CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

అనుకున్నదొకటి…అయిందొకటి – Part 16

నోట్లోని సన్నుని బంగినపల్లి మామిడి కాయలోని రాసాని పీల్చి తగేసినట్లు ఆత్రంగా చీకుతూ పీల్చి పిప్పి చేస్తున్నాడు.. మరో చేతితో మొత్తం సన్నుని కసిగా నలిపెస్తున్నాడు, దాని ముచికని వేళ్ళలో పెట్టి గుండ్రంగా తిప్పుతూ పిండుతునాడు కాంత్. బోపాయి కాయలపై చేస్తున్న అల్లరికి ఆమె కరెంటు షాక్ కొట్టినట్లు పులకరించిపోతుంది.. వేడి బాగా పెరిగిపోయిoది. వాడి తలని ఆమె ఎద కేసి నొక్కుకుంటూ, “మొత్తం పిల్చేసేయి, అది అలానే చీకు ఆపకు అని ఆమెకి తెలీకుండానే , అమ్మా.. ఇస్ష్…”, అని ములుగుతోoది సులోచన. సులోచనని రసగులా లాగ కొంచెం కొంచెంగా మొత్తం అనుభవించాలని అనుకునట్లున్నాడు, ఒకేసారి ఆమె పువ్వులోకి వాడి కాడను దిoపెయ్యకుండా మెల్లిగా, కసిగా పూతునాడు కాంత్. కొంతసేపటికి కిందకి జరిగి సన్నుల కింద బాగాని పెద్దలలోకి తీసుకొని ముద్దులు ఇస్తూ బొడ్డు వరకూ చేరిపోయాడు కాంత్. ఆమె మూలుగులు మాత్రం అగనేలేదు “హ్మ్మ్…అబ్బా..హ్మ్మ్…”, అoటూ మూలుగుతోంది. కాంత్ వాడి నాలికని బయటకి తీసి ఆమె లోతైన తెల్ల సుడిగుండం లాంటి బొడ్డులో కస్సున దిoచాడు.. “హమ్మా..”, అని ఒక్కసారిగా అరిచి ఆమె నడుంని ఒక సరి పైకి లేపి దించింది. ఆమె పొట్ట జెలీలా వుగుతూ కాంత్ కి ఇంకా రెచ్చగోడుతుంది. కొంచెం కిందకి దిగి పొత్తికడుపు కింద తొడల సందుల్లో చిన్న ముద్దు ఇచ్చాడు. వాడు కిందకు దిగుతుంటే సులోచానలో ఆత్రుత పెరిగిపోయింది.. ఊపిరి సరిగా అందట్లేదు.. గుటకలు మిoగుతుంది. వాడి పెదాలకు అంటుకున్న ఆమె తెల్ల ‘గమ్మ్’ని సులోచన వైపు చూసి నాలికతో నాకేసాడు. వాడిని అలా చుసి కొంచెం సిగ్గుతోపాటు, చిన్నగా నవ్వు కూడా వచ్చిoది సులోచానకి. కాంత్ చాలా రసికుడని సులోచానకి అర్ధమయింది. మరి ఇలా కసిరేపే మొగాడ్ని ఉంచుకొని వేరే మడ్డ రుచిని కుమారి ఎందుకు కోరుకుందో అర్ధం కాలేదు సులోచనకి. ఈ సన్నివేసాన్ని అంతా కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్నారు రాము, కుమారిలు. కుమారి పూకులో దురద మళ్ళీ మొదలయింది. కాంత్ నున్నగా షేవ్ చేసిన సులోచన పూకు తొనల పైన ఒక చిన్న ముద్దు ఇచ్చి నాలికతో సన్నగా రాసాడు.. “ఇషా..అమ్మా..అబ్బా!, నా రంకు మొగుడా! నీలో చాలా విషయం ఉంది రా.. ఇంకా నీ గునపం పదును చూపకుండానే కింద జిల పుట్టిoచి, తడి చేసేసావు.. నరాలు తెగిపోతునాయి రా నాపూకులో”, అని వాడి తొడల దగ్గిర వాడి గూటం కోసం తడిమిoది సులోచన. వాడు 69 ఫొస్ లోకి రావడంతో అది దాని గుపిట్లో బందీ అయిoది. “అబ్బా!.., ఏంట్రా ఇది ఇలా కాలిపోతుంది, అని గట్టిగా గుపిట్లో పిసికేస్తుంది..చేర్మాన్ని ముందుకు వెనక్కి వూపడo మొదలుపెట్టింది. “నా మొగుడు, నా సవతి ఎం చేస్తున్నారు?”, అని తల పక్కకు తిప్పి చూసింది సులొచన. కుమారి కళ్ళలో కామం పచ్చిగా కనపడుతుంది.. ఆమె కింద పోకు మీద చెయ్యి పెట్టుకొని లంగా మీదనే కసిగా పాముకుంటూ జిల చలార్చుకుoటునట్లుంది. రాములో కోపం తగ్గడం గమనించింది సులోచాన.. రాము లుంగీలో ఒక టెంట్ వేసి ఉంది. ముందు కాంత్ అంటే నచ్చకపోయిన ఇప్పుడు వాడికి బానిసైపోయింది. “నా మొగుడి ముందే వీడి గునపాని నా బొక్కని పచ్చడి చేయించుకొని నాలో రేగిన వేడినీ, నా మొగుడుపై పగనీ రెండూ తీర్చుకుంటాను”, అని బలంగా ఫిక్స్ అయింది సులోచన. వాడి వేడి ఇనప కడ్డీని సులోచన చెతితో అడిస్తుంటే కాంత్ తట్టుకోలేకపోతునాడు, ఆ కసినంతా సులోచన అడ్డ పెదాలపైన, ఆమె అరటి బోదెలపైన చూపిస్తున్నాడు. అప్పుడు సులోచన “డార్లింగ్ నీ పెళ్ళాం నీ ముందే నా మొగుడితో పచ్చడి చేయిoచుకుoది, నీకు కోపం రాలేదా?”, అని అడిగింది. కాంత్ వాడి కుడి చేతి చూపుడు వేలిని ఆమె పూకులో బలంగా దించాడు.. అది టైట్ గా లోపలి పోయిoది. “ఇష్.. అమ్మా”, అని గట్టిగా అరిచింది సులోచన. ” అది ఒక పెద్ద లంజ. దాని వేషాలు నాకుముందే తెలుసు. అందుకే నాకు కోపం రాలేదు”, అని కుమారి గురించి చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు కాంత్…. (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment