CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 16

“ఏయ్ ఏంటి ఇది?….వదలరా ”
“మ్మ్……”
“శివా!! తలుపు తెరచి ఉంది..ప్లీజ్ వదులు ”
“మ్మ్….మ్మ్మ్….మ్మ్…”
“శివ!!ప్లీజ్ వదులు…ఎవరైనా వస్తారు ”
“ఏవరైనా వస్తే,మనకు తెలుస్తుందిలే ”
“అందుకని ఇలా పచ్చిగా హాల్ లోనా? ”
“నోరుముయ్యవే…ష్ ష్ ష్..హా..”
“ష్ ష్ ష్…..హా హా..శివా!!…ప్లీజ్ ”
“మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
“శివా!! వదులు…ప్లీజ్..నాకు బోల్డంత పని..హా…..మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్”
ఇక తనను మాట్లాడనీయకుండా,నా పెదవులతో తన పెదవులను ఆక్రమించుకున్నాను.తనలో పట్టు సడలుతోంది.
ఛిన్న మూలుగుతో తన పెదవులు విచ్చుకున్నాయి.నా నాలుక తన పెదవులను,నా చేతులు తన సళ్ళను నొక్కుతున్నాయి.
“శివా….వద్దు…భయంగా ఉంది..లెగు ”
“మాలు!! ప్లీజ్…కొంచంసేపు….మాటాడకు ”
నా చెయ్యి మెల్లిగా తన నైటీ జిప్పు క్రిందకు లాగి,ఎడమ చేత్తో తన బలసిన బంగిని పళ్ళలొ ఒకదాన్ని బ్రా తో సహా పట్టుకున్నాను.క్రింది పెదవి మెల్లిగా కొరుకుతున్నాను.తట్టుకోలేక తను తల తిప్పింది.తనగొంతు మీద ముద్దు పెడుతూ ,గొంతును నాకుతున్నాను. గొంతు మీది రెండు అడ్డు గీతలు దగ్గరగా,అందంగా కబడుతున్నాయి,నాలిక చివరితో ఆ గీతలను నాకాను.తనలో ఎదురింపు తగ్గింది.చిన్నగా వద్దు వద్దు అనే మూలుగు వినబడుతోంది.రొమ్మును పిసుకుతున్న నా చేయిని బయటికి తీశాను. తన కళ్ళలో నిరాశ క్షణకాలం కనబడి మాయమయింది.”చాలు శివా,చాలా ఓవర్ గా వెళ్ళుతున్నాము” అంటూ లేస్తున్న మాలతి నడుము పట్టుకుని గుంజాను.క్రింద కూలబడ్డ మాలలతి పెదవులు మీద గాఢంగా ముద్దుపెట్టుకున్నాను.నా చేతులు తన సళ్ళమీద తమ పని చేసుకుపోతున్నాయి.తను క్రిందకు జారింది.నా భుజాలు పట్టుకుంది.నేను తన లోలంగాతో బాటు నైటీని పైకి జరుపుతున్నాను.నున్నటి పిక్కలు సవరిస్తూ మోకాలు దాకా పైకి లేపేశాను. మెల్లి మెల్లిగా తొడలు దాకా పైకి లెపుతున్నాను.కిటికి నుండి పడుతున్న చిరు వెలుతురు లో అరటి బోదలులా బాగా బలసిన మాలతి తొడలు,తెల్లగా దంతం లా మెరిసిపోతున్నయి.వెంట్రుక అనేది లేకుండా పాలరాయిలా నున్నగా ఉన్నాయి.తట్టుకోలేకపొతున్నాను.నా చర్యకు తన దేహం కంపించడము తెలుస్తోంది.
“చాలు శివా!! చాలా తప్పు చేస్తున్నాము….వదులు…ఏవరైనా వస్తారు”
తన చేయి నా చేతిని అడ్డుకోవడం వల్ల,సగం తొడ కంటే పైకి నైటీని లేపలేకపోయాయాను.మెల్లిగా తొడను గిల్లాను.”హా..చ్చ్….”అంటూ మాలతి మూలిగింది.రెందు తొడలను మెల్లిగా పాముతూ,పిసుకుతూ నా చేయి తొడల మధ్యకు వెళుతోంది.బలసిన తొడలు ఒకదానికొకటి దగ్గరగా ఉండడం వల్ల,చెయ్యి లోపలికి వెళ్ళడం కష్టంగా ఉంది.తను తొడలను బలంగా దగ్గరగా నొక్కిపెట్టింది.నేను తన చెవిలో గాలి ఊదుతూ,మత్తుగా
“ప్లీజ్ మాలు!! ” అన్నాను.
“ఏయ్…ఏమి చేస్తున్నావు?…టూ..మచ్..ఇక చాలు”
“ప్లీజ్…….మాలు”
“స్స్స్స్..స్స్స్స్..స్స్స్స్.స్స్…ఏంట్రా ఇది…..వదులు ”
“ప్లీజ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్జ్…..బంగారం…”
“మ్మ్మ్.ఆఆఆ…..ఏంకావాలి ఇప్పుడు?”
“తొడలు కొంచం విడదీయి…..ప్లీజ్”
“అహ్…వద్దు శివా! ప్లీజ్..జరిగింది చాలు..ఇది చాలా తప్పు…తలుపు బార్ల తీసి ఉంది…ఇక లెగు ”
“మ్మ్….ప్లీజ్ ”
“అర్థంచేసుకో…ఇప్పుడు వద్దు”
“ఎందుకని వద్దు ”
“అయ్యో..నీకెలా చెప్పాలి?..వద్దు శివా!! ”
“చెప్పవే..ప్లీజ్ ”
“ఒరేయ్ వెధవ..లోపల ఏమి వేసుకోలేదు” సిగ్గుతో మొహం అటువైపు పెట్టింది.
అది విన్న నాకు,ఒళ్ళంతా జివ్వుమంది.మునిపంటితో తన గొంతును కొరుకుతూ,నాలికతో రాస్తున్నాను.తన ఒళ్ళు జలదరిస్తోంది.అలా నాలుకతో రాస్తూ,మెల్లిగా తన చెవిలో “కొంచం కాళ్ళు విడదీయవా”అని బ్రతిమాలాను.”అయ్యో శివా!!ఇంత మొండితనమా?”మత్తుగా మెల్లిగా కసురుకుంది.మెల్లిగా కొంచం కాళ్ళు విడదీసింది.అంతే చట్టుక్కున నా చేయి చేరవలసిన చోటుకు చేరుకుంది.నా చేతికి తన తడి తగిలింది.గబుక్కుని తను ముందుకు వంగి నా చేతిని తొడలతో బలంగా నొక్కిపెట్టింది.నున్నటి,బరువైనా ఆ తొడల మధ్య నా చెయ్యి ఇరుక్కుంది.హాయిగా అనిపించింది.ఇద్దరిలో ఊపిరి ఎక్కువయ్యింది.తన కళ్ళు భూమికి అతుక్కుపోయాయి.”వదిలేయ్ శివా!!”బలహీనంగా అంది.
నేను వదలకుండా తొడలను సవరిస్తూ చెయ్యిని బలంగా ముందుకు తోశాను.నా మూడు వ్రేళ్ళకు తన ఆడతనం తగులుతోంది.తను మెలికలు తిరుగుతు నా చెయ్యిని ఆపడానికి నొక్కి పెట్టింది.
“స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్….ఆ.హ్….శివా!!చాచాచా…..లులులు..హాహహారతీ…వచ్చెస్తాదిదిదిదిదిదిది ”
తన పీఠం వ్రేళ్ళకు తగులుతుంది,అక్కడున్న తడిసిన రోమాలను వ్రేళ్ళతో సవరిస్తున్నాను.
నా దండు పాంటు నుండి బయటకు రాడానికి అవస్తపడుతోంది.అండర్వేయర్ లోపల విశ్వరూపం దాల్చి బుసలు కొడుతోంది..తన ఒళ్ళంతా చెమటపట్టేసింది.కళ్ళు మూసుకుంది.గొంతు నుండి జారుతున్న చెమట ధార క్రిందకు జారుతూ పాలిండ్ల మధ్య లోయలొ కలిసిపోయింది.ఒక చేత్తొ తన చేయి పట్టుకుని మెల్లిగా నా ప్యాంటు ఉబ్బు మీద పెట్టాను.హఠాత్తుగా కళ్ళు తెరచి,మెరుపు వేగంతో షాక్ కొట్టినట్టు, బలంగా చెయ్యి లాక్కుని లేచి నిలబబడింది.నేనూ వదలకుండా లేచి నిలబడి తనను హత్తుకున్నాను.కొంచం పెనుగులాడింది.నా కౌగిలి వేడికి కరిగిపోయింది.మెల్లిగా మళ్ళీ నైటీని పైకి లేపుతున్నాను.తొడలు పిసుకుతూ ఇంకా పైకి లేపుతున్నాను.మాలతి చేష్టలు లేకుండా ఉండిపోయింది.చెవి దగ్గర మాలతి మూలుగులు వినపడుతున్నాయి.
“వద్దు..శివా!!..ప్లీజ్…నేను పెళ్ళైన దాని.ఇది మహా పాపం….ప్లీజ్…” (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment