అందరు అగవాళ్ళూర్ధంచేస్కోలేరు. చలా కొద్దిమంది మాత్రమే ఆమె కు ఆ జ్ణాపకాలు ఎంత విలువైనవో, ఆ వస్తువులు ఎంత విలువైనవొ గుర్తిస్తారు. అంత అముల్యమైన వాటిని కూడాకుతుంబ అవస్రాలకోస స్త్రీలు తృణప్రాయంగా ఇచ్చేస్తూంటారు.

సుమతి ఆ గజులని చెతితో నిమురుతు అక్కద్డే ఉంది. చల్లని గాలితెమ్మెర కిటికీ గుండా వచ్చి ఆమె ముంగురులనుసర్ధుతొంది. సన్నజాజి పూల వాసన అ పిల్లతెమ్మెరకు ప్రత్యెకతను ఆపాదిస్తూంది. ఇంతలో సుమతి భుజాల చుట్టూ రెండు చేతులు చుట్టూకున్నాయి. ఒక వేడి నిశ్వాస వెనుక నుంచి ఆమె మెడ వంపులోకి పాకింది. ఆ స్పర్స ఎవరిదో సుమతికి తెలియనిది కాదు ఆమె ముందుకు జరగబోయిది. కానీ రఘుతన్ కౌగిలిని బిగించాడు.మృదువైన పూలచెండులాంటిసుమతినిండైన దేహం అతని కౌగిట్లో ఇమిడిపోయింది. అతను ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే తన వెచ్చటి శ్వాసను ఆమె భుజాల మీద విడిచాడు. సుమతి వంట్లో ఎదో తెలీని ప్రకంపనలు వ్యాపించాయి. సుమతి తనను తాను సంభాళించుకుంటూ 'ఇంకా నిద్రపోలేదా అందీ "ఊఅ లేదూ అతని గొంతు జీరగా పలికింది. సుమతి కిటికీకి ఒక అంచున నిలబడి ఉంది.అక్కడ నుంచి రోడ్ మీద వచ్చెపోయె జనాలకు కిటికీలో ఉండే మనుషులు కనిపిస్తారు. అందుకనే సుమతి అక్కడ కదలకుండా నిలబడి ఉంది. ఆమె అక్కడ నుచి కదిలి లోపలకి వెళ్ళీన మరుక్షణం రఘు ఆమెని చుటేసి మంచం మీదకి చేరుస్తాడని ఆమెకి అనిపించింది. తాను ఆకిటికి దగ్గరా ఉన్నంత వరకు రఘు అందుకు సాహసించడని ఆమె ధైర్యం.

వెళ్ళీ పడుకో అంది సుమతినిద్ర రావటం లేదు అదేదొ బయటకి వినపడగూడని రహస్యంలా ఆమె చిలో నోరు పెట్టి గుసగ్సగ్ చెప్పాడు రఘు. సుమతి చేతిలో గాజులు ఉన్నాయి. ఆమె శరీరం చుత్టూ కొడుకు చేతూ బిగిసి ఉన్నాయి. సుమతి కొడుకు పట్ల ద్వదీభావంతో ఉంది. నీకు ఈ గాజులు చూసాక ఎమనిపించింది, తల్లిని వెనుక నుంచి హత్త్తుకునె అడిగాడు రఘు. నీకు ఈ గాజులు అంటే చాలా ఇష్ట్మనితెలుసునేనుఇంటర్చదివేటప్పుడు నాతో అన్నావు నువ్వు కానీ కానీ కార్పరేట్ కాలేజీలో నా ఫీజులకి ఇవి తాకట్టు పెట్టరు తరువాత. వీటిని విడిపించాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉండే వాడినీ
ఆమె మనస్సును అత్ను అర్ధం చేసుకున్నాడు. ఆమెకి ఇష్టమైన గాజుల కోసం అతను తీసుకున్న స్రద్ద ఆమెకు కొడుకు పట్ల సాఫ్ట్ కార్నర్ కలిగించింది. కానీ ఆమె ఫీలింగ్స్ గురించి అతని హౄదయానికి ఉన్నంత శ్రద్ద అతని చేతులకి లేవనుకుంతా... అవి సుమతి నడుమువంపులని ఒడిసిపట్టటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. సుమతి బ్లౌఉకీ ఆమె చీరకీ మధ్యన ఉన్న అచ్చాదనలేని నడుము వంపుని రఘు రండు చేతులతో చెరో పక్కనా పత్తుకుని గుప్పిత బిగిమంచాడు.
"నువ్వు ఈ గాజులు చుడగానే ఎంత్ సంతొషిస్తావోనిపించిందీ "అందుకే నికు సుర్ప్రిసింగ్ గ ఇవ్వమని నాన్నగారికి ఇచ్చిపంపించానూ
రఘు గుప్పిళ్ళు మరింతగా స్త్ల్లినడుము వంపుల మధ్యన ఉన్న కండని పిసుకుతున్నాయి. అక్కడ సుమతి చర్మం లేతగులాబీ రంగులోకి మారిపోతుంది. బయట రోద్దు మీద నడ్స్తున్న వాళ్ళకి కిటికీ దగ్గర నులబడ్డ సుమతి మత్ర్మే కనిపిస్తుంది. సుమతి తల దించుకుని తనచేతిలోని గాజులను గుండ్రంగా తిప్పుతూ రఘు చేసేపనుల తాలూకూ అనుభుతిని అనుచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పిల్లతెమ్మెరలతో కలగలిసిన సన్నజాజి పూవుల పరిమళం సుమతి దేహపు సువాసనలోకలగలిసి రఘుని వివసుడిని చేస్తున్నయి. కొన్ని గంటల క్రితమే తల్లి ఒడిలో పసిపిల్లవాడిలా నిదురించిన రఘు ఇప్పుడు ఆ తల్లి దేహ సామీప్యానికి అంతకంతకూ కసెక్కిపోతున్నాడు.కొంచెం సేపటికి రఘు గుప్పిత చిక్కిన తన నడుము వంపుల దగ్గర నొప్పిని తట్టుకోలేక తనచేతులని అతని చేతుల మీద ఉంచి వాటి పట్టూ తప్పించటానికి ప్రయత్నించింది. రఘు సుమతి నడుము వదిలేసి ఆమె చేతులు పట్తుకున్నాడు. రెండు చేతులతో సుమతిరెండు హస్తాలని పట్టుకుని వాటిని నెమ్మదిగా ఆమె పిరుదుల వర్కు వెనక్కి లాగిపట్టి ఉంచాడు.ఆమె రెండు చేతులు గుప్పుత బిగించింది. ఆమె రెండు గుప్పిళ్ళనూ ఒడిసి పట్టి ఆమె చేతిలోని బంగారు గాజులు తన చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.తరువాత ఒకదాని వెమ్మటి మరొకటి ఆమె చేతులకి గాజులు తొడిగాడు.
ఒక స్త్రీకి గాజులు తొడిగే హక్కు ఆమె భర్తకి ఉంతుంది. ఆ విషయం రఘుకి తెలియదు కానీ సుమతికి తెలుసు కాకపోతే ఆమె రెండు చేతులు వెంకకి అదిమిపెట్టి ఉన్న ఆస్తితిలో ఆమె తప్పించుకోవతానికి వీలులేదు. చీకటిలో కూడా ధగధగా మెరిసిపోతున్న ఆమె గాజులతో కూడిన చేతులను రెండితినీ ఆమె పిరుదుల మీద నొక్కిపట్టడు. ఒడిసిపట్టీన ఆమె చేతులకు బోనస్ గా అన్నట్లు సుమతి పొడుగాటి జడ కూడా అతని చేతులలో చిక్కింది. రెండుచేతులూ వెనకకి విరగదీసినట్లు పట్టుకుని ఉండతంతో సుమతి యద భాగం మరింత ముందుకు ఉబికి వచ్చింది. వెనుక నుంచి తల్లి భుజాల మీదుగా అది గమనించిన రఘు పెదవుల పై ఒక చిరుమందహాసం తాళుక్కున మెరిసి మాయమైంది. మధ్యాన్నం తనను రెచ్చగొట్టిన స్తనద్వయం తను చూస్తు ఉంటే తల్లి పైత సరి చేసుకుని వంట గదిలోకి వెళ్ళిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఎంత సేపనా ఆమె అల్ల నిలబడి ఉండాల్సిందే పైట సవరించుకోవతానికి ఆమె చేతులు ఫ్రీగా లేవు అవి రఘు గుప్పిట బిగిసి ఉన్నాయి. ఆ కిటికీ దగ్గర నుంచీంకెక్కడికి కదిలినా ఆ ఇద్దరే ఉన్న ఇంట్లో మరు నిముషంలో ఆమె వక్షోజాలే కాదు తనువంతా అతనికి విందు భొజనమే అవుతంది. రఘు నొట్లో నీళ్ళూ ఊరిపోతూండటంతో గుటకలు మింగుతూ త్ల్లి ఉన్నతమైన వక్షోజాలను అలా చుస్తూ ఉమండిపోయాడు. కొంతసేపటికి ఈ లోకంలోకి వచ్చిన రఘు చిరునవ్వుతో తల్లి నుంచి కొంచెం దూర్మ్ జరిగాడు. ఇంకా ఆమెచేతులు వెనుకకి విరిచిపట్టుకునే ఉన్నాడు. ఆమె రెండు చేతులనీ తన ఎడమ చెతితో పట్తుకుని కుడి చేతితో తను ఇందాక నొక్కినొక్కి వదిలిన సుమతి నడుము వంపు మీద వేళ్ళతో సున్నితంగా రాయసాగాడు. ఇందాక అతను నొక్కిక నొక్కుడుకి ఎర్రగా కందిపోయినా ఆ భాగంలో మళ్ళీ అతని చేతివేళ్ళూ తగులుతూ ఉండేసరికి సుమతి మళ్ళీ ఎక్కడ ఇందాకటిలాగా నొక్కుతాడూ అని ఆమె లికులికి పడసాగింది. తల్లి ఉలికిపడుతున్నపుడల్లా అతని మోముపై ఒక చిరునవ్వు దోబూచులాడుతూంది.
సుమతి కిటికీ పక్కనే ఉంది. రోడ్డు మిద వచేపొయ్యేవాల్లు ఇంకా ఉన్నారు. ఆమె రఘుని ఆపాలంటే పెద్దవిషయమేమీ కాదు. మరెందుకు ఆమె అతనిచేష్టలను భరిస్తూ అలామౌనంగా ఉండిపోయింది. నిన్న రాత్రి లాగా ఆమె మంచం మీద కొడుకుతో నగ్నంగా పదుకుని లెదు. పలకరింపుగా ఎవ్రినైనా పిలిచినా ఎపక్కింటి పిన్నిగారో ఎదురింటి వదినగారో ఆమెను ఎమిటి సుంతీ అంటూ పలకరింపుగా ఇంట్లోకి వస్తారు. వీధి అరుగు మీద కూర్చుని ఉన్న వారంతా కిటికీలోనుంచి కనబడుతూనే ఉన్నారు. నొప్పిపుట్టిస్తున్న రఘునొక్కుళ్ళ నుంచి త్ప్పుకోవటానికి అతను తనతో సాగిస్తున్న ఈ సున్నితమైన దేహక్రీడ నుంచి బయట పడటానికి సుమతికి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నా ఆమె అమేవీ ఉప్యోగిచుకోవట్లేదు. బహుశా ఆమె కు రఘు పట్ల ఎక్కడో కొంచెం సాఫ్ట్కార్నర్ ఉండి ఉండాలి.అందుకే అత్ని నొక్కుళ్ళు తనకి నొప్పిగా ఉన్న తను ఉలికులిపడుతూ కూడా అత్డిని వారించతానికి ఆమె ప్రయత్నించటం లేదు. ఆమె ఈ ప్రవర్తనకి పగలు రఘు తండ్రి భాద్యతలు పంచుకుని ఇంతి పరిస్తితి మెరుగు చేయటానికి పూనుకోవటము, కొంచెంసేపటి క్రితం విడిపించుకొచ్చిన గాజుల ప్రభావం ఎమైనా ఆమె మీద ఉన్నదా......ఏమొ స్త్రీ మనస్సును చదవటం అ బ్రహ్మ దేవుని తరమైనా అవుతుందా.
సున్నితంగా తల్లి నడుము వంపులను నిమురుతూ రఘు కొంచెం సేపు ఆమె తో ఆడుకున్నాడు. ముందుకు వంగి త్ల్లి చెవిలో గుసగుసగా "ఇప్పుడు నీ బ్రెస్ట్ బాగా కసెక్కించేటట్లు ఉంది.... అమ్మా' అనాడు. సుమతి వెనుకకి తిరిగిచూడాబోయింది కాని వెనుకకి తిరిగితే ఎక్కడ అతను తన పెదవులు అందుకుంటాదూ అని భయమేసి ఆగిపోయింది. అతను నాసికని తల్లి భుజాల మీద బ్లౌజు కప్పని ప్రాంతంలో ఉంచి ఘాడంగా శ్వాస పీల్చాదు. "నీ పరిమలం ముంది సన్నజజుల వాసన ఎందుకూ పనికి రాదు అమ్మా' అనాదు.
కొద్దిగా త్ల పైకెత్తి ఆమె చెవితమ్మెల వెనుక త్ననాలిక కొనతొ మృదువుగా తడిమాడు. సుమతికి వళ్ళంతా రక్తం పరుగులు పెట్టింది. సుమతి శ్వాస బలంగా తీయసాగింది. రఘు నాలిక ఆమె మెడ వంపులలో నాట్యమాడసాగింది. రఘు తన చేతులను తల్లి చెతుల వెంబడి పైకిపోనిచ్చి ఆమె జబ్బలను ఒడిసిపట్టుకున్నాడు. సుమతిని మరింత దగ్గరకు లాక్కున్నాడు. దాంతో సుమతి అర చేతులు ఆమె పిరుదులకీ అతని ప్యాంటు జిప్పుకి మధ్యన ఉందిపోయి స్తంభించిన అతని అంగానికి వత్తిడి కలగజేయసాగాయి. రఘు తల్లి జబ్బలని కొంచెం సేపు నొక్కి నెమ్మదిగా తన కుది చెతి చూపుడు వేలిని వెనుక నుంచి తల్లి బ్లౌజులోనికి పోనిచ్చాదు. సుమతి ఊపిరి బిగబత్తింది. అతని చూపుడు వెలు ఆమె బ్లౌజు లోపల ఉన్న బ్రా అంచును తాకింది. సుమతి వళ్ళు జలదరించింది. అతని వెలు నెమ్మదిగా కదిలి ఆమె బ్రా అంచు వెంబడి ఆమె వీపు చుట్టూ కదులుతూ వక్షోజాలవైపు పయనించసాగింది. సుమతి వేడి నిత్తూర్పులు విదుస్తూంది.
రఘు చెతి వేళ్ళు తల్లి ఎద ఎత్తుల వద్దకు చేరుకున్నాయి. సుమతికి కొడుకు చొరవ క్షణక్షనానికీ వళ్ళు వేడెక్కిస్తోంది. ఏమాత్రం తొట్రుపాటులేకుండా చాలా ప్రశాంతంగా కొడుకు చెస్తున్న చొరవకి ఆమె స్త్రీ హృదయం సరిగమలు పలుకొతోంది. రఘు తల్లిని మరింత దగ్గరగా అదుముకున్నాడు. ఆ తల్లీకొదుకుల మధ్యకు చేరటానికి ఇప్పుడు వాయుదేవునికి కూడా వీలుకాని స్తితి అది. వారిద్దరినీ కలిపితాకుతూ వాళ్ళ దేహాల వేడి కి వడగాలిగా మారుతూ పవనుడు ఆ ఇంట పరిబ్రమిస్తూ ఉన్నాడు

No comments:

Post a Comment