CLICK ME

Friday, 10 January 2014

శీనుగాడి మడ్డ- కర్ణం కూతురు పూకు

ఆ ఇంటిలోసీను గాడు వాడిపెళ్ళాం సుబ్బులు ఉంటారు. వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఉంటుంది గానికొద్దిగా దూరంగా ఒక పాక లో ఉంటుంది. మన వాడికి పూకు యావ ఎక్కువ. సుబ్బులు కూడా వాడి మామ మడ్డ తో పాటు అప్పుడప్పుడు వూరి మడ్డలను కూడా రుచి చూసేది. ఎప్పటి లాగానే మనవాడు పొలం వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు దారిలో ఉచ్చ పోసుకుందామని గుబూరు చాటుకి వెళ్లాడు. అక్కడ ఆ వూరి కర్ణం కూతురు వాళ్ల పాలేరు గాడితో వేయించు కుంటూ కనపడింది. ఆది రెండు కాళ్ళు ఎత్తి వాడిబుజం మీద పెట్టింది. మల్లి గాడు ఏమోఎత్తి ఎత్తి పెట్టి దెంగుతూన్నాడు. ఆది ఏమో ఇంకా ఇంకారా అంటూ వాడిని రెచ్చగొడుతుంది. నువ్వు మీ ఆవిడను ఎలా దెంగుతావో పాకలో పెట్టి నేను చాలా సార్లు చూసానురా నీది ఏంటిరాఅంత ఉంది ఏమన్నాదానిని రోజూ దూలానికి కట్టి ఏమన్నాసాగ దీస్తావాఏరాఅంత ఉంది నీది అంటుంది. దానికి వాడు నాకు రోజుకి కనీసం నాలుగు సార్లు అయిన కార్చుకోకపోతే నాకు నిద్ర బట్టదమ్మ గారు అంటూ తప తప నాలుగు దెబ్బలు వేసి అమ్మగారు పని ఉంది అయ్యగారు కొప్పడతారు అంటూ లుంగీ పైకి కట్టుకుని
వెళ్ళిపోతాడు. ఇది చూసిన కర్ణం కూతురు శీనుగా నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావురా అంటూ వాడిలుంగీ మీద చేయి వేసి నొక్కి ఏంటిరానీది కూడా నిక్క పొడుచుకుంది నువ్వు కూడా ఏమన్నా వేస్తావ దరువు అంటూ ఇప్పుడు కాదు మా ఇంటిలో అందరు వచ్చే శనివారం వూరు వెళ్ళుతున్నారు. అప్పుడు నేనేపిలుస్తాను అంటూ వెళ్ళిపోతుంది. దానితో
శీను గాడి జంబం కాస్తా కొలిమి లోంచి తీసిన ఇనప రాడ్ కు మల్లే కాలిపోతూ ఉంటుంది. దానివేడి తగ్గాలి అంటే ఇప్పుడుకిప్పుడు పెళ్ళాం తప్పితే ఇంకొకరు లేరు. కాబట్టి గబా గబా ఇంటికి ఒచ్చాడు. ఏంటి మామ అంత కసి మీద ఉన్నావ్అంటుంది ఏమీ లేదే అంటూ చూసింది అంత చెప్పి సుబ్బులు పోయిదగ్గర నిలబడి ఉంటే దానికి తీసుకు వెళ్ళి ఆనించి నొక్కుతూ ఉంటాడు. మామమీ అమ్మకి కి బోజానంపెట్టి వచ్చేస్తాను అని అంటుంది సరే అని చెప్పి వెళ్ళి కాళ్ళు, చేతులు కడుగుకుని వచ్చి మంచం మీద కుర్చుని పాలేరు గాడి దానితో పోల్చుకుంటూ సుబ్బులు వచ్చెలోపు కారిచి వేసుకుంటాడు.(పెళ్ళాం వూరి లో లేనప్పుడు పక్క ఇంటి వాళ్ళనో లేకపోతే పని పిల్లనో ఉహించుకుంటూ కార్చి వేసుకునేవారు చాలా మందిఉంటారు.ఇది ఆడవాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కార్చుకునేతప్పుడు జాగరత్తా.)ఇది చూసిన సుబ్బులు మామ నిన్ను అంత వేడి పుట్టించిందా నీకు ఆ అమ్మాయి అంటూవచ్చి శీనుగాడు కార్చుకున్నదాన్ని నాలిక తో తుడుస్తూ గుత్టిని ని బట్టుకుని ఒక్కసారిగాలాగుతుంది. ఏమిటే నువ్వు కూడా మంచి కసి మీద ఉన్నావ్అంటాడు. మామ ఈరోజు నువ్వు చూసినట్లే నేను కూడా చూశాను అదే పాలేరు గాడితో కర్ణం గారి పెళ్ళాం వేయించుకుంటుందిఅని అంటుంది. అంటే ఇందాకడ పాలేరు గాడు అయ్యగారు తిడతాడు అని కాదు ఇంటిలో కర్ణంపెళ్ళాం తో పని అన్నమాట అనుకుంటూ ఒరేయ్ పాలెరుగా నువ్వు ఎంత అదృష్టవంతుడివి రాఅనుకుంటాడు మనసులో సుబ్బులు నీకు వాడు అమ్మగారిని వేస్తుంటే నీకు ఏమని అనిపించిందేఅంటాడు. సుబ్బులు మొహం పక్కకు తిప్పుకొని మామ గుటాని కన్న వాడిది చాలా పెద్దది లా ఉంది మామా అమ్మగారు వాడు వేస్తున్నంత సేపు ఆపర ఆపు అంటుంది వాడు ఏమో దీనికే భయపడితే ఎలాగూ అమ్మగారు అంటాడు అప్పుడు నాకుఅనిపించింది కర్ణం గారిది ముడుచుకుపోయి చిన్న దొండకాయసైజు లో ఉంటుంది దానితో వీడిది కొద్దిగా ఏ వంకాయసైజు లొనో ఉండి ఉంటుంది అనుకున్నాను కానీ వాడు భయతకు వచ్చి ఉచ్చ పోసుకొనేటప్పుడు చూశాను మామ దానికంటే రెండు అంగుల్లాలు ఎక్కువే గాని తక్కువ ఉండదు అంటుంది. శీనుగాడు సరెలేవే నేను నీకు ఈ రోజూ ఒక కొత్త రకం దెంగుడు రుచి చూపిస్తానే నీకు అంటూ సుబ్బులు వంటి మీద ఉన్న బట్ట లన్నింటినిఉప్పదీసి శీనుగాడు కూడా దిశ మొలతో నిలబడతాడు. శీను గాడిమడ్డని చూసి దానినిఒక్కసారిగా నోటిలోకి తీసుకొని చీకుతుంటుంది.ఇద్దరుకాసేపునాకుళ్ళు,చీకుళ్ళూఐన
తరవాతశీను గాడు 69 యాంగిల్ లోపడుకుందాం అని చెప్పి కింద పడుకుని సుబ్బిని నువ్వు నా మీద పడుకుని నాది
చీకు ఐస్ ఫ్రూట్ లెక్కన చీకు నేను ఏమో నిన్ను నీ పూకును కొబ్బరి ముక్కలాగా కొరికి తింటాను అంటాడు. ( సుబ్బి మనసులో నేను ఇంకా ఏమన్నా చేస్తాడు ఏమో అనుకున్నాను ఇదేనా నేను కర్ణం గారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అల్లా కర్ణం గారి అబ్బాయి నన్ను చేసే పని ఇది కదా అనుకుంటుంది. ఇద్దరికి నాకుళ్ళు చీకుళ్ళు అయిన తరవాత శీను గాడు సుబ్బిని ఒసేయ్ నువ్వు తిరిగి పడుకొని నీ కాళ్ళు రెండు వెడల్పు చేసి నా భుజం మీద వేయి అంటాడు. సుబ్బి సరే అని భుజం మీద వేసి పడుకుని శీను గాడి మడ్డని పట్టుకుని ఉపుతూ ఉంటుంది. శీనుగాడు ఇక తట్టుకోలేక సుబ్బి నువ్వు ఆపవే నీ పూకుని నేను పగల దెంగుతాను అని చెప్పి అంటాడు. ఇది ఏదో కొత్తగానే అనిపించింది సుబ్బులుకి. శీనుగాడు పూకులో పెట్టిన కాసెపటకి భళ్ళుక్కు భళ్ళుక్కు మని కార్చెసాడు. కొద్దిసేపటికీ సుబ్బులు కూడా పూకు నిండా రసాలు కార్చుకుంది.ఒకరి రసాలు ఒకరు నాకుకుని లేచారు. సుబ్బులు తన మామ తనకు నేర్పిన కొత్త పద్దతిని కర్ణం కొడుకు దగ్గర ప్రయోగించింది. శీను గాడు మాత్రం కర్ణం కూతురు కోసం చూడ సాగాడు. కర్ణం కూతురు శీనుగాడితో డెంగించు కున్నారా లేదా అన్నది వళ్ళిద్దరు మనకు కనపడి చెబితే అప్పుడు మళ్ళీ రాసుకుందాం సరేనా.........మీ

No comments:

Post a Comment