CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 19

“మాలు బంగారం”
“ఏంట్రా….?”
“ఐ లవ్….యూ..”
“మ్మ్…..”
“ఏం..?నువ్వు చెప్పవా?”
“చెప్పను పోరా….”
“ఎందుకని?”
“తెలీదు…చెప్పను అంతే?”
“అంటే…? నువ్వు లవ్వు చెయ్యడం లేదా?”
“అయ్యో…..”
“చెప్పవే..”
“ఎప్పుడో చెప్పేశాను”
“ఎప్పుడూ?”
“నొటితో చెబితేనే,ప్రేమ ఉన్నట్లా? ఇంతవరకు నీవు వేసిన వెదవ్వేషాలకు సహకరించానంటే అర్థం ఏమిటి? ఇంకా అర్థం కాలేదా మట్టి బుర్రకు ? ”
“హహ్..హహ్..హహ్..హా ”
“నవ్వకు..చంపేస్తాను.నీ సన్నిధి లో,ఈ వయస్సులో నన్ను నేను మర్చిపోతున్నాను కదరా..పిశాచి.”
“నువ్వే నా మోహిని పిశాచివి..నా అందాలమోహిని పిశాచి ”
“చాలు…చాలు,హారతి నీ పక్కనే ఉంది ”
“మ్మ్…ఏయ్…మాలు”
“చెప్పు”
“చాలా అందంగా ఉంది. మొగలు పొద ”
“అర్థం కాలేదు…..ఏంటది….?”
“అదే….!!”
“అదే….?అంటే…?”
“వద్దులే…”
“చెప్పూ…”
“నీ….!.”
“నా……?”
తనను చూస్తూ జవాబు పంపాను
“పూ…కు”
మాలతి అధిరిపడింది. నేను సడన్ గా అలా అంటానని తను అనుకోలేదు.నా వైపు ఎర్రగా చూసింది ,ఒక చేత్తో తలకొట్టుకుంటూ మరో చేత్తో “ఖర్మం..ఖర్మం..పనికిమాలినవాడా” అంటూ మెసేజ్ పెట్టి ఫోన్ టెబుల్ మీద పెట్టేసింది.
తన దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయలుదేరాను.తను గేటు దాకా సాగనంపడానికి వచ్చింది,
“ఒకటి చెప్పాలి నీకు” అన్నాను.
“ఏంటి చెప్పు”
“సూపరుగా ఉంది తెలుసా?’
“ఏమిటీ…?”
“చెప్పమంటావా…?”
“అయ్యో..వద్దులే..స్వామి..నువ్వు ముందు బయలుదేరు” చిరుకోపంగా అంది మాలతి.
గేటు వేసుకుని లోపలికి వెళ్ళింది.నేను బైక్ స్టార్ట్ చేస్తూ మాలతి ఇంటి వేపు చూశాను.తను స్టోర్ రూం కిటికి లోంచి నన్ను చూస్తూ ఉంది.
ఆరోజు రాత్రి 2గం.,ల తర్వాత మా ఎస్.ఎం.ఎస్ లు ప్రారంభ మయ్యాయి.నాకు మాలతి మీద మోహం ఎక్కువైపొయింది. తనలో కూడ మునిపుటి కంటే ఎదురింపు తగ్గి,సహకారం కొంచం ఎక్కువైనట్టు అనిపిస్తోంది.
“ఛ్ఛీ…..ఇంత పచ్చిగానా మాట్లాడేది?” మాలతి రిప్లై మెసేజ్.
“నీకి నచ్చలేదా?”
“అవును.అందుకని నీతో మాట్లాడకుండ ఉందామని అనుకున్నా…ఉండలేకపోతున్నాను.పెళ్ళై ఇద్దరు బిడ్డల తల్లినై,ఆయన ప్రక్కన పడుకుని నీకు మెసేజ్ లు పెడుతున్నప్పుడు,నా మీద నాకే కోపం వస్తోంది.”
“మ్మ్…..”
“నేను ఎందుకని ఇలా అయిపోయాను..? చెప్పరా?”
“మ్మ్…….”
“పోరా……పోకిరి..నన్నేదో చేశాసావు”
“ఏమి చేశాను…?”
“చేసినదంతా ఫోన్ లో చేశేసి..ఏమీ తెలీనట్టు యాక్టింగ్…. పిశాచి….కామపిశాచి”
“ఫోన్లో చేసి ఏమి ప్రయోజనము?…. అంతా నీవల్లనే.ఇక్కడ చూడు ఎలా నిఠారుగా నిలబడి అవస్థపెడుతోం దో…..?”
“హేయ్….కంట్రోల్ చేసుకో..”
“అవ్వడం లేదు….ఏదొ ఒకటి చెయ్యవా?”
“నేనా?నేనేమి చెయ్యను?..పో….బాత్రూం కు వెళ్ళు..”
“బాత్రూం దేనికి?”
“నీవే చెప్పేవాడివి కదా!అప్పుడప్పుడు నన్ను తలచుకుంటూ ఏదో చేసుకునేవాడివని”
“పిచ్చిపిల్లా!…ఇప్పుడు నువ్వు ఉండగా….ఒక్కడినే చేసుకునే ఖర్మ నాకేంటి?”
“….నేనేమి చెయ్యగలను?”
“నాతో బాటు నువ్వూ రా, బాత్రూం లోకి”
“వ్వాట్……వెళ్ళరా బాబు”
“రావే….”
“నేనెలా రాగలను?”
“ప్లీజ్….”
“సరే….తప్పుతుందా..వస్తాను పదా!”
“ఎప్పుడు?’
“నువ్వు ముందు బాత్రూం కి పదా….అక్కడ నేను ఉంటాను”
“మ్మ్….ఏమి చేస్తావు?”
“అదంతా నాకు తెలియదు.నువ్వు రమ్మన్నావు..వచ్చాను .అంతే..”
“అయితే నేను చెప్పినట్లు చేస్తావా?”
“ఇంతవరకు నువ్వు చెప్పింది ఏది చెయ్యలేదు?”
“ఇప్పుడు చేస్తావా?”
“మ్మ్…..ఏం చెయ్యాలి?”
“ఇంతవరకూ, నిన్ను తలచుకుంటూ నేను ఒక్కడినే చేసుకునే వాడిని”
“మ్మ్……”
“ఈ రోజు నాకు నువ్వు చెయ్యాలి”
“అయ్యో…శివా! ఏమైంది నీకు?”
“నా కోసం చెయ్యలేవా?”
“సరే…..బాత్రూం లోకి వెళ్ళు”
“మరి..నువ్వు?”
“ముందే చెప్పాగా? నేను బాత్రూం లో ఉన్నానని”
“ఎస్….వెయిట్ డార్లింగ్”
“మ్మ్……” బాత్రూం లోకి వెళ్ళి నిఠారుగ నిలబడి,ఊగిపోతున్న మడ్డను చేత్తోపట్టుకుని మొడ్డ పై తొక్కను ముందుకూ,వెనక్కూ ఊపుకుంటున్నాను.సమ్మగా ఉంది.మాలతి నా వట్టలు సవరిస్తూ,నా దడ్డును చెత్తో గట్టిగా పిసుకుతూ జాడిస్తున్నట్టు కళ్ళు మూసుకుని ఊహించుకుంటున్నాను.అంతే…భళ్ళుమని ఆనకట్టలు త్రెంచుకుని చిక్కటి గంజి,బాత్రూం గోడంతా ఎగజిమ్మింది.కొన్ని క్షణాల తర్వాత,నా జంభాన్ని కడుక్కుని మంచం మీద వాలాను,మెల్లి మెల్లి గా నా మగతనం సొమ్మసిల్లుతోంది. మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టాను.
“మాలు!!…”
“ఊ…చెప్పరా?”
“ఏం చేస్తున్నావు?”
“అబ్బే….ఏమీ చెయ్యడం లేదు”
“మ్మ్…..”
“పడుకుందా?….”
“ప్రస్తుతానికి పడుకుంది”
“ఇక పడుకో ‘
“ఏయ్….పంతులమ్మా?”
“ఊ….”
“ఎంత సమ్మగా ఉందో తెలుసా?”
“నోరుముయ్యి”
“నీ చేతి పని,మార్వెలస్…”
“నోరు మూస్తావా?”
“మాలూ……!”
“ఊ….”
“నిజంగా నువ్వు చేసినట్టే ఉంది”
“ఇడియట్,,చేసింది నేనే గా?”
“నీకెలా అనిపించింది అప్పుడు?”
“ఇలాంటి ప్రశ్నలు వేయొద్దని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను?”
“చెప్పవే?”
“తెలీదు”
‘పొనీ…నచ్చిందా?”
“మ్మ్……”
“నిజంగా ఏదో ఒక రోజు ఇలా, మనమధ్య బాత్రూం లో జరుగుతుందా?”
“ఏమో తెలియదు”
“నాకోసం చెయ్యలేవా?”
“మ్మ్….”
“చెప్పవే…..ప్లీజ్” (ఇంకా ఉంది

No comments:

Post a Comment