CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 29

రెండో సన్నూ బయటపడింది.పసిమి ఛాయలో ,ఉదయ కిరణాలు పడి,దగ దగ మని మెరిసిపోతోంది. మదంతో తిమ్మిరెక్కిన నేను తట్టులోలేక దాన్ని నోటందుకుని లేగ దూడ కుమ్మినట్టు కుమ్ముతున్నాను. నా దాడికి తట్టుకోలేక్,నా నుండి విడివడడానికి తను విఫల ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. తన నైటీని ,లోలంగా తో బాటు పైకి లేపాను.నా ఈ దాడిని ఆపడానికి తను అడ్డుకో పోబోయింది.అంతకంటే వేగంతో తన తొడలపై దాకా లేపి,పాలమీగడలా నున్నటి,గుండ్రటి రెండు పిర్రలను, నా రెండు చేతులతో కప్పేశాను.తను నైటీ ని క్రిందకు లాగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.పిర్రలను పిసికుతూ, పిర్రల మధ్య గాడిలో నా వ్రేళ్ళతో పాముతూ,గాడిలో దాగి, ముడుతలతో,ముడుచుకున్న చిన్నటి బొక్కను చూపుడు వేలుతోరాస్తు, కొంచం లోపలికి తోశాను.
తను నన్ను ఎర్రగా చూసింది.నేను కొంటెగా నవ్వాను.
” ఏయ్,శివా….అక్కడంతా చేయి పెట్టదానికి నీకు అసహ్యంగా లేదు ?….నన్ను వదులు..”
” ఇందులో అసహ్యమేమి ఉంది? నా మాలతిది ఏదైనా నాకిష్టమే….” ( నా చెయ్యి ముందు వైపుకు తెచ్చి ,నున్నటి బలమైన తొడలను నిమురుతూ,తన అంతరంగ వెంట్రుకలను తడుముతున్నాయి)
“ఆగ్ గ్ గ్ గ్ ….శివా…….హాస్ స్ స్ స్ …చాలు” (తన గొంతు తడుమారుతోంది)
“ష్ ష్ ష్ ష్…..కొంచం సేపు…..ఆహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్” ( నా వ్రేళ్ళు తన ఆతులు నిమురుతూ,మొలకల మధ్య దాగి ఉన్న నిలువు పూత రేకులను పట్టుకున్నాయి)
ఇంకొక చేత్తో తన చెయ్యి పట్టుకుని లుంగి పైనుంచే నా నిగిడిన బొంగు మీద పెట్టాను.తను చటుక్కున చెయ్యి లాగేసుకుంది.నా వ్రేళ్ళు నిలువు బద్దల మధ్య , పైకీ క్రిందకూ కెలుకుతూ స్వర్గ వాటికను వెతుకుతోంది.చెయ్యి లాకున్న మాలతి నన్ను కోపంగా చూస్తూ,
“ఛీ….గాడిదా!!!!..ఏంటి నీ ఉద్ఢేశ్యం….అసలు ఏమి కావాలి నీకు ?”
“నువ్వేనే కావాలి…నా మోహిని” (వేలికి తేనెలూరుతున్న మదన కుహరం దొరికింది.తేనె జారుడుకి,మెత్తగా వేలు లోపలికి వెల్లింది)
వేలును లోపలికి,బయటికి రాపాడిస్తూ,మధ్య వేలును కుడా చూపుడు వేలుకు జత చేశాను.నా రెండు వ్రేళ్ళు తన అంతరంగాన్ని చిలుకుతున్నాయి.ఆ మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ,పులకరిస్తూ మాలతి కళ్ళు మూసుకొంది.మైమరుపుతో మెల్లిగా కళ్ళు తెరచి,మత్తుగా,
“ఎందుకని…..?”
నాకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది.సముదాయించుకొని,చిరుకోపంతో “మ్మ్మ్మ్మ్మ్….నీ…..పూ…కులో,నా మడ్డ పెట్టడా……..” (మధ్యలో ఆపేశాను)
నామాటలకు తను అవక్కాయి అయ్యి,”ఖర్మ…ఖర్మ.ఎంటా పాడుమాటలు?”
“అహ్హాహ్హాహ్హాహ్హా….మరి లేకపోతే, ఎందుకూ? అని అడిగితే ఎలా చెప్పమంటావ్ ? అందుకే నిజం చెప్పాను.నువ్వు కావాలి…రాత్రి లాగ,పరిపూర్ణంగా…సంపూర్ణంగా……”
(సిగ్గుతో చెక్కిళ్ళు ఎరుపెక్కాయి) “ఇప్పుడా ….?”
“అవును….ఇప్పుడే…” ( నావ్రేళ్ళు కామరసం ఊరుతున్న తన పూకును కవ్వంలా చిలుకుతున్నాయి)
“ఆహ్ హ్ హ్…..ఇక్కడా….?” ( మత్తుగా కళ్ళుమూసుకుంటూ)
“అవునే….ఇక్కడే..”
“ఛీ…పో…ఇక్కడెలా కుదురుతుంది..?”
“సరే అయితే….హాల్ లో చేసుకుందాం,రాత్రి లాగ……సరేనా……..?.” (రెండు వ్రేళ్ళూ ఊబి లోతంతా కెలుకుతూ ఉంటే,బయట ఉన్న వ్రేళ్ళు ఊబి అంచులు నిమురుతున్నాయి)
(నివ్వెరపోయి) “నీకేమైనా బుద్దుందా?”
“అందుకే ,ఇక్కడే కావాలని చెబుతున్నా…”
“వద్దు శివా, భయంగా ఉంది.ఎవరైనా వస్తే పరిస్థితి ఆలోచించు”
“ఎంతో టైం అక్కరలేదు…కొంచంసేపే…..”
“ఏంటీ మంకు పట్టుదలా….?”
“నేను తట్టుకోలేక పోతున్నాను…ఒకే ఒక్కసారి…ప్లీజ్”(వ్రేళ్ళతో కెలుకుతూ తన మెడమీద ఎంగిలి పడేలా ముద్దుపెట్టుకుంటున్నాను)
ఇద్దరిలొ మత్తు ప్రవహిస్తోంది.తను బదులు చెప్పలేదు. తన చేతులు నా బనీనులోకి వెళ్ళి ఛాతిని నిమురుతోంది.నేను ఒక చేత్తో నా లుంగిని విప్పేశాను.అది కాస్త జారి,నేల మీద పడింది.తన వైపు ఇంకొద్దిగా జరిగాను.నా కడ్డీ తన బొడ్డు క్రిందుగా రాసుకుంటోంది.తను తన ముఖం నా మెడ వంపులో సిగ్గుతో దాచుకుంది.మెల్లిగా తన ఊబిలో ఉన్న నా ఎడమ చేతి వ్రేళ్ళు బయటకి తీసి పిర్రను పిసుకుతూ,క్రిందకు జార్చి తొడను గట్టిగా నొక్కుతూ,నా చెయ్యి మోకాలి దగ్గరకు రాగానే అమాతంగా,తన కాలు లేపి నా నడుము మీదకు వేసుకున్నాను. ఇలా చెయ్యడంతో తను ఇప్పుడు ఒంటి కాలు మీద ఉంది.తొడలు రెండూ పుస్తకంలా తెరుచుకున్నాయి.నేను కొంచం వంగి,తన బొడ్డు క్రింద తచ్చాడుతున్న నా దడ్డును ఇంకొంచం క్రిందకు తెచ్చాను. సరీగ్గా,గుబురు పీఠం మీద తగులుతోంది. ఆ గుబురు,మొడ్డ శీర్షానికి గరుకుగా తగులుతూ,రెచ్చగొడుతూ,కవ్విస్తున్నాయి.తను తీయగా మూలిగింది. (ఇంకా ఉంది

No comments:

Post a Comment