CLICK ME

Friday, 23 December 2016

నాన్న పైకి లేచి అమ్మ చీర నడుం మీదకి

అమ్మ ఈలోపు స్తానం కంప్లీట్ చేసి లంగా జాకీటు కట్టుకుని చీర పైన కప్పుకుని ఇంటిలోకి వచ్చింది వంటింటిలో చీర కట్టుకుని హాల్లో నా బెడ్ రూం లో కుర్చుని టివిచుస్తున్నా అమ్మ నా రూం లోకి వచ్చి అంద్దం ముందు నుంచుని పౌడర్ రాసుకుంటుంది అమ్మ వెనుక వైపు చూశా అబ్భ ఏమి సరుకులే బాబు నీవి ఇన్ని వంపుసొంపులు ఉన్నయి కాబట్టే అంతమంది వెనుకపడి బ్రతిమలాడి మరీ మంచం ఎక్కిస్తున్నారు నిన్ను అబ్బహ్ ఆగుద్ద చూడు ఎలా బలిసిందో అనుకునేసరికి నాలో కోరిక బుస కొట్టింది ఇంక వెంటనే వెళ్ళి40
అమ్మని వెనుకనుండీ కౌగిలించుకున్నాను అబ్బహ్హ్ ఏంటిరా అంది అమ్మ. నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదవేసి పట్టుకుని మెడ మీద ముద్దులు పెట్టాను అమ్మాబా ఏంటికన్నా.. ఇస్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్ అంటుంది అప్పటికే లేగుస్తున్నా నా మొడ్డకి అమ్మ గుద్ద తగిలేసరికి రాడ్ ఐపొయింది అది. అమ్మ గుద్దకేసి నొక్కేసుకుంటూ నడుముని పట్టుకుని నలిపేస్తూ మెడమీద ముద్దులుపెట్టేస్తున్నాను.పండూ ఇంకా చాల్లేరా మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అబ్బాహ్హ్ అని మూలుగుతుంది. ఊహ్హూ నాకు ఇంకా కావాలి అంటూ అమ్మ నడుం మీద ఉన్నా చేతులు ఇంకా భిగించేసరికి నా మొడ్డ అమ్మ గుద్దకి ఇంకా గట్టిగా ఒత్తుకుంటుంది అబ్బహ్హ ఏంటిరా అంత గట్టిగా నలిపేస్తున్నావ్ ఇంక చాల్లే అమ్మా నా బంగారం కదు అంది. అమ్మ నడుం మీద నా చేతుల పట్టులకి ఎప్పుడు పక్కకి జరిగిందో ఏంటో నాచేతికి అమ్మ పొట్టబాగం ఒపెన్ గా తగులుతుంది అనుకోకుండా నా చేతి వేలు అమ్మ బొడ్డులోకి వెళ్ళింది అబ్బ్బాఅహ్హ్హ్హ్ ఇస్స్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హాహ్హ్హ్ అంది. ఏంటి ఇంతలా మూలుగుతుంది ఏమయ్యి ఉంటుంది అని నా ముందు ఉన్న అద్దంలో చూశా అప్పుడర్దం అయ్యింది నా వేలు అమ్మ బొడ్డులోకి వెళ్ళింది అని అమ్మ అంతగా మూలగడానికి ఇదేనా కారణం అనుకుని అక్కడ ఉన్న వేలిని మళ్ళి కదిపా ఆఅబ్బహ్హ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ కన్నాఆ ఇంక చాలమ్మా ఇస్స్స్స్స్స్ష్హ్ అబ్బాహ్ అంటుంది బొడ్డులో వేలు తగిలేసరికి ఇంత రెచ్చి పోయి మూలుగుతుందా హుమ్మ్ అమ్మ వీక్ పోయింట్ ఒకటి దొరికింది అనుకుని నా వేలును మళ్ళి కదిపా ఆఅమ్మ్మ్మా అబ్బాబ్బ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్ ఇస్స్స్ అంటూ మూలిగింది. ఇంక నా వేలు బాగా కదపడం మొదలెట్టా అమ్మ బొడ్డులో అమ్మ హ హహ్ హా హ్హా ఇసిసిస్ ఒరీయ్య్య్య్య్ కన్నా మ్మ్మ్మ్మ్ ఏమి చేస్తున్నావ్ అమ్మమ్మాహ్హ హ్హ్హ్హూఒహ్ హహహ్ హ్ రీయ్య్ ఈఇస్స్సిస్సిసి అమ్మా అబ్బహ్హ్ ఇంకా చాలు రా వదలమ్మా అంటుంది ఈలోపు ఎవరో వచ్చిన చప్పుడూ అయ్యేసరికి తప్పనిసరి అయ్యి అమ్మ ని వదలవలసి వచ్చింది. అమ్మ నన్ను విడిపించుకుని ముందుకి తిరిగింది అమ్మ కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయ్ అమ్మ ముఖం అంతా కంది పోయి ఉంది అమ్మ కళ్ళల్లో ఎదో తెలియని కైపు కనిపిస్తుంది. అమ్మ నావైపు చూస్తూ ఏంటా నలుపుడూ?? అంటూ కళ్ళల్లోకి కళ్ళు పెట్టి అదోలా చూసి చీ కొంటే పిల్లాడా అంటూ నా నెత్తిమీద చిన్నగా మొట్టింది. ఈలోపు నాన్న మేము ఉన్నా గదిలోకి వచ్చారు.
నాన్న వచ్చారు సెలవు రోజు కూడా ఆఫీసుకి వెళ్ళి చీకటిపడే వరకూ పనిచేసి వచ్చేవాళ్ళని మిమ్మల్నే చూశా అంది అమ్మ. నాన్న పని ఉన్నప్పుడు తప్పదు కదే అన్నారు అబ్బోఓ కాపరానికి వచ్చినకాడనుండీ చూస్తున్నా ఏ ఆదివారం మీకు పనిలేకుండా ఉందిగనుక చేసేవాడికి పని ఉంటునే ఉంటుంది ఎగొట్టి తిరిగేవాళ్ళు తిరగడం లేదా?? అంది. ఆళ్ళగోల నాకు అనవసరం నా పని నేను చేసుకుని పోతాను అంతే అన్నారు. సర్లేండి స్తానం చేసి వస్తారా అంది కాళ్ళూ చేతులు కడుకున్నాలే అన్నం పెట్టు ఆకలిగా ఉంది అన్నారు సరే నువ్వూ తినేస్తావా అంది నన్ను చూస్తూ హా తినేద్దం అన్నాను. అందరికి అన్నం వడ్డించేసింది తినేశాకా నాన్న వాళ్ళ బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళారు అమ్మ కూడా అన్ని సర్ద్దేసుకుని బెడ్ రూంలోకి వెళ్ళింది. తినేసిన వెంటనే మంచం ఎక్కేసి అమ్మ ఏమి చేస్తుందా అని కన్ను చిన్నగా తెరిచి చూస్తున్నా నిద్దర నటిస్తూ. అమ్మ నన్ను ఒకసారి చూసి పడుకున్నాను అనుకున్నట్టు ఉంది లైట్ ఆఫ్ చేసేసి వాళ్ళ గదిలోకి వెళ్ళింది మంచం కిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రు మంది. అమ్మ పడుకుని ఉంటుంది అనుకున్నాను మళ్ళి కిర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్రూఉ మంది అసలే మాంచి కోరికతో ఉంది కదా నాన్నని లేపుతున్నట్టు ఉంది అనుకుని చిన్నగా చప్పుడు చెయ్యకుండా వాళ్ళ గుమ్మనికి ఉన్న కర్టెన్ పక్కన చేరాను
P1010030q అమ్మ నాన్నని అబ్బహ్ ఏమండీ నాకు బాగా ఇదిగ ఉంది ఒక్కసారి చెయ్యండీ అంది నాన్న అమ్మని కౌగిలించుకుని అబ్బహ్ కొంచెం అలసటగా ఉందే అన్నారు ఎప్పుడు అలసటలేదు మీకు పెళ్ళాం నోరు విడిచి అడిగితే కూడా కాదనే మొగుడిని నిన్నే చూశా అంది రుస రుసలాడుతూ అదికాదే సర్లే దా అంటూ అమ్మని తన వైపు తిప్పుకుని ముద్దులు పెట్టారు అమ్మ కూడా రెచ్చిపోయి నాన్న ముఖం అంతా ముద్దులు పెట్టింది నాన్న పైకి లేచి అమ్మ చీర నడుం మీదకి ఎత్తారు ఈలోపు అమ్మ తన కాళ్ళు బార చాపి పైకి లేపి యడం చేసింది స్ట్రైట్ గా పైకి లేపిన అమ్మ కాళ్ళు మోకాళ్ళ నుండి బాగా బలిసి కండ పట్టిన తొడలు బెడ్ లైట్లోకూడా మెరుస్తూ కనిపించాయ్ అమ్మ అలా కాళ్ళు బాగ చాపేసరికి నాన్న అమ్మ పూకు మీద చెయ్యి వేసి ఏంటే కాళ్ళు ఇలా చాపావ్ అంటే నీకు గులెత్తిపోతుందని అర్దం కదా?? ఎంటి ఇంత కాకమీద ఉన్నావ్ అన్నారు పూకు మీద చెయ్యితో తడుముతూనే. ఈమద్య నువ్వు నా గుల తీరా దెంగుతున్నవా ఎంటి అందుకే కోరికతో రగిలిపోతుంది నా పూకు అంది అవునే చాలా వేడిగా కాలిపోతుంది అన్నారు అబ్బహ్ ఆ గొల్లిని నలపకురా బాబు అసలే గులెత్తిపోతుంది దానిని నలిపితే తట్టుకోలేను అంది అమ్మ.అబ్బహ్ వేళ్ళు కాదురా మగడా ముందు నీ నాలుక తో కెలుకు అంది నాన్న అమ్మ తొడలని ఇంకొంచెం వెడల్పుచేసి తన ముఖాన్ని అమ్మ పూకు మీద పెట్టారు. ఇస్స్స్స్స్స్ అబ్బహ్హ్ హుమ్మ్మ్మ్ అదీ అలాగే పైనుండీ కిందకి నాకరా ఇస్స్స్ష్హ్ హ్హాహహహ్హ్ హూఊహుహు మ్మ్మ్మ్ ఒరీయ్య్ నీది నాలుక కాదురా బాబు ఆకురాయి అబ్బహ్ ఏమి రుద్దుతునవురా నా పూకుని అబ్బహ్ అలాగే అదీ అదీ ఇస్స్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహహ్హహహోఓ ఇస్స్ష్హ్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ అబ్భ ఒరీయ్య్య్య్య్య్య్ హా. హాహ్.. హా. హ్హ. హుమ్మ్మ్ ఇస్స్ష్హ్హ్ అమ్మోఓఓ రెయ్య్య్య్ బొక్కలో ఆడించరా నాలుకని హుమ్మ్మ్ అదీ అదీ అలగే అలాగే హహహ్హ చంపేస్తున్నావ్ కదరా అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒరెయ్య్ ఇంక నీ మొడ్డ పెట్టి దెగరా అంది నాన్న పైకి లేచి తన మొడ్డని చేతితో పట్టుకుని అమ్మ పూకు దగ్గరకి తెచ్చి అందులోకి తోసినట్టు ఉన్నారు హుమ్మ్మ్మ్ అదీ తొయ్య్ అడుకంటా తోసెయ్య్ అబ్బహ్ హుమ్మ్మ్ ఇంక ఊపరా నీ పెళ్ళం పూకు పగల దెంగు అంటుంది నాన్న నడుము ఊపడం మొదలెట్టారు ఆఅహ్హాహ్ అబ్బహ్భ్ ఆదీ అదీ ఇస్స్స్స్ మ్మ్మ్మ్మ్హొహొహొ అంటూ ఇంకొంచెం సౌండ్ పెంచి మూలుగుతుంది వాడికి వినపడితే బాగోదు కొంచెం చిన్నగా అన్నారు నాన్న వాడికి నిద్దర పట్టేసింది లే నువ్వు దెంగరా బాబు అంది నాన్న నడుము లేపి లేపి కొడుతున్నారు అమ్మ పరవసించిపోతూ రక రకాల మూలుగుళ్ళతో అరుపులతో మాటలతో ఆ గది అంతా నిండిపోయింది దెంగ రా దెంగు అదీ అదీ అలాగే హుమ్మ్ ఇంకా ఇంకా కొట్టు కొట్టు హుమ్మ్ అలగే లోనికి నెట్టు హా హుమ్మ్ గుద్దు గుద్దరా హుమ్మ్ ఇంతకన్నా దెబ్బ వెయ్యడం నీకు కుదరదుగాని ఉండు నేను మీదకి ఎక్కుతాను అంది.
నాన్న మంచం మీద పడుకున్నారు నాన్నకి అటో కాలు ఇటోకాలు వేసి నాన్న మొడ్డని తన పూకులో తనే సర్ద్దుకుని కిందకి దించింది నాన్న హుమ్మ్ అన్నారు. అమ్మ దెంగడం మొదలెట్టింది నిదానంగా మొదలెట్టి రాను రానూ స్పీడ్ పెంచుకుంటూ పోతుంది మంచం కిర్రి కిర్రు కిర్ర్రు కిర్ర్రు కిర్రు మని సెకెండ్ కి ఒకసారి సౌండ్ చెస్తుంది పూకు లోపలికి దూరి అక్కడ బాగా జిగట వల్ల అనుకుంటా తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ తపక్ మని దెబ్బ దెబ్బ కి సౌండ్ విపరీతమైనా స్పీడ్ తో దెంగుతుంది అమ్మ కిందనుండీ నాన్న అమ్మ దెంగుడు స్పీడ్ తట్టుకోలేక అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఒసేఏయ్య్య్య్య్ ఒసేఏయ్య్య్ ఏంటా దెంగుడు అమ్మోఓ అయ్యబాబొయ్య్ కొంచెం నిదానం నాకు మంటెత్తిపోతుంది మొడ్డ అంటున్నారు అమ్మ నాన్న మాటలు వినకుండా తన దెంగుడు తను దెగేస్తుంది. అలా కొంచెం సేపు దెంగి దెంగి నాన్న మీద వాలిపోయింది అదే యాంగిలో మెత్తలు కలిసే ఉన్నాయ్ అమ్మ సళ్ళు మాత్రం నాన్న గుండల మీద ఒత్తుకునేలా పడిపోయింది నాన్న మీదకి. నాన్న కౌగిలించుకుని ఏమే గుల తీరిందా అన్నారు మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హ్హ్హాహహ్ హ హ హ్హ్హ అంటూ అయసపడుతూ తీరకపోతే ఇంకా దెంగుతూనే ఉండేదానిని గా అంది అమ్మ. అమ్మోఓ ఏంటే బాబు ఆ దెంగుడేంటే నీకు ఈ మద్య మధ పిచ్చి పట్టిందే అందుకే అలా దెంగేస్తున్నవ్ అన్నారు. రోజూ గుల తీరిస్తే ఇంత కోరిక నాలో పేరుకునిపోదు నువ్వేమో నీకు కార్చుకుని పడుకోవడమే గాని నాకు కారే దాకా ఇలా అమవాస్యకో పౌర్ణమికో ఒకసారితప్ప దెంగుతావా?? అంది. ఈవిదం గా రోజూ దెంగించుకుంటే యముకలు విరిగి హాస్పటలో బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండడమే అప్పుడూ ఇలా అప్పుడప్పుడూ కూడా దెంగులాడుకోవడానికి ఉండదు అన్నారు అమ్మ పకపక నవ్వి చీ దొంగ సచ్చినోడా ఏంటా మాటలూ అద్ని. మరి నేను చెప్పింది నిజమా కాదా అన్నారు అవుననుకో అంది గారంగా అమ్మ. అమ్మ దొంగసచినోడా అనడం అప్పటివరకూ ఎప్పుడూ వినలేదు నాన్నని దెంగులాడుకునేటప్పూడు ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటారు ఏమన్నా తిట్టుకుంటారు అని నాకు తెలుసు గాని డైరక్ట్ గా ఇదే చూడటం. అలాగే ఇద్దరూ కొంచెం సేపు ముద్దులు పెట్టుకుని ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు కౌగిలించుకునే పడుకున్నారు అలగే నిద్దర పట్టేసింది నాన్న కి.

No comments:

Post a Comment