CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 20

“అబ్బా..చేస్తానులే….సరేనా?”
“ఐ లవ్ యూ,బంగారం”
“మీ టూ”
“మ్మ్….”
“శివా!…”
“చెప్పవే?”
“నన్ను అంతగా ప్రేమిస్తున్నవా?”
“అవును….పిచ్చిగా..”
“థాంక్స్ …రా”
“మరి…నువ్వు?”
“నీమీద ఉత్తి ప్రేమే కాదు…అంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ”
“అంటే…?”
“మ్మ్…..నిజం చెప్పనా?”
“మ్మ్….”
“ఇది తప్పో,ఒప్పో తెలీదు కాని,మావారి కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను.ఇది చెబుతున్నప్పుడు ఎందుకో నాకంట్లో నీళ్ళు ఉబుకుతున్నాయి.గుడ్ నైట్”
ఆ తరువాత నేను పంపిన మెసేజ్ లకు తన దగ్గర నుండి జవాబు రాలేదు.నేను ఆనంద సముద్రంలో తేలుతూ హాయిగా పడుకున్నాను.ఉదయం నిద్ర లేచి చూసుకుంటే,”గుడ్ మార్నింగ్” మాలతి మెసేజ్.తనకు రిప్లై పెట్టి గబ గబా ఆఫీసుకు బయలుదేరాను.తలనిండా పని.పనిలో మునిగిపొయాను.మధ్యలొ ఒక మెసేజ్ తన దగ్గరనుండి,
“ఐ మిస్ యూ…డర్టీ ఫెలో”అని.
టైం లేక దానికి నేను జవాబు ఇవ్వలేదు.లంచ్ టైంలో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది.”ఐ లవ్ యూ…హస్బండ్”, మనస్సు అనంద ఢోలికల్లో తేలిపోతోంది. తట్టుకోలేక పోయాను.
తనకు ఫోన్ చేశాను.రింగ్ అవుతోంది కాని,ఎత్తలేదు.క్లాసులో బిజీ అనుకుంటా అనుకుని మళ్ళీ పనిలో మునిగిపోయాను.చాలా సేపటి తర్వాత
మాలతి ఫోన్ “హలో!!సారీ రా.ప్రిన్సిపాల్ గారితో మట్లాడుతున్నాను ఆ సమయం లో,అందుకే నీ కాల్ ఎత్తలేదు”
“ఇట్స్..ఓకే..డియర్”
“ఏంచేస్తున్నావు ప్రొద్దుట నుండి ?ఒక్క మెసేజ్ లేదు..ఒక్క రిప్లై లేదు..అంత బిజీనా”
“అవును పని ఎక్కువ ఉంది.ఉదయం లేవడం లేట్ అవ్వడంతో..ఆఫీస్ లేట్ అయ్యాను.పని పేరుకు పోయి ఉంది”
“ఉదయం ఎందుకు లేట్ గా లేచావు?”
“రాత్రి పడుకోవడం లేటు అయ్యింది”
“అంత రాచకార్యం ఏమిటో?” (మాలతి గొంతులో కొంటె తనం వినబడుతుంది)
“రాత్రి ఒక పిశాచితో రొమాన్స్ చేస్తూ ఉండిపోయాను”
“ఓహో….ఎవరా పిశాచి?”
“మాలతి అనే ఒక అందమైన పిశాచి”
“హాహాహాహాహా…”
“హేయ్…ప్రక్కన ఎవరూ లేరా?”
“లేరు..రెస్ట్ రూం కు వెళ్ళి వస్తూ,దగ్గరలో ఉన్న చెట్టుక్రింద నిలబడి మట్లాడుతున్నాను.ప్రక్కన ఎవరూ లేరు.
“క్లాసు లేదా?’
“లేదు తరువాతి క్లాసు మూడుగంటలకు”
“మ్మ్…..”
“అంటే ఆ మాలతిగారు అంటే,తమరికి అంత ఇష్టమా?”
“ఇష్టం కాదు.ప్రాణం”
“ఓహో…..ఆమె తమ లవ్వరా?”
“లవ్వర్ కాదు.నా పెళ్ళాం”
“ఏయ్….నోర్ముయ్”
“నిజమేనే”
“నేనంటే నీకంత ఇష్టమా శివా?”
“మ్మ్…….”
“ఎందుకని రా?”
“తెలీదు.కాని నిన్ను నా ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను”
“చాలు శివా!! నాకు ఏడుపు వస్తోంది”
“రాత్రి ఎందుకని హఠాత్తుగా,ఎమోషనల్ అయ్యావు?”
“తెలియదు శివా.నేను చేస్తున్నది తప్పు అని నాకు బాగా తెలుసు.నా పిల్లలకు,భర్తకు ద్రోహం చేస్తున్నాని అనుకుంటున్నప్పుడెల్లా నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తూంది.కానీ ఏమి చెయ్యను?.. ఐ యాం ఇన్ లవ్. ఐ రియల్లీ లవ్ యూ..నీతో జీవితాంతరము మట్లాడుతునే ఉండాలని పిస్తుంది.”
“ఓకే…ఒకే..కూల్ మాలతి”
“మ్మ్…..శివా!”
“చెప్పవే”
“నేను చేస్తున్నది తప్పే కదూ!”
“ఇది తప్పూ కాదు.ఒప్పూ కాదు”
“అంటే”
“పిచ్చిదానా!ఇది నాచురల్ ఫీలింగ్స్. ఎంత నిగ్రహించుకోవాలన్నా, మనవల్ల అవ్వదు. ”
“ఏమో..పో.నాకు భయమేస్తుంది”
“భయమా?దేనికి”
“ఇది ఎక్కడిదాకా వెళుతుందో? అంతమెక్కడో?.నా భర్తకు తెలిసిన నాడు నేను ప్రాణలతో ఉండను” (ఏడుస్తోంది)
“ఏయ్…మాలతి..ఏంటి చిన్న పిల్లలా?ఎవరైనా చూస్తారు.కళ్ళు తుడుచుకో.కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్”
“మ్మ్…”
“ఇలా చూడు!ఆయనకు ఏమాత్రం చిన్న సందేహం వచ్చినా.మరుక్షణం నేను నిన్ను కలవడం మానేస్తాను.నువ్వు సుఖంగ ఉండడమే నాకు ముఖ్యం. నన్ను నమ్ము. ”
“నేను నిన్ను నమ్ముతున్నాను.ఐ నో యూ.అనవసరంగా ఇప్పుడు నీ మూడ్ పాడు చేశాను,సారి డియర్”
“నో ప్రాబ్లం డియర్”
“ఇంకా?”
“నీవే చెప్పాలి”
“నైట్ మీ భార్య ఏంచేసింది?రొమాన్స్ మితిమీరలేదు కదా!”
“ఒళ్ళు పులకరించేలా రొమాన్స్ చేసింది”
“ఓహోహో…..ఎంటో అంత?” గొంతులో కవ్వింపు స్పష్టంగా వినబడుతుంది.
“అన్నీ చేసింది”
“అన్నీ అంటే….?”
“ఆకలి అనగానే,మామిడి పళ్ళు పెట్టింది”
“ఆ సమయంలో మాడిపళ్ళు ఎక్కడవి?” (నవ్వు)
“తన దగ్గర నిగ నిగలాడే రెండు మామిడిపళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటాయి”
సిగ్గుపడుతూ “తమరెప్పుడు చూశారు”
“రెండిట్లో,ఒకటే చూశాను.ఇంకొకటి ఇంకా పూర్తిగా చూడలేదు కాని,రెండిటిని బాగాపిసికేను”
“ఛ్ఛీ….పాపం..తను”
“ఎందుకు పాపం?”
“ఎంత నొప్పి పుట్టి ఉంటుందో?’
“మ్మ్……..”
“ఎలావుంటాయి అమె మాంగోస్ ?”
“అందంగా,బరువుగా, నున్నగా, పెద్దవిగా ఉంటాయి”
“మ్మ్….”
“ఇప్పుడు ఊహించుకుంటుంటేనే నోరు ఊరుతోంది తెలుసా?”
“ఏయ్…చాలు నోర్ముయ్”
“ఆ పసిడి రంగు మామిడి పళ్ళమీద అంటిచినట్టు ఉండే ఆ నల్లటి ద్రాక్షాలు ఉంటాయి చూడూ….. వాటి గురించి చెప్పాలంటే…. ”
“శివావావావావా…..”
“దాంట్లో ఒక దాన్ని పంటితో లాగిపెట్టి,కొరుకుతూ,చీకుతూ..ఉంటే….”
“చాలు ..శివా…నీకు ఎక్కువవుతోంది” (నిట్టూర్పు)
“ఇప్పుడు దొరికితే అలా మునిపంటితో లాగుతూ, చప్పరిస్తూ…ఆహ్..”
“చాలు శివా నేను ఫోన్ పెట్టేస్తాను”(ఉత్తుత్తినే అంటుంది)
“ఏమైంది….?”
“ఏమీ లేదు”
“నిజం చెప్పు”
“ఏంటి నిజం చెప్పాలి?”
“తడి అయ్యింది కదూ!”
“ఎక్కడా?…”
“అక్కడే…పూ….దగ్గర”
“ఛ్ఛీ…పో..రాస్కెల్”
“చెప్పవే….”
“పోరా….”
“మాలతి చెప్పవా?ప్లీజ్..”
“…మ్మ్…అది…ఎప్పుడో తడి అయ్యింది ”
“స్ స్ స్ స్ స్..”
“”ఒకొక్కసారి నీ మాటలు వింటున్నప్పుడు అక్కడ అలజడితో తొలకరి ఆరంభము అవుతుంది”
“ఎక్కడ…?”
సిగ్గుతో “పో శివా”
“చెప్పవా?”
“నాకు తెలియదు”
” చెప్పు చెప్పు ప్లీజ్”
“అది నీకూ తెలుసు ”
“నీకు తెలియనిది నాకెలా తెలుస్తుంది?”
“ఆహా!!! మరి ఆరోజు వ్రేళ్ళతో నా నా తిప్పలు పెట్టింది ఎవరో మరి?”
“అవునా? ఆ రోజు ఏమి చేశాను?”
“ఛ్ఛీ పో…సిగ్గేస్తుంది.వదిలేయ్”
“మాలు….”
“ఊ….చెప్పు”
“ఇప్పుడు ఏమి చూస్తున్నాను చెప్పుకో?”
“ఏమి చూస్తున్నావ్?”
“నా ఈ రెండు వ్రేళ్ళు”
“వ్రేళ్ళా?దేనికి?”
“ఈ రెండు వ్రేళ్ళేగా ఆ రోజు ,లోపలికి వెళ్ళి, నీ మకరందాన్ని రుచి చుసాయి ”
“ఛ్ఛీ…పంది”
“ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ వెళ్ళాలని తహ తహ లాడుతున్నాయి”
“గమ్మున ఉండు..ఒళ్ళంతా ఎలాగో అవుతోంది”
“ఏయ్..మాలు…బాగా తడి అయ్యిందా?”
“ఉమ్మ్….”
“నన్ను కోరుకుంటోందా?”
“పోరా…”
“చెప్పవే”
“నోరుమూసుకో”
“చెప్పవే ప్లీజ్”
“నేను చెప్పను .నీవే అర్థం చేసుకో”
“అర్థమైంది లే”
“ఏంటీ?”
“యూ..నీడ్..మి”
“ఛ్ఛీ..పో”
“కాదా?”
“ఏమో తెలీదు”
“చెప్పవే..పిశాచి”
సిగ్గుతో “అవును…చాలా?”
“రమ్మంటావా?”
“అయ్యో…వద్దు తండ్రి.. క్లాసుకు టైం అయ్యింది,వెళతాను”
“హా.హా.హా.హా”
“సరే శివా! నువ్వు పనిచేసుకో.నేను వాష్ రూం కు వెళ్ళి అలాగే క్లాసుకు వెళతాను”
“మళ్ళీ వాష్ రూం కా..?”
“మరి? ఇలాగే క్లాస్ రూముకు వెళ్ళనా?”
“ఏం?ఏమయింది?”
“ఆ..పాపం ఏమి తెలీదు, పిల్లాడికి”
“చెప్పవే..ఏమైంది?”
“సిగ్గులేకపోతే సరి.చేసిందంతా చేసి,ఏమైదంట..ఏమైంది”
“హా.హా.హా.హా.ఒకే డియర్.యు కారి ఆన్”
“బై..శివా”
“బై”
“ఏయ్ శివా!”
“చెప్పు మాలతి”
“అంతేనా?”
“అర్థంకాలా?”
“ఏమీ లేదు. బై”
అర్థమైంది.”ఉమ్మా..మ్మా.మ్మా..మ్మా…మ్మా….”ముద్దుపెట్టాను.
“అడిగితేనే…పెడతారా?”
సారీ..మర్చిపోయాను బంగారం”
తను నవ్వుతూ “బై” అంది.
“ఐ లవ్ యూ,మాలతి”
“మీ టూ డార్లింగ్”
ఫోన్ పెట్టేసిన తర్వాత చూసుకుంటే నిగిడిన నా మడ్డ,పాంటును గుడారం లా లేపేసింది.ఎవరూ చూడకుండా టక్ చేసిన షర్ట్ ను పైకి లాగేశాను. (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment