CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 13

మాలతి మెసేజ్
” పడుకున్నవా శివా?”.
నాకు ఆశ్చర్యము వేసింది.ఎప్పుడూ నేనే మెసేజ్ పెడుతుంటాను,కాని ఈ రోజు మొట్టమొదటి సారిగా తను మెసేజ్ పెట్టింది.నాలో నేనే పొంగిపోయాను.తెల్లవారుఝాము 2 అయ్యింది,ఇప్పుడు రిప్లై యిద్దామా వద్దా అనే మీమాంస లో
“సారి మాలతి. బాగా అలసిపోయి తొందరగ పడుకున్నాను,నీ మెసేజ్ చూడలేదు. గుడ్ నైట్, హాయిగా పడుకో”
అంటూ మెసేజ్ పెట్టను.కాసేపట్లో రిప్లై వచ్చింది.అదిరిపడ్డాను.ఈ సమయంలో మాలతి ఇంకా పడుకోలేదా అనుకుంటూ,మెసేజ్ చూశాను
“ఇట్స్..ఓకే రా”.
వెంటనే మెసేజ్ పెట్టాను
“ఏయ్…మాలతి,ఇంకా నిదుర పోలేదా?”
“ఆయన ఆఫీసులో పని ఉంది,రాత్రికి రానని ఫోన్ చేశారు,అందుకని పెందలాడే భోజనం చేసి పడుకున్నాము. పదకొండు గంటలకు మెళుకువ వచ్చేసింది,ఇప్పుడుదాక టివి చూసి ,ఇప్పుడే నడుము వాల్చాను,ఇంతలో నీ మెసేజ్”
“అవునా? ఆయన ఎప్పుడు వస్తారు?”
“ఉదయం 5 గంటలకు అనుకుంట”
“నిద్ర వస్తోందా?”
“లేదు,నీకు?”
“లేదు,నాకూ రావడం లేదు….ఏదైనా చెప్పు?”
“ఏమి చెప్పను”
“పిల్లలు ఏమి చేస్తున్నారు?”
“పడుకున్నారు, పిల్లల రూం లోనే పడుకున్నాను”
“మ్మ్….మాలతి..”
“చెప్పరా?”
“నాకు చూడాలని ఉంది”
“ఏంటి?”
“నీ బొడ్డు ”
“ఛ్ఛీ….పోరా…”
“నిజంగానే…ఇంకా ఆ దృశ్యం కళ్ళముందే మెదులుతూ ఉంది”
“ఏయ్…నోర్ముయ్…తనువుతీర చుసావుగా?…ఇంకేంటి?..వెళ్ళి పడుకో”
“ఇప్పుడు చూడాలని ఉంది”
“గమ్మున ఉండు శివ”
“ఎందుకని”
“వద్దు శివా!!మళ్ళీ మనం తప్పు చేస్తున్నామనిపిస్తూంది”
“ఛూడు మాదవి..నేను ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉంటున్నాను.నీవే..ఘడియ ఘడియకు మారిపోతున్నావు”
“అలా ఏమి లేదు..నేనూ ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉన్నాను”
“సరే…ఒకటి అడుగుతా చెప్పు”
“ఏంటది?”
“ఇన్ని రోజులు మనం స్నేహితులు గా ఉన్నాము కదా!.ఒక్కసారి కూడా నామీద నీకు సెక్స్ ఫీలింగ్ రాలేదా?”
“నోర్ముయ్..ఇలాంటివి నన్ను అడక్కు”
“చెప్పవే”
“నాకు తెలియదు”
“నటించకు”
“ఇంతమాత్రానికి కోపమేందుకు….నాదగ్గర సమధానం లేదు”
“అదంతా కుదరదు చెప్పు”
“ష్.. శివా! ఏమైంది నీకు?..ఇంతకూ నీకేమి కావాలి”
“నిన్ను చూడాలి”
“ఇప్పుడెలాకుదురుతుంది?..ఆర్ యూ మాడ్?”
“సరే…అయితే….నీతో మాట్లాడాలని ఉంది కాల్ చెయ్యి”
“ఇప్పుడా? ..కుదరదు”
“ఆయనా లేరుగా…మాట్లాడవే”
“‘పిల్లలు పక్కనే పడుకుని ఉన్నారు…ఇప్పుడొద్దు”
“పర్వాలేదు..నీ రూం కి వచ్చి మాట్లాడు”
“వద్దు శివా”
“మాట్లాడవే ప్లీజ్ ”
“మ్మ్…కొంచం ఆగు”
“సరే”
కొంచంసేపట్లో తను కాల్ చేసింది.
“హలో”అన్నాను
“చెప్పరా కోతి ? ఏంటి ఈ సమయం లో మాటలు?”
“తెలీదు..మనస్సంతా నీ ఆలోచనలే’
“ఎందుకని?”
“ఎందుకనో నీకు తెలీదా?”
“తెలియదు”
“చెప్పనా?”
“మ్మ్….”
“నీవు కావాలి”
“ఇడియెట్…ఎందుకూ?”
“అన్నిటికీ”
“ఛీ …నోర్ముయ్”
“కుదరడం లేదు,ఏదో అవుతోంది”
“ఏంటవుతోంది?”
“మూడ్ గా ఉంది”
“మ్మ్….”
“మాలు…”
“ఏంట్రా?”
“ఏదైనా చెప్పు”
“మ్మ్…నువ్వే చెప్పు”
“నువ్వు కావాలి”
“మ్మ్మ్…..”
“తీసుకొనా?”
“శివా!! చాలు ఏదోలా అవుతూంది”
“చెప్పవే?”
“ఏమని చెప్పను?”
“తీసుకోనా?”
“దేన్ని ?”
” నిన్ను”
“ఎలా?”
“నువ్వు సరేనని చెప్పు”
“పో ..నేను చెప్పను”
“ఒప్పుకోవే”
“ఆహా!!ఇంతవరకు చేసినవన్నీ నేను ఒప్పుకుంటేనే చేసినట్టు”
“అయితే….తీసుకోనా?”
“నాకు తెలియదు”
“మాలు….”
“మ్మ్…..”
“రా..వే ”
“ఏక్కడకి”
“నా దగ్గరికి”
“పో…మీ ఇల్లు నాకు తెలియదు”
“అయితే నేను రానా?”
“వద్దు నాయన”
“ఏం?…ఎందుకని?”
“నువ్వు వస్తే గమ్మున ఉండవు”
“అవునా?ఏం చేస్తాను?”
“పాపం ఏమి తెలీదు ? ఎంత అమాయుకుడివో! ”
“చెప్పవే?”
“పోరా..”
“వెళ్ళిపోనా?”
“వద్దులే…మట్లాడు”
“మ్మ్..చెప్పవే”
“ఏమి చెప్పమంటావు?”
“ఎక్కడున్నావు?”
“బెడ్ రూం లో”
“డోర్ లాక్ చేశావా?”
“మ్మ్…”
“పడుకున్నవా?”
“మ్మ్….”
“ఏ డ్రెస్ లో ఉన్నావు”
“చీర కట్టుకున్నాను”
“నైటీ వేసుకోలేదా?”
“లేదు”
“చీర బొడ్డు క్రిందకు కట్టావా?”
“లేదు ఎందుకు?”
“బొడ్డును చూడాలి”
“కసి తీరా చూశావుగా?”
“మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడాలనిపిస్తోంది చీరను క్రిందకు జార్చు”
“మ్మ్…”
“క్రిందకు లాగేవా?”
“మ్మ్…”
“బొడ్డు కనబడుతుందా?”
“మ్మ్….’
“స్ స్ స్…..మాలు…..”
“మ్మ్…చెప్పు”
“వెరీ సెక్సీ…”
“ఛీ…..”
“చాలా అందంగా వుందే”
“ఏయ్…ఏంటా చూపు?”
“దగ్గరకి వచ్చి చూస్తున్నాను”
“మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్……”
“నడుము మీద ముద్దు పెట్టుకోనా?”
“వద్దు..ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్…ప్లీజ్”
“నడుము మడతల మీద ముద్దుపెడుతున్నా”
“మ్మ్…..”
“ఒక మడతను నిమిరుతూ,మిగిలిన రెండు మడతలని ముద్దుపెట్టుకుంటున్నాను”
“స్సాహ్..హా”
“బొడ్డు ముద్దుపెట్టుకుంటున్నాను.నా వెచ్చటి ఊపిరి నీ బొడ్డుకు తగులుతూ ఉంది”.
“ఓహ్…..వద్దు శివా..”
“నాలుక నీ బొడ్డు చుట్టూ త్రిప్పుతున్నాను”
“మ్మ్…..”
“నాలుక కొస బుడ్డులోకి మెల్లిగా దూరుతోంది”
“ఊహ్……..”
“బొడ్డంతా నాలుకతో కుళ్ళ బొడుస్తున్నాను”
“చాలు ,శివా! తట్టుకోలేకపోతున్నాను”
“నా చెయ్యి నీ నడుము మీద నుంచి మెల్లి మెల్లిగా వెనుకకు వెళ్ళింది”
“ఓహ్…..శివా! చెప్పేది నీకే….చాలు..ఆపు” (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment