CLICK ME

Sunday, 18 December 2016

మాలతి మలర్ – Part 5

“శివా!! ప్లీజ్,లీవ్ మీ….దిసీజ్ టూ మచ్.”దీనంగా బ్రతిమాలింది.
“సారి మాలతి నా వల్లకావడం లేదు.నన్ను ఆపవద్దు.ప్లీజ్….”అంటూ తన కుడి పిఱ్ఱను చెజిక్కించుకున్నాను.నా చేతిలో మెత్తగా నలుగుతోంది.
“ఛీ….మంచివాడివనుకోని నీతో సహవాసం చేశాను…ఇంత ఛండాలుడవను కోలేదు.నన్ను వదులు..నా మాట విను.”
“మిమ్మలను చూస్తున్నంత సేపు నేను మంచివాడిగానే ఉన్నాను.కాని ఇప్పుడు ఉండలేక పోతున్నాను.సారి..మాలతి.నన్ను అపార్థం చేసుకోకు”
“అడ్డగాడిదా…..ముందు చెయ్యి తీయ్”హారతికి భయపడి మెల్లిగా కోపంతో అంది.
ఇవన్నీ పట్టించుకోకుండా నా పనిలో నేను ఉన్నాను.నా చెయ్యి మెల్లిగా నడుము మీదనుండి ప్రాకుతూ పైకి తన కుడి చంకలోకి వెళ్ళింది.చంకను చేత్తో రాస్తూ కొంచం ముందుకు వెళ్ళాను.ఆహ్….కుడి చనుకట్టు.చేతికి తగిలింది.గట్టిగా నొక్కాను.చేతిలొ ఇమడడం లేదు.తను ఇంకొకసారి కోపంతో చూసి ,సడన్ గా నా చేయి కనపడకుండా తన చున్ని కప్పింది.
“రేయ్ పాపాత్ముడా!!! ఇది చాలా తప్పు….వదులు ప్లీజ్…..ఇక నేను వెళతాను.జీవితం లో నీ మొహం నాకు చూపించకు”
నా చేయి వణికింది.నాలో మోహం గడియ గడియకు పెరుగుతోంది.నా చేతిలొని తన సన్ను బిరుసెక్కుతోంది.నాకు తెలుస్తొంది.పరిమాణం పెరుగుతోంది. అప్పటికే నరాలు పొంగి నా గూటం నిగిడి,నా పాంట్ లో చిత్రవధ ననుభవిస్తొంది.నా ఎడం చేత్తొ దాన్ని సవరిస్తూ మాలతి చన్ను పిసుకుతున్నాను.నా మొడ్డ బిర్ర బిగుసుకుంది.నా మొడ్డ నుంచి ఒక్క చుక్క ద్రవం రాలడం నాకు తెలుస్తూంది.
నా చేష్టల వల్ల మాలతికి తెలియకుండానే,చూడీదార్ బ్రా ఉన్నప్పటికి ముచ్చిక నిక్కబొడుచుకుని నా చేతి వ్రేళ్ళకు తగులుతూంది.చూడిదార్ మీదనుంచే ముచ్చికను గోళ్ళతో గిల్లాను.వేళ్ళతో సుతారంగా అటూ ఇటూ త్రిప్పుతూ లాగుతున్నాను.ఇలా జరుగుతాదని తను అనుకోలేదు(నేను కూడా).తను షాక్ లో ఉంది.
“శివా!!!ప్లీజ్….వదులు.నొప్పెడుతోంది.చెబితే విను”బ్రతిమాలుతోంది.తన చేత్తో నాచెయ్యిని తన సన్ను మీద నుండి తియ్యడానికి ప్రయత్నించింది.తన ఒళ్ళు వేడిగా ఉంది.ఈ పెనుగులాటలొ నా ఎడమ చెయ్యి చున్నిలోకి దూర్చి తన ఎడమ చన్ను చేజిక్కించుకుని నలపడం మొదలు పెట్టాను.ఈ హఠాత్తు పరిమాణానికి దిగ్బ్రాంతి లోనై,వెరే దారి లేక చున్ని తో ఆ చేతినికూడా కనబడకుండా కప్పేసింది.పొంకమైన,బిగుతైన రెండు సల్లూ నా చేతిలో నలుగుతున్నాయి.నేను రెచ్చిపోతున్నాను.తను తలవంచుకుంది.సినిమా లైటింగ్ లో తన కంట తడి నాకు కనబడింది.తన మీద జాలిపడే స్థితిలో నేను లేను.కామంతో నా ఒళ్ళు సెగలు కక్కుతోంది.తనలో ఎదురించే శక్తి సన్నగిల్లింది.రెండు సళ్లను పిసుకుతూ,నొక్కుతూ,ముచ్చికలు లాగుతున్నాను.ముచ్చికలు ఈత పళ్ళు లా పొడుచుకు వచ్చాయి.బొటను వ్రేలు,చూపుడు వ్రేలు తో ముచ్చికలు పట్టుకుని త్రిప్పుతున్నాను.”స్స్…..” మాలతి మూలుగు.
మెల్లిగా తన దగ్గరకు జరిగి తన మెడ మీద వెచ్చగా ముద్దు పెట్టాను.తను కంగారుగా వెనుకకు చూసింది.వెనుక వరుస ఖాళి.
“ఆయ్యో శివా…ప్లీజ్..ఊరుకో”
థియేటర్ లో లైట్లు వెలిగాయి.
ఇంటెర్వెల్
వెంటనే నేను చెయ్యి తీసేశాను.తనూ బట్టలు సరిగ్గా సర్దుకుంది.
హమ్మయ్యా …ఒక పెద్ద నిట్టుర్పూ మాలతి వదలడం,నన్ను దహించే లాఎర్రగా చూడ్డం ఒకేసారి జరిగాయి.
నేను లేచి”హారతి నీకేమి కావాలి”అని అడిగాను.
“కోన్ ఐస్ అంకుల్”
“మీకేమి కావాలి”మాలతిని అడిగాను.
“నాకేమి వద్దు”విసుగ్గా అంది మాలతి.
ముగ్గురుకి మూడు ఐస్ క్రీం లు తెచ్చాను.మాలతి తీసుకోలేదు.
“తలపోటు గా ఉంది ఇంటికి వెళదాం”హారతి తో చెప్పింది మాలతి.
“సినిమా చూసి వెళదాం మమ్మి” గారం గుడిసింది హారతి.
“నీ వల్ల నా పరువు పోతోందే పాడు పిల్ల ” చిరాకు పడింది మాలతి.సినిమా మొదలైంది.నా లీలలు మొదలయ్యాయి.అరగంటలొ మాలతి తిరిగుబాటు ఎదుర్కుని మళ్ళీ నా చేతులు తన చున్ని మరుగున సళ్ళను నిమరడం.నలపడం మొదలుపెట్టాయి.
థియేటర్ నుండి ఇంటికి వెళ్ళేదాక మాలతి మౌనంగా ఉంది.తన మొహంలోకి చూడ్డానికి నాలొ ధైర్యం చాలడం లేదు.
ఉదయం నిద్ర లేచి మాలతికి ఫోన్ చేసాను.ఫోన్ ఎత్త లేదు.చాలా సార్లు చేసాను.లాభం లేదు.సారీ అంటూ చాలా మెసేజ్ లు పెట్టాను ప్రయోజనం లేదు.మరుసటి రోజు స్కూల్ కు వెళ్ళాను.కాని తను నన్ను చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోయింది.నా మనస్సు చివుక్కుమంది.కంట్లో నీళ్ళు వస్తున్నాయి.10 రోజులు నిస్సారంగా గడచిపోయాయి.నా తొందరపాటుకు నన్ను నేను తిట్టుకున్నాను.కానీ ఏమి ప్రయోజనం ? అంతా ముగిసిపోయింది.విసిగిపోయి మెసేజ్ లు పెట్టడడం మానేశాను.ఒక రోజు రాత్రి తన తలపులతో నాది బాగా నిక్కబొడుచుకుంది.పడగ ఎత్తింది.చెత్తో సవరించుకుంటూ” మాలతి..ఐయాం సారి….ప్లీజ్…మట్లాడు”అని మెసేజ్ పెట్టాను.జవాబు రాలేదు.గచ్చు మీద కార్చుకుని నిద్రలోకి జారాను. (ఇంకా ఉంది)

No comments:

Post a Comment