CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 30

శివా,వద్దు…నా మాట విని. ఇది చాలా రిస్క్…ప్లీజ్” (మూలిగింది)
“మ్మాలు…..మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్” (కుడి చెయ్యితో తన ఎడం రొమ్ము పిచ్చి పిచ్చిగా పిసికేస్తున్నాను )
( తను గట్టిగా అరవబోయి……నోరు బలవంతంగా నొక్కుకుంటూ) “హాంగ్ గ్ గ్ గ్ ..ఏఏఏయ్ య్ య్ య్ ….నొప్పెడుతోందిరారారారా….”
“ఏమైందీ…..?” అడిగాను.(పిసకడం ఆపి…..ముచ్చికను మాత్రం వ్రేళ్ళతో లాగుతూ)
(బిడియంగా) “పో…..శివా! అది చాలా నొప్పిగా ఉందిరా…మెల్లిగా ప్లీజ్ ”
“అదే…ఎందుకని నొప్పి ? అని అడుగుతున్నాను ”
“మ్మ్మ్మ్మ్….రాక్షసుడా…రాత్రి నీ ఇస్టమొచ్చినట్టు కొరికేశావు…ఇప్పుడు అది ముట్టుకుంటేనే మంటగా ఉంది.”
“ఓహ్…..సారీ రా “( మృదువుగా సన్నును పామాను )
” మ్మ్..మ్మ్..మ్మ్..” (కళ్ళు మూసుకుంది )
“మ్మ్మ్మాలు……డార్లింగ్…” (నా ఫిరంగి నిఠారుగా తన తొడల మధ్య నల్లటి పొదతో కప్పబడిన రణభూమిని ముద్దడుతోంది)
“చెచెచెప్పరా……..”
“కళ్ళు దించి ఒక్కసారి క్రిందకు చూడు….”
( సిగ్గుతో) “కుదరదు…..క్రింద ఏముంది….?
“చూడవే పిచ్చిమొద్దు,నా మొడ్డ నీ పూకును ఏదో అడుగుతోంది”
“ఏం అడుగుతోంది?” (గుస గుసగా)
“స్వర్గానికి ఇరుకైన రాచబాట”
“ఛీ……పోరా..”( తన ముఖాన్ని ఇంకా దగ్గరగా నా ఛాతిలో దాచుకుంటూ,ఎత్తి ఉంచిన కాలు క్రిందకు దించబోయింది.
తన ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకుంటూ,తన తొడను ఇంకా పైకీ లాక్కున్నాను.
“క్రింద విలవిలలాడుతున్న,వాడిని చూస్తే నీకు జాలి కలగడం లేదా?కొంచం హెల్ప్ చెయ్యొచ్చుగా”
“అభ్భా …ఛా..అలాంటి పప్పులేమీ ఉడకవు”( సిగ్గుతో అన్నప్పటికి పెదవుల మీద ఒక చిన్నటి చిరునవ్వు క్షణకాలం కనబడి మాయమయ్యింది).
“దాన్ని పట్టుకుని నీ బెజ్జంలో పెట్టుకోవే”(చిరుకోపంతో)
తను నా ఛాతి మీద నుంచి తన తల ఎత్తకుండానే,కుదరదు అన్నట్టు తల అడ్డంగా ఊపింది.
నేను తన నుదుటి మీద ముద్దు పెడుతూ,”ప్లీజ్………మాలూ….నా రెండు చేతులు బిజీగా ఉన్నాయని కదా!!! నువ్వే చూడు…..పెట్టుకోవే..ప్లీజ్”
“ఇక మూసుకుంటావా,ఇంతటితో,ఇక చాలు”
“కొంచంసేపేనే…నా బంగారం…కాదనకు”
“వద్దు శివా,నా మాట విను,ఎవరైనా చూశారంటే,అంతే…ఇక నాకు చావే శరణ్యం.” (కొంచం తత్తరపాటుగా)
నాకు కోపం నషాళానికి అంటుకుంది.”పావే…పో…ప్రేమగా,ఇష్టంగా నిన్ను బ్రతిమాలడం నాదే తప్పు” అంటూ విసురుగా,నా నడుము మీద ఉన్న తన కాలును క్రిందకు త్రొయ్యడానికి ప్రయత్నించాను.ఇలా జరుగుతాదని ఎదురుచూడని మాలతి,చటుక్కున తన కాలును క్రిందకు త్రోస్తున్న నా చెయ్యిని పట్టుకుంది.
“ఇప్పుడు నేనేమన్నాని కోపం..?నా పరిస్థితి కూడా అర్థం చేసుకో…అయినా…ఇంత కోపమా?”
“కాదా!! మరి? సంతోషంగా ఉన్న ఇలాంటి సమయంలో చావు,గీవు అంటే తిక్కరేగదా? పిచ్చి పూ………” (అనుకోకుండా వ్హచ్చిన బూతుమాటను మింగెశాను).
హఠాత్తుగా తన కంట్లో నీరు నిండుకుంటోంది,మొహం విషాదంగా మారింది.నా కళ్ళలోకి చూస్తూ,
“సారి శివా, నన్ను క్షమించు.నిన్ను నొప్పించాలని ఏదీ అనలేదు.ఇలా కోప్పడకు,నువ్వు కోపగిస్తే నేను తట్టుకోలేను”
నేను ఏమీ మాట్లాడలేక పోయాను.తను మళ్ళీ,
“ప్రామిస్ శివా,నువ్వు అలిగినా,కసురుకున్నా,కోపగించుక్కున్నా,నేను తట్టుకోలేను.మనస్సు విల విలలాడిపోతుంది.ఇంకా కోపమా?”
“అదేమీ లేదు,చెప్పూ..”
తను తల వంచుకునే,నా ఎడం చెయ్యి తీసి తన కుడి రొమ్ము మీద వేసుకుంది.నా చేయి తనంతట తానుగా మెత్తగా నిమరసాగింది.తను తను తల ఎత్తకుండానే,
“చెప్పు శివా,ఇప్పుడేమి చెయ్యమంటావు”
తన ఎడమ చెయ్యి,నా తన్నుకుంటున్న బలసిన కొండిని సంశయిస్తూ పట్టుకుంది.ఆ స్పర్శకు అది ఇంకా ఉబ్బింది.నేను నా నడుము కొంచము క్రిందకు జరిగి ముందుకు జరిగాను.నా నల్లటి బొంగుకుకు ముందు లావుపాటి గులాబి గుండును తన చీలికను తగిలిస్తూ తన కుడి కాలు కొంచం పైకి లేపింది.మెరుస్తున్న గుండు ఇంకాస్త లోపలికి జరిగింది.నా నడుము మీద ఉన్న తన ఎడమ తొడను ఇంకొంచము పైకి లేపాను.పట్టుదొరికింది.నా నడుము కొంచం పైకెత్తి ఇంకాస్త లోపలికి తోశాను.అప్పటికే కసితో, తడిసిపోయిన హిమదిబ్బను చీల్చుకుంటూ వెళ్ళిన ఉక్కుచుక్కానిలా,తన మందమైన తొనల మధ్య, ఉన్న సన్నటి పగులును పగలదీసుకుంటూ కడకంట వెళ్ళిపోయింది. ఆ తోపిడికి మాలతి కొంచం తలపైకెత్తి,
“స్ స్ స్ స్ స్….అహ్ హ్ హ్ హ్ …అఁగ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్గ్'” సన్నగా మూలుగుతూ,కళ్ళు మూసుకుని క్రింది పెదవి కొరుక్కుంటోంది.మొహమంతా చిరు చెమట.
“శివా,కోపగించుకోకు, సమయం ఎంతో లేదు….తొందరగా కానియ్యి ”

No comments:

Post a Comment