CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 26

ఇప్పుడే,ఇక్కడే చెయ్యాలని ఉంది “నా మధ్య వేలు కుడా, చూపుడు వ్రేలుతో పాటు పూకు ప్రవేశం చేసింది.ఇద్దరు బిడ్డల తల్లి అయినపట్టికీ,తేనె ఊరుతున్నప్పటికీ,బిగుతుగా ఉంది.
“వెధవ్వేషాలు చాలు శివా,అయనను ఈపరిస్థితిలో పెట్టుకుని,నేను ఇలా ప్రవర్తించడం,నాకే సిగ్గుగా ఉంది.ప్లీజ్ వదులు”
“ఫ్లీజ్ ..మాలు ”
“నో…శివా,అర్థం చేసుకో”
“నా…ఫీలింగ్స్ కూడా అర్థం చెసుకోవే” తన బిగుతైన కుహరం పై బాగాన ఉన్న బుడిపను గోరుతో మెల్లిగా మీటాను.
“తెలుసు శివా,ఏయ్….ఆహ్..అక్కడ….హ్మ్మ్మ్మ్..స్ స్ స్ స్ ,నీకోసమే గా,ఇలా ఇంత పెద్ద రిస్క్ తీసుకొని…ఆఆఆ…స్ స్ స్ స్ …అహ్ హ్ హ్ హ్..”( నా వ్రేళ్ళు, లేత చర్మపు ఒరలో ఉన్న బుడిపను లాగుతూ,నలుపుతూ,సవరిస్తున్నాయి)
“ఏ ఆడది ఇలాంటి స్థితి లో,ఇలా ప్రవర్తించదు.నేనె సిగ్గులేకుండా,ఇలా బరితె……ఏయ్….స్ స్ స్ స్ స్..మెల్లిగా,నొప్పిపుడుతోంది”( నా రెండు వ్రేళ్ళు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పూకులోకి దూరుతూ,పూకును చిలుకుతున్నాయి)
“నిన్ను నేను దూరంగా ఉంచలేకపోతున్నాను,స్ స్ స్ స్ స్,అందుకని అనుమతించలేక పోతున్నాను….ఆహ్…అమ్మా..ఆహ్..మ్మ్…శివా,నిజంగా,,ఆక్..ఆఅహ్…నువ్వంటే ,నాకు ప్రాణం…హబ్బా…ష్ హ్స్ హ్స్”
“నాకు తెలుసు పిచ్చిదానా ”
“అన్నీ తెలిసి,ఎందుకు?నా పొజిషన్ అర్థం చేసుకో..మ్మ్…..ఆహ్..శివా,..మెల్లిగా..ఆంగ్ ”
“మ్మ్….” నా రెండు వ్రేళ్ళు,ఇప్పుడు ఒకేసారి లొపలికి దూరాయి.తను తన రెండు తొడలను బాగా విడదీసింది.కసితో నేను వ్రేళ్ళతో తన తేనె తుట్టను కుళ్ళపొడుస్తున్నాను.
“శివా,భయంగా ఉంది.ఆయన వచ్చెస్తారేమో..ష్…అబ్బా….ఆహ్…మ్మ్మ్మ్మ్”
“రారు….ఆయన ఎలా వస్తారు?????” నా వ్రేళ్ళు పూకు లోగోడలు ముందుకు వెనకకు తోడేస్తున్నాయి.వ్రేళ్ళు తన బంకతో తడిచి పొయాయి.
“అబ్బా…..శివావావావా……స్ స్ స్ స్..ఎందుకురా…ఇలా..చంపేస్తున్నావూ…మ్మ్మ్…..హాస్..”
“మ్మ్…..ఆహ్….మాలూలూలూ….”
“వ్వ్ వ్వ్ వ్వ్…..”తన క్రింది పెదవి కొరుక్కుంటూ,మాలతి తన అంగం మీద ఉన్న నా చెయ్యిని గట్టిగా నొక్కుకుంటూ
“శివా…ఐ లవ్ యూ…..చెయ్యి తియ్యోద్దూ….నాకేదో..అ యి..పో…తోం..ది.” తన వొళ్ళు తమకంతో వణికింది.
నా చేతి వేగం పెంచాను.తను తాపంతో మెలికలు తిరుగుతోంది.చిగురుటాకులా ఉద్రేకంతో,ఎగిరెగిరి పడుతోంది.తట్టుకోలేక భళ్ళుమని కార్చుకుంది.చిక్కటి రసాలు నా చేతి వ్రేళ్ళను తడుపుతూ,ప్యాంటి గుండా తన తొడలను తడుపుతున్నాయి.తట్టుకోలేని మాలతి నా చెయ్యి లాగేసి,గబ గబ బాత్రూం లోకి పరుగెత్తి,తలుపు వేసుకుంది.
రాత్రి 9 అయ్యింది.డైనింగ్ టేబులు మీద వేడి వేడిగా భొజనం వడ్డించి “శివా,భోజనం టైం అయ్యింది,తినేసి ఇంటికి వెళ్ళు “అని పిలిచింది.నాకూ ఆకలిగా ఉండడం వల్ల,మారు మాటాడక భోజనం ముందు కూర్చున్నాను.
“ఏయ్,చెయ్యి శుభ్రంగా కడుకున్నవా? “చిలిపిగా నవ్వుతూ అడిగింది.
“పర్వాలేదు,భోజనం అమృతంలా ఉంటుంది “అన్నాను.అంతకంటే చిలిపిగా.
ఇంతలో ఏదో ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.మాలతి మాట్లాడి చిరాకుగా భర్త గదిలోకి వెళ్ళింది.కాసేపటి తర్వాత,బయటికి వచ్చి నాకు కూర వడ్డిస్తూ”పిల్లలు పికినిక్ వెళ్లిన బస్సు దారిలో పంచర్ అయిందట,వాళ్ళు రాడానికి రాత్రి 10 గంటలవుతుందట.ఆడపిల్లలు ఒంటరిగా అర్థరాత్రి ఎలా వెళతారనే జ్ఞానం కూడాలేదు మానేజ్ మెంటుకు ” విసుగుగా చెప్పింది.చెయ్యి తుడుచుకోడానికి తువ్వాలు ఇస్తూ,
” శివా,ఒక చిన్న హెల్ప్ చెయ్యగలవా ?”
” ఏంటి మాలతి ?”
“వాళ్ళను తీసుకు రావడానికి,ఈయన వల్ల కాదు.పోని నేను వెళదామనుకుంటే,రొడ్డు నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది.శ్రమ అనుకోనంటే,నువ్వు తీసుకుని రాగలవా? అయన నిన్ను అడగమన్నారు.”
(నేను కొంచం అలోచించి)”అటువంటిదేమీ లేదు, నేను తీసుకువస్తాను” అన్నాను.
“చాలా చాలా థాంక్స్ శివా ” అనందంగా అంది మాలతి.
నేను టి వి చూస్తూ కూర్చున్నాను,తను భర్తకు భోజనం పెట్టి,తానూ భోజనం చేసి,వంట గదిలో పాత్రలు సర్దుకుంటోంది.అరగంట తరువాత నేను పిల్లలను తీసుకోరాడానికి బయలుదేరాను.
పిల్లల కోసం స్కూల్ దగ్గర కాచుకుని ఉన్నాను.పికినిక్ బస్సు 11 గంటలకు వచ్చింది.పిల్లలను బైక్ ఎక్కించుకుని ఇంటికి చేరుకునేటప్పట్టికి సమయం 11.30 అయ్యింది.ఈ లోపల మాలతి చీర మార్చుకుని నైటీ లో ఉంది.పిల్లలు అక్కడే భోజనం చెయ్యడంతో,స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకుని వాళ్ళ గదిలో పడుకోడానికి వెళ్ళిపోయారు.నాకు ఒక గ్లాసుడు పాలు ఇచ్చింది.పాలు త్రాగి నేను బయలుదేరడానికి సిద్ధమయ్యాను.
“శివా,ఇక ఇప్పుడేమి వెళతావు, టైం పన్నెండు అయ్యింది.రాత్రికి పడుకుని ఉదయాన్నే వెళ్ళవచ్చు”
“లేదు మాలతి,పర్వాలేదు,నేను వెళ్ళగలను”
“ఏయ్,బాగా ఆలస్యమయింది.ఆయన కూడా నిన్ను రాత్రికి ఇక్కడే పడుకుని,పొద్దున్నే వెళ్ళమని చెప్పమన్నారు”
నేను కొంచం మొహమాటు పడి,సరే నని,ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పి సోఫాలో కూర్చున్నాను.ఇంతలో తను ఒక లుంగి తెచ్చి ఇచ్చి,పిల్లలను పడుకో పెట్టడానికి గదిలోకి వెళ్ళింది.నేను లుంగి లోకి మారి సొఫాలొ కూర్చుని ప్రక్కనే ఉన్న పుస్తకాని తిరగేస్తున్నాను.పిల్లలని పడుకో పెట్టివచ్చిన మాలతి,
” ఎక్కడ పడుకుంటావు “అడిగింది.
“ఇదిగో,ఈ సొఫాలోనే “చెప్పాను.
“దీని మీదా?”
“నో ప్రాబ్లం ..నాకు ఇది చాలు.”
తను లోపలికి వెళ్ళి తలదిండు,ఒక దుప్పటి తెచ్చి ఇచ్చి,కిచెన్ శుభ్రం చేసుకుని నాకు ‘గుడ్ నైట్’ చెప్పింది.తనను పరిశీలనగా చూశాను.ఆకు పచ్చటి షైనింగ్ క్లాత్ నైటీ లో శృంగారదేవతలా మెరిసిపోతూంది.తన చూపులు ఎందుకో నన్ను సందిగ్ధంలో పడేశాయి.
“లైట్ ఆరుపుకో “అంటూ తను,బెడ్రూం లోకి వేళ్ళి తలుపు వేసుకుంది.
నేను చొక్కా విప్పేసి,సోఫా మీద వాలాను.క్రొత్త ప్రదేశం వల్ల నిద్రరావడం లేదు.సమయం పన్నెండున్నర అయ్యింది.మాలతిని చూడాలని కొరిక కలిగింది.అంతే, కట్ డ్రాయర్ లో టక్ మని లేచి నిలబడింది.మెల్లి మెల్లిగా గాలిపోసుకుంటోంది.ఇక లాభం లేదనుకుని ,కట్ డ్రాయర్ విప్పి సోఫా క్రింద పడేశాను.మాలతి పడుకుని ఉంటుందేమోనని,నిగుడుతున్న మడ్డను చేత్తో పట్టుకుని ముందుకు వెనక్కు మెల్లిగా మెల్లిగా ఊపుకుంటున్నాను.మనస్సంతా మాలతి,ఇక ఆగలేకపోయాను.మెసేజ్ పెట్టాను..,
“మాలతి,ఏం చేస్తున్నవు?..పడుకున్నవా ?”
ఎదురుచూస్తున్నట్టే వెంటనే
“లేదు శివా” మాలతి జవాబు.
“ఏం?ఎందుకని? ”
“ఇంకా నిద్ర రావడం లేదు… నువ్వు పడుకోలేదా? ”
“లేదు…ఒళ్ళు కాలిపోతోంది”
“అయ్యొ…ఏమైంది? జ్వరమొచ్చిందా?”
“మ్మ్…ఒకలాంటి జ్వరమే,చలి జ్వరం.నీ తలపులతో ”
“గాడిద,కంగారుపడ్డాను తెలుసా?”
“మాలు!…”
“మ్….”
“నిన్ను చూడాలని ఉంది ”
“నోరుమూసుకుని పడుకో ”
“నీకు నన్ను చూడాలని లేదా?”
“నువ్వు మా ఇంట్లో మనిషిలా కలసి పోయి, అయన మనస్సును మెప్పించి,ఒక రాత్రంతా మా ఇంట్లో పడుకోవడం,నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యంగా,ఆనందంగా ఉంది తెలుసా?”
“మాలతీ,నిన్ను ఒక్క సారి చూడాలని ఉంది”
“వద్దు శివా,బుద్దిగా పడుకో ”
“నేను పడుకున్నా, ఇక్కడ లుంగిలో ఒకరు నిన్ను చూడాలని తహ తహ లాడుతున్నారు”
“ఛీ….పో”
“మాలు బంగారం! ”
“చెప్పరా…..”
“రా లేవా ?”
“పిల్లాటలా? ఈ సమయం లో ఎలా రాగలను? కళ్ళు మూసుకుని పడుకో ”
“ప్లీజ్….”
“ఆయన లెగిస్తే,కొంపలు అంటుకుంటాయి”
“ఒక వేళ ఆయన నిజంగానే లెగిస్తే, టక్కున వంటగదిలోకి వెళ్ళిపో…ప్లీజ్ రావే ”
“భయంగా ఉంది శివా,వస్తే నీవు గమ్మున ఉండవు ”
“ఏమీ చెయ్యను,ఒక ముద్దు మాత్రమే.సరేనా? ”
“నో …ప్లీజ్……..అండర్ స్టాండ్..మి ”
“అయితే రావా? ”
“రాను ”
“పో….బాగా నిద్ర పో”
“మ్మ్….”
“గుడ్ నైట్ ”
“ఏయ్…కోపమొచ్చిందా ?”
నేను జవాబు ఇవ్వకుండా,సెల్ ఫోన్ దూరంగా పెట్టి బోర్ల పడుకున్నాను.రెండుసార్లు మెసేజ్ టోన్ వచ్చింది.నేను పట్టించుకోలేదు.పది నిమిషాలు తర్వాత మాలతి పట్టీల శబ్ధం వినబడింది. శబ్ధం విని నేను,కళ్ళు మూసుకుని వెల్లకితల పడుకున్నాను.దగ్గరకు వచ్చిన మాలతి,మందస్వరంతో,
“ఏయ్,శివా ”
నేను కదల లేదు.మళ్ళీ,
“పడుకున్నవా? ”
అంటూ,నా భుజం కుదిపింది.కళ్ళు తెరిచాను.నైట్ లాంప్ తక్కువ వెలుతురులో,మాలతి బిగుతైన నైటీలోంచి అందాలు ఎక్కువగా కనబడుతూ,రతీ దేవిలా కనబడుతుంది.చెయ్యి పట్టుకుని నావైపు వేగంగా లాగాను.మాలతి నామీద పడింది.తన వీపు మీద నా రెండు చేతులు వేసి,నా వైపు హత్తుకుంటూ,తన రెండు పెదవులు నా రెండు పెదవులతో మూశాను.భయంతో తను విడిపించుకోడానికి ప్రయత్నించించినఫ్ఫటికీ,నా పెదవులు ధాటికి తట్టుకోలేక,కొద్దిగా సహకరించింది.తన మెత్తటి,పొంకమైన రొమ్ములు క్రింద నా చాతి నలుగుతూంది.ఇద్దరము కోరికతో,ఆవేశంగా ఒకరి నొకరు కోడేనాగుళ్ళా పెనవేసుకొని,ఒకరి పెదవులు నొకరు మార్చి మార్చి చీకుకుంటున్నాము.నా చేతులు తన బింకమైన పాలిండ్ల మీదకు వెళ్ళాయి.ఒక్కసారి భయంగా బెడ్రూం వైపు చూసింది.సళ్ళు నొక్కుతున్నాను.తను తమకంగా నన్ను హత్తుకుంది.నా చేతులు వెర్రెక్కాయి.సన్నగా మూలిగింది.నైటీ జిప్ క్రిందకు లాగాను.తను,
“ప్లీజ్,వద్దు “తీయగా,మెల్లిగా మూలుగుతూ నా చేతిని అడ్డుకోడానికి ప్రయత్నించింది.
అప్పటికే నా చెయ్యి,బ్రా నుండి ఉబికి బయటకి తన్నుకు వస్తున్న చన్నుల పొగరు అణచడానికి పూనుకుంది.తను కవ్వింపుగా కైపుగానా చెవిలో,
“ఇక చాలు శివా, వద్దు.ఉత్తి ముద్దేనని చెప్పి,ఇలా…. నీకు న్యాయం కాదు……వదులు ”
“కొంచం సేపు,మాటాడకు ”
“వద్దు.ఆయన మేల్కొంటారేమో..నన్ను వదులు..వెళతాను ”
నా చెయ్యి బ్రా లోకి వెళ్ళి తన కుడి సన్ను,నిమురుతూ ముచ్చికను పట్టుకున్నాను.వ్రేళ్ళతొ ముచ్చికను పట్టుకుని మృదువుగా అటూ,ఇటూ త్రిప్పుతున్నాను.తన ఊపిరిలో వెచ్చదనం తెలుస్తోంది.
“స్ స్ స్ స్ స్ స్ ….ఏయ్…ఏంటి ఇదీ…వదులు..”
“మా..లూ..లూ..లూ..నువ్వువ్వువ్వూ..కా…వా…లి.”
“వవవద్దూ………శిశిశివావావావా” అంటూ హఠాత్తుగా నన్ను తోసి,వాళ్ళ బెడ్రూం తలుపు దగ్గరకు వెళ్ళి తొంగి చూస్తోంది.

నేనూ తన వెనకాతలే వెళ్ళి మెల్లిగా అడిగాను
“ఏమైంది?”
తను తన పెదవులు మీద వేలు పెట్టి
“ష్ ష్ ష్” సైగ చేస్తూ,
“అయన లేచినట్టు అనిపించింది ” మెల్లిగా అంది.
“సరే…శివా, ఇక నేను లోపలికి వెళతాను” అని లోపలికి వెళ్ళబోతున్న మాలతి నడుము పట్టుకుని నా వైపుకు గుంజుకున్నాను.
తను దిగ్భ్రాంతి తో “ఏయ్…ఏంటి?..మళ్ళీనా?..వదలరా..ప్లీజ్”
తన మాటలు పట్టించుకోకుండా తన ముఖమంతా ముద్దులతో నింపుతూ,హత్తుకుంటూనే హాలులొకి లాకొచ్చాను.నా కౌగిలిలో తోటకూర కాడలా వాలిపోయింది.నా చేతులు కాస్త,నడుము మీద నుండి తన నిండైన వెనుక ఇత్తడి బిందెలు మీదకు వెళ్లాయి.నా యిష్టమొచ్చినట్టు పిసుకుతున్నాను.తన పెదవులు అస్పష్టముగా ఏదో గొణుగుతున్నాయి.నేను వినే దశలో లేను.ఇంకా గట్టిగా హత్తుకున్నాను.లుంగి లో నిగిడిన నా మగతనం,తన బొడ్డు క్రింద గుచ్చుకుంటోంది.ఇంకా,నైటీ జిప్ అలాగే తెరుచుకుని ఉంది.బ్రాలోంచి ఉబికి,పైకి తన్నుకొస్తున్న,స్తన ద్వయం,వాటి మీద నల్లపూసలతో నిగ నిగ మని మెరిసిపోతున్న మంగళసూత్రం, ఆ బొప్పాయిల మధ్య చీలిక, చూడగానే నాలొ ఉన్మాదం కట్టలు త్రెంచుకుంది. ఒక చేత్తో కుడి బ్రా కప్పును పైకి తోశాను,బ్రా నుండి బయట పడ్డ,పసిడి చెంబు మీద నల్లటి బొట్టు పెట్టినట్టు,కుడి చన్ను, లేత నలుపు ముచ్చిక,ముచ్చిక చుట్టు ముదురు నలుపు వలయము నన్ను పిచ్చివాడిని చేశాయి. కుడి చంకలోని వెంట్రుకలు వేళ్ళతో మీటుతూ, జబ్బకు క్రిందగా,ఉబ్బుగా ఉన్న సన్ను అంచును నిమురుతూ,సన్ను మొత్తం అరచేతితో కప్పుతూ రాపాడించాను.
ఆ రాపిడికి సన్ను గట్టిపడుతోంది. ముచ్చిక బిరుసెక్కి మేకులా అరచేతికి గుచ్చుకుంటోంది.మాలతి నిస్సహయంగా,అరమోడ్పు కళ్ళతో మొహం అటు త్రిప్పుకొంది.మృదువుగా సన్ను నొక్కుతూ,నాలుకతో మెడ మీద రాస్తూ,బొటన వ్రేళ్ళు,చూపుడు వ్రేళ్ళతో ముచ్చికను పట్టుకున్నాను.గట్టిగా,గరుకుగా,లావుగా తగిలింది.గోర్లతో మెల్లిగా గిల్లుతూ టికిలింగ్ చేస్తున్నాను.మాలతి మెల్లిగా మూలిగింది.ముచ్చికను లాగుతూ త్రిప్పుతున్నాను.నా ఒంట్లో రక్తమంతా నా గూటం లోకి చేరి గట్టిగా నిగుడుకుంది.తమకంతో ఇక ఆగలేక, నా ముఖం తన సన్ను మీద పెట్టాను.సన్ను వేడిగా తగులుతూంది.నా చెంపతో ముచ్చికను రాసాను.ముచ్చిక ఘడియ ఘడియకు బిర్రుగా ,పొడవుగా సాగుతూంది.నాలుకతో ముచ్చికను స్పృశించాను.మాలతి దేహం ఒక్కసారిగా ఎగిసిపడింది. నాలుక కొసతో ముచ్చికను తాకుతూ,ముచ్చికను పైకీ,క్రిందకు ఆడిస్తున్నాను.పైన ఫాను తిరుగుతున్నా. మాలతికు చిరుచెమటలు పడుతున్నాయి.నాలుకను ముచ్చిక క్రింద ఉన్న,నల్లటి వలయం చుట్టూ త్రిప్పుతూ, ముచ్చికను నోట్లోకి లాక్కుని మునిపంటితో కొరుకుతూ చప్పరిస్తున్నాను. తను నా జుట్టులోకి తనవ్రేళ్ళు పోనిచ్చి తలను తన గుండెలవైపు హత్తుకుంటూంది.తన వెచ్చటి ఊపిరి నా తలకు తగులుతూంది.ఇంకొంచం నోరు విప్పి సన్ను లోపలుకు లాకున్నాను. పావువంతు సన్ను లోపలికి వెళ్ళింది.గట్టిగా చీకుతున్నాను.ముచ్చికనుండి వగరుగా చిక్కటి ద్రవం లాంటిది ఏదో నా నోట్లోకి చిమ్మింది.నా దాటికి తట్టుకోలేక,తన దేహం కోరికతో ఎగిసి ఎగిసి పడుతోంది.కళ్ళు మత్తుగా మూసుకుంది.మెల్లిగా బ్రా మొత్తం పైకి లేపేసి,రెండో చన్నును బ్రా బంధం నుండి విముక్తి కల్పించాను. బయట పడ్డ సన్నును పిసుకుతూ,నోట్లో ఉన్న పాలిండును కసిగా చీకుతున్నాను.తను నా నుండి తప్పించుకోడానికి మెలికలు తిరుగుతోంది.కాని,కుదరడం లేదు.మాలతి ముఖమంతా చిరుచమటలు.తను మెల్లిగా,భయం క్రమ్ముకున్న గొంతుతో,
“శివావావా….లైట్……ఆఫ్…చెయ్యి…ప్లీజ్”
మాలతి గాబరాను గమనించిన నేను,తన పైనుండే ముందుకు సాగి,దగ్గరలోనే ఉన్న నైట్ లాంప్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను. బయట వీధి దీపాల కాంతి కిటికీ గుండా, మాలతి అందాలను దాచలేకపోతున్నాయి.పిటపిటలాడే సళ్ళు బ్రా నుండి బయటపడి నాలో కామగ్నిని రగుల్చుతున్నాయి.రెండు సళ్ళను పిసుకుతూ నుదురు మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాను.నా నిగిడిన అంగం లుంగిలోంచి,మాలతి పొత్తికడుపును,తొడలలను పరామర్శిస్తోంది.చేత్తో గట్టిగా పిసుకుతూ,చీకుతూ,కొరుకుతూ కసిక్కిపోతున్నాను.వీది దీపాల కాంతిలో మాలతి పసిడి రంగు సళ్ళు, నేరేడి రంగు ముచ్చికలు నా ఉమ్ముతో తడిసి మెరిసిపోతున్నాయి.విరహాన్ని భరిస్తూ మాలతీ క్రింది పెదవి,పై పంటి క్రింద నొక్కి పెడుతూ,
“శివ్వావ్వావ్వా…..ప్లీప్లీప్లీజ్ జ్ జ్ జ్…మెల్లిగా..నొప్పెడుతోంది……అమ్మామామ్మ్ హ్ హ్ హ్ హ్……. స్ స్ స్ స్ స్….ఆఆఆఆఆ..”
తన తీయటి మూల్గులు వింటున్నకొద్ది,కసెక్కిపోయిన నా మడ్డ బాగా నిగిడిపోయి తన కడుపుకు క్రింది ప్రదేశంలో గ్రుచ్చుకుంటోంది.తన చేయి పట్టుకుని నా గుడారం మీద వేశాను.చట్టుకున తన చేయి లాగేసుకుంది.
“వద్దు…..శివా…”
“ఏయ్…ఏమైంది?….ఎందుకని వద్దు?”
“చాలా భయంగా ఉంది…..పెద్ద తప్పుచేస్తున్నాము”
“మ్మ్…..”
నేను మళ్ళీ,మెల్లిగా తన చేతిని నా గుడారం మీద పెట్టడానికి ప్రయత్నించాను.
“శివా,చాలు.నేను వెళ్ళాలి.అయన లెగిసి పోతారేమో?భయంగా ఉంది.వదులు ప్లీజ్”
నేను వదలకుండా,నా చెత్తో తన చెయ్యిని గుడారం మీద నొక్కి ఉంచి,
“ప్లీజ్ …మాలూ…”
తన చేతి మీదనుంచి,నా చెయ్యి తీసెశాను.తను, చెయ్యి నా అంగం మీదే ఉంచింది తర్వాత,లుంగి పైనుంచే మెత్తగా ఒత్తింది.తన చేతి స్పర్శకు నా దడ్డు సమ్మగా మూల్గింది.సుఖానుభూతితో,నన్ను నేను మర్చిపోయి,తన పిఱ్ఱల మీద గట్టిగా చరిచాను.
“ఏయ్…ఏంటిది? లోపలికి వినబడితే? ”
“మ్మ్మ్…..సారీ..కుట్టి ”
“మ్మ్….”
తన చెయ్యి నా నిగిడిన మొడ్డను లుంగి మీద నుంచి పట్టుకుని,సిగ్గుతో మెల్లిగా నా చెవిలో గుస గుసగా,
“గాడిదా! లోపల ఏమీ వేసుకోలేదా?”
“మ్..”
“ఛీ….సిగ్గేస్తుంది బాబూ”
“మ్మ్…ఏయ్….మాలూ….!”
“మ్….”
“నువ్వు నాకు,కావాలి”
“మ్మ్…వద్దురా…ప్లీజ్” (గొంతులో జీర కనబడుతోంది)
“నా వల్ల కావడం లేదే”
“ఏమౌతోంది ”
“ఐ నీడ్ యూ డార్లింగ్”( నా చెయ్యి తన నైటీని,తన లంగా పైకి లాగేసింది)
“ఏంటి శివా,ఇప్పుడా….?”
“మ్మ్…రైట్ నౌ…హనీ ”
“వద్దు…కన్నా, నాకు చాలా భయంగా ఉంది ”
“ప్లీజ్ వే…ఐ లవ్ యూ సో మచ్ మాలు” (నా చెయ్యి తన లంగా నాడా ను వెతుకుతోంది.)
“మీ టూ రా…” అంది నా గుండెల మీద ముద్దుపెడుతూ.
“అయితే ఇవ్వు “(నా చెయ్యి లంగా నాడాను పట్టుకుని లాగింది)
“ఏమి ఇయ్యమంటావు?”
“అదే…నిన్ను పూర్తిగా ఇచ్చుకో……….సమర్పించుకో……”
“ఇప్పుడొద్దు శివా,ఇంకొక రోజు ఎపుడైన…ప్లీజ్ ”
“నో…నాకు ఇప్పుడే కావాలి” (ఊడిపోయిన లంగాను క్రిందకు లాగి,పిర్రలను మెల్లిగా పాముతున్నాను. క్రొవ్వుతో మదమెక్కిన పిర్రలు అణగడం లేదు.)
“ఏమి కావాలి?”
“నువ్వూ,నీ…….. పూ……………కు ”
“అయ్యో.. …..ఛీ………..ఇంత పచ్చిగా ఎలా మాట్లాడుతున్నావు ……..?……..అసలు సిగ్గేలేదు.”
“మొద్దు…నువ్వు పరిపూర్ణంగా నాకు కావాలి….నీలో నేను కలసిపోవాలి. ” (నా చెయ్యి మెల్లిగా తన ఆడతనాన్ని స్పృసిస్తూ ఉంది, వ్రేళ్ళు మెరక మీద ఉన్న నల్ల గడ్డిని కెలుకుతున్నాయి)
“స్ స్ స్ స్ స్ స్…..ఏయ్ య్ య్ య్ య్..మ్మ్..నేను ఎప్పటికీ నీ దాన్నే.కాని ఇప్పుడు వద్దు.ఇంకొకరోజు ఆయన లేనప్పుడు తప్పకుండా ఇస్తాను.ప్లీజ్..దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకో ”
“మ్మ్మ్…మ్మ్మ్..మై డార్లింగ్..” (తన తడిసిన ఆడతనం పై చేత్తో రుద్దుతూ, చిద్రం పొడుగంటూ రాస్తూ,మధ్య వేలును చీలికలోకి తోశాను, వెచ్చగా జిగురు తగిలింది.)
“ఆంగ్ ంగ్ ంగ్..శివా, అబ్బా…ఏమి చేస్తున్నావు…”(కంఠంలో కామం కనబడుతుంది. దేహంలో వేడి తెలుస్తోంది.నా అంగాన్ని గట్టిగా నొక్కింది )
“మాలూ..లూ..లూ (తన తడిసిన బీటను నా ఒక్కొక్క వ్రేళు మెత్తగా ముద్దుపెడుతున్నాయి )
“స్ స్ స్ స్ స్…..అబ్బ్బా……ఏమి కావాలి నీకు, ఇప్పుడు..?”( గొంతులొ లాలన.)
“నువ్వే….” (దిమ్మ ప్రక్క వాటి అంచులు రెండు వ్రేళ్ళతో సున్నితంగా పాముతున్నాను.మందమైన తొనలు ఇంకా బాగా ఉబ్బి,మధ్యలో ఉన్న పూ రెమ్మలు కొద్దిగా ఉబికి బయటకు చొచ్చుకొని ,వ్రేళ్ళకు తడిగా తగులుతున్నాయి)
“మ్మ్…అయితే….తీసుకో “(గొంతు తడబారింది).
“ఏమి తీసుకోను”
“నా……..నన్నే….పూర్తిగా “( మాట తడబడుతోంది)
నాలుంగీ లాగేశాను.అఛ్ఛాదన లేని నా నిగిడిన గూటం కుతితో నరాలతో పొంగి లావుగా,పొడవుగా తన కడుపు క్రింద గ్రుచ్చుకుంటోంది. కడుపు వెచ్చగా తగులుతోంది నా మొడ్డకు,తన పెదవులు మీద ముద్దుపెట్టుకుంటూ, క్రింది పెదవిని నా మునిపంటితో లాగుతూ,మెల్లిగా తన చేయిని నా బిరిసు మీదకు లాక్కున్నాను. తను సిగ్గుతో తల అటువైపు త్రిప్పుకుని ,సంకోచంతో దాన్ని పట్టుకుంది. మొట్టమొదటి సారిగా నా నగ్న గడ్డపార పట్టుకోవడంలో తన తత్తరపాటు నాకు తెలుస్తూనే ఉంది. తన వ్రేళ్ళు కొద్దిగా వణికాయి.నేను తన పిర్రల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతూ,దగ్గరకంటూ లాక్కుని సోఫా దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళాను. పిసుకుతున్న క్రొద్ది,ఎదురు తిరుగుతున్నాయి. తన తల నా గుండెల మీద ఉంది.ప్రేమగా తన జుట్టు సవరిస్తున్నాను.తనలో మత్తు (కామం వలన కలిగిన ) ఆవహించినట్టుంది, కళ్ళుమూసుకుంది.మెల్లిగా సోఫా పైన పడుకోబెట్టాను. సోఫా కిటికీ దగ్గర ఉండడం వల్ల,బయటి దీపాల కాంతి మాలతి మీద పడుతోంది.తన మీద కాంతి పడగానే సిగ్గుతో నైటీ క్రిందకు లాగి తన నగ్నత్వాన్ని కప్పడానికి ప్రయత్నిమిచింది.తన ప్రయత్నాన్ని అపుతూ నేను,నైటీని ఇంకా పైకి తోశాను.లోపల పడుతున్న వెలుతురులో,తన పొగరెక్కిన రొమ్ములతో సహా,క్రిందవరకు నగ్నంగా కనబడుతున్న తన సౌందర్యము నన్ను పెచ్చెక్కిస్తోంది. చేతులతో తన సిగ్గు బిళ్ళను కప్పుకుంది.సహజమైన స్త్రీ తత్వంతో.నేను మోకాళ్ళమీద కూర్చుని మెత్తగా తన బొడ్డు మీద ముద్దుపెట్టుకున్నాను. బ్రొడ్డు క్రింద నుండి సన్నగా సరళ రేఖలా క్రిందకు జారి తన ఉపస్తును కప్పియున్న చిరు గడ్డిలోకి కలసిపోయిన పల్చటి రోమాలు,కంటికి దగ్గరగా కనబడి నాలో తమకం లేపుతోంది.నాలుకతో బొడ్డును చిలుకుతూ,ఆ రోమాలను పంటితో మీటుతూ,తన ఆడతనం మీద ఉన్న చేతులు తప్పించాను. (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment