CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

అనుకున్నదొకటి…అయిందొకటి Part 12

సరదగా ఉందని నీళ్ళను వేగంగా పోయడం తో కుమారి లంగా జారి ఆమె తొడల మీద పడింది. అంతే తడిసిన ఆమె అసలైన సౌందరం మొత్తం రాము కంట పడింది. నీటి బిందువులు తన పాల సంచుల పొగరుని చూసి వాటిని తాకడం కోసం వేగంగా కురుల మీద నుండి ఆమె సంచుల మీదకు పాకి అక్కడ సందుల్లో దూరి దాగుడు మూతలు ఆడుతున్నాయి. ఆమె అందాలని చుస్తూ నిలబడాడే గని ఇంకా ఏమి చేయట్లేదు, అడుగు ముందుకు వేయట్లేదు. రాముకి ఇంకా సహనం ఉందేమో కానీ కుమారి మొత్తం కోల్పోయింది. ఇంక ఆపుకోలేక ఒకసారిగా లేచి రాము లుoగీని లాగేసింది. తొడల మీద ఆగి ఆమె మదన సౌందర్యాని దాచిన లంగా కాళ్ళ దగ్గిరకు జారిపోయింది. వేడి గాలిని వదులుతూ ఉక్రోషంగా చూసి రాముని గట్టిగా కౌగలించుకుంది. పూర్తిగా దర్శనం ఇచ్చిన కుమారి నగ్న శరీరాన్ని చూసి కంగుతిన్న రాముకి కుమారి కౌగిలింత మరో షాక్ ఇచ్చిoది. కుమారి వాడిని గట్టిగా బిగించి నలిపేస్తుంది. ఆమె కౌగిలిలోని వేడి, వాడి గుండెలకి సున్నితంగా రాసుకుంటున్న ఆమె సన్నుల మ్రుదత్వానికి రాము శరీరం లో కోరిక విపరీతంగా పెరిగిపోయింది.. ఆమె తన కాలితో రాము కళ్ళను తడిమేస్తుంటే ఇంక తట్టుకునే స్థితిలో లేదు రాము. ఆమె శరీరం పైన నీటి బొట్లు వాడిని కూడా తడిపేస్తూ రాములో ఇంకా వేడిని రాజేస్తున్నాయి. “రాముకి కుమారి మొదటి చూపులోనే నచ్చింది.. ఆమె వాడిని రెచ్చగొట్టిన మొదటిసారే పక్కమీదకి లాగేకసి తీరా వాయించాలనిపించింది రాముకి.. కాని ఊరు కానీ ఊరు, పోలిక్ వాడి పెళ్ళాం ఏదైనా తేడా కొడితే మొడ్డ విరిగిపోతాదని”, భయపడి కంట్రోల్ చేసుకుoటూ వచ్చాడు రాము. ఇప్పుడు వాడిలోని కామోద్రేకం ఆ భయాన్ని, జoకుని మింగేసింది. దానితో రాము వాడి చేతులను నెమ్మదిగా ఆమె వెనక్కి తీసుకెళ్ళి గట్టిగా హత్తుకునాడు. ఆమెని మెడ దగ్గర ముద్దులు ఇస్తూ పైనుండి కింద వరుకూ మొత్తం తదిమెస్తూ కసితో పిసికేస్తున్నాడు రాము. కుమారి ఇప్పటికి నా ప్లాన్ సక్షస్ అయిందని ఆనందిస్తూ, తన్మయత్నంతో వాడి కౌగిలిలో వోదిగిపోతుంది. రాము ఒక చేతిని ఆమె నడుం వంపులూ పెట్టి మడతను నలుపుతూ ఇంకో చేతితో డ్రమ్ములాంటి ఆమె రెండు పిరదులతో ఆడుకుంటున్నాడు, వాడి వేళ్ళు ఆమె పిరదుల మద్యలోని చీలకపై రాసుకొని ఆమెకు వొళ్ళు జువ్వుమని జలదరిస్తుంది. వాడి లావు సుల్ల ఆమె బొడ్డు మీద నుండి జారి పూ బొక్క దగ్గిర వరుకూ రాసుకుంటుంటే స్వర్గం అంచుల దగ్గిర ఆగిపోతునట్లుంది, పోకు నరాలు తెగిపోఎలా ఉన్నాయి కుమారికి. ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ రాముని తన కౌగిట్లో నలిపెస్తుంది. కుమారి వాడిబాహువులను వదిలి వాడి కళ్ళలోకి చూసి మొఖం మొత్తం ముద్దులతో నింపేసింది కుమారి, చివరగా వాడి పెదాల్ని తన పెదాలతో కాపేసి తనలో దాచుకున్న కసినంతా ఈ ముద్దులో చూపిస్తుంది కుమారి.. రాము కూడా రెచ్చిపొతూ ఆమె పెద్దలని కొరుకుతూ ఆత్రంగా చీకేస్తున్నాడు. ఇద్దరూ ఒకరి తలలోకి ఇంకొకరు చేతులు పెట్టుకొని దగ్గిరకి లాకుoటూ ముద్దులోని మాదుర్యాని అస్వాదిస్తున్నారు. ఒకరికి ఒకరు నలిపెసుకుoటూ తెలికుండానే కిందకి వొంగి ముద్దును వదలకుండా నేలపై పడుకునిపోయ్యారు. కుమారి తనువు మొత్తం రాము కింద నలిగిపోతుంది. రాము తన మూతి మొత్తం ఆమె నోట్లోకి నెట్టేసి కుమారి నాలికతో నాగుపాములా పెనవేసుకొని జుర్రుకుoటుoటే, వాడి సుళ్ళ ఆమె పూ రంద్రాన్ని కేలికేస్తుంది. కుమారికి శరీరంలోని రక్తం అంతా పూకులోకి పరిగెడుతుంది .. నరాలు జివ్వుమని వీణలా మోగుతునాయి దాంతో కుమారి ఇంకా రెచ్చిపోతూ ముద్దుని ఆస్వాదిస్తుంది. కాసేపటికి ఊపిరి ఆడక వోదిలేసాడు రాము. వారి పెదవులలోంచి జుర్రుకున్న అమృతం రాము పెదాలనుంది సన్నని జారలా సాగి కుమారి మెడ మీద పడి మెరుస్తోంది. ఇద్దరూ ఆయాసపడుతూ గట్టిగా ఊపిరి తీసుకుంటున్నారు.. ఆమె ఊపిరి తీసుకుoటుoటే పైకి ఎగురుతున్న కుమారి సన్నులపై పడింది రాము చూపు. కిందకి జరిగి వాటిని వాడి రెండు చేతులతూ పట్టుకొని కోరికతో గట్టిగా నలిపేయడం మొదలు పెట్టాడు రాము. అవి మెత్తగా సాగుతూ వేళ్ళ మద్యలోంచి జారిపోతుంటే ‘అబ్బా.. ఉమ్మం’, అని మూలుగుతుంది కుమారి. (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment